LiveSafe

Κατάλληλο για όλους
429
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

LiveSafe enables direct and discreet two-way communication with your community safety officials using text, picture, video, and audio. It also lets you virtually walk your friends and family home with SafeWalk.

Plus much more!

• Location tracking during emergencies
• Access to safety resources and phone numbers
• Safety map with local incident info and key safety locations to keep you “in the know”

PLEASE READ CAREFULLY:

DO NOT USE THIS APPLICATION TO REPORT REAL-TIME EMERGENCIES IF YOUR LOCAL POLICE ORGANIZATION IS NOT LISTED IN THE ORGANIZATIONS SCREEN IN THE APP. Reports will not be immediately received by police or emergency authorities until LiveSafe coordinates with authorities to enable delivery of reports. Should an emergency arise, always dial 911.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Law enforcement agencies interested in directly receiving their local crime tips in real-time via the LiveSafe Command Dashboard are encouraged to contact LiveSafe via email at contact@livesafemobile.com or by visiting LiveSafeMobile.com.

DISCLAIMER:
By downloading this application, you understand and agree to these terms: The LiveSafe application may not be linked or connected to your local police, medical, or law-enforcement authority as of yet. By using this application at this time, you will not be assisted for any and all emergencies or crime-reports submitted unless your local authorities have integrated with LiveSafe. Please check with your local authorities to see if they are integrated with LiveSafe to receive your reports. Should an emergency arise, always dial 911.

THE PUBLISHER OF THE APPLICATION AND ANY AFFILIATES, PARTNERS, AGENTS, OR EMPLOYEES OF LIVESAFE SHALL HAVE NO LIABILITY NOR RESPONSIBILITY TO ANY PERSON OR ENTITY WITH RESPECT TO ANY PART OF THE APPLICATION INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DOWNLOADING, USE, CRIME REPORTING, AND EXPECTATIONS OF SAFETY AND SECURITY.
LiveSafe επιτρέπει την άμεση και διακριτική αμφίδρομη επικοινωνία με τους υπαλλήλους σας ασφάλεια της κοινότητας χρησιμοποιώντας κείμενο, εικόνα, βίντεο και ήχο. Επίσης σας επιτρέπει να περπατήσετε σχεδόν τους φίλους και την οικογένειά σας στο σπίτι με SafeWalk.
 
Συν πολλά περισσότερα!
 
• Θέση παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης
• Η πρόσβαση σε πόρους ασφάλεια και αριθμούς τηλεφώνου
• Ασφάλεια χάρτης με τις τοπικές πληροφορίες για το περιστατικό και τις βασικές θέσεις της ασφάλειας για να σας κρατήσει "εν γνώσει"

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΕΑΝ τοπική αστυνομία ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΝ περιλαμβάνεται στις οργανώσεις οθόνη στο APP. Οι εκθέσεις δεν θα πρέπει να λάβει αμέσως από την αστυνομία ή τις αρχές έκτακτης ανάγκης έως ότου συντονίζει LiveSafe με τις αρχές να επιτρέψουν την παράδοση των εκθέσεων. Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη, πάντα καλέστε 911.

Η συνεχής χρήση του GPS εκτελείται στο παρασκήνιο μπορεί να μειώσει δραματικά την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου που ενδιαφέρονται για απευθείας λήψη τοπικών συμβουλές για το έγκλημά τους σε πραγματικό χρόνο μέσω του ταμπλό LiveSafe Διοίκηση ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με LiveSafe μέσω e-mail στο contact@livesafemobile.com ή με την επίσκεψη LiveSafeMobile.com.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Με τη λήψη αυτής της εφαρμογής, έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους: Η εφαρμογή LiveSafe δεν μπορεί να συνδέεται ή να συνδεθεί με την τοπική αστυνομία, αρχής ιατρική, ή επιβολής του νόμου σας από ακόμα. Με τη χρήση αυτής της εφαρμογής σε αυτό το χρονικό διάστημα, που δεν θα επικουρείται για οποιοδήποτε και όλα τα επείγοντα περιστατικά ή έγκλημα-εκθέσεις που υποβάλλονται, εκτός εάν οι τοπικές αρχές σας έχουν ενσωματωθεί με LiveSafe. Παρακαλώ ελέγξτε με τις τοπικές αρχές σας για να δείτε εάν ενσωματωθούν με LiveSafe να λάβετε αναφορές σας. Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη, πάντα καλέστε 911.

Ο εκδότης της αίτησης και οποιαδήποτε ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, συνεργάτες, πράκτορες, Ή ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ LIVESAFE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΟΥΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ μέρος της αίτησης ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ασφάλειας και προστασίας.
Διαβάστε περισσότερα
4,1
429 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Minor bug fixes and improvements
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
6 Ιουνίου 2018
Μέγεθος
12M
Εγκαταστάσεις
100.000+
Τρέχουσα έκδοση
2.5.142
Απαιτεί Android
4.1 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Οι χρήστες αλληλεπιδρούν, Κάνει κοινή χρήση πληροφοριών, Κάνει κοινή χρήση της τοποθεσίας
Προσφέρεται από
LiveSafe, Inc.
Προγραμματιστής
©2018 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.