Automate

14.871
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Automate various tasks on your Android smartphone or tablet. Create your automations with flowcharts, automatically change settings like audio volume, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, NFC and perform actions like sending SMS or e-mail, copy files to FTP or Google Drive, play music or take photos based on your location, time of day, foreground app, battery level or any other triggered event. You can automate almost everything, Automate even supports plug-in made for Tasker and Locale.

Logic fun
You edit flowcharts, just add blocks and connect the dots to create your automated tasks. More than 300 building blocks, including actions, conditions, event triggers, loops and more:
https://llamalab.com/automate/doc/block/

Simple, yet powerful
Novices can pick from predefined options, while power users may use expressions, variables and functions:
https://llamalab.com/automate/doc/function/

Share
Your automation flows are safe and easy to share using the in-app community:
https://llamalab.com/automate/community/

Friendly
No advertising. No trial period. All features available to all (if supported). Premium unlocks use of more that 30 blocks.

Community & Feedback
Google+: https://plus.google.com/u/0/communities/110041072274817124721
Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/automate-user
E-mail: info@llamalab.com

Building blocks
• Account sync: request, toggle
• Airplane mode
• Alarm; await, set
• App: start, kill, list, foreground, clear cache, usage
• App notifications: toggle, priority, visibility
• AppOps
• Attention light LED
• Audio volume/mute
• Battery level
• Bluetooth: connect, connected, disconnect, scan (iBeacon/Eddystone beacons), SCO, tethering, toggle
• Calendar event: add, query
• Call; state, dial, incoming, outgoing
• Camera
• Cell tower; near, pick
• Clipboard
• Cloud messaging; send, receive
• Content; changed, copy, delete, insert, update, pick, query
• Contact; query, pick
• CyanogenMod profile
• CPU speed
• Data usage
• Device; docked, doze, keep awake, lock, orientation
• Dialog; choice, color, confirm, date, HTML/web, input, map, network, time, etc.
• E-mail; compose, send
• File; list, copy, move, delete, make directory, monitor, pick
• Flashlight
• FTP; list, upload, download, delete
• Geocoding
• Gesture; device motion, fingerprint
• Gmail; compose, send, unread count
• Google Drive; list, upload, download, delete, share
• Google Now voice command
• HTTP request
• IR transmit
• Input method (soft keyboard)
• Interruptions (Do-Not-Disturb)
• Keyboard visible
• Location; await, get, pick
• Location provider (GPS, etc.)
• Map
• Media button
• Media playing
• Media store
• Media (Exif/MP3) tags
• Microphone mute
• MMS; compose, send
• Mobile network; preferred (2G/3G/4G), type, operator, service state, signal strength
• Mobile data; toggle, throughput
• Network; connected, type, throughput
• NFC; scan, write tag
• Notification; cancel, policy, posted, show, snooze
• Ping
• Play sound/tone
• Plug-in; Tasker, Locale
• Process selected text
• Power source
• Quick Settings tile
• Record audio, video, TTS
• Ringer mode
• Ringtone
• Roaming
• Screen; brightness, orientation, off timeout
• Screen lock (keyguard)
• Sensor; acceleration, light, temperature, magnetic field, pedometer, personal activity, pressure, proximity, significant motion
• Shell command
• SMS; compose, send, sent, received
• Speakerphone
• Speech recognition
• SQLite database: modify, query
• Storage; mounted, low space
• System settings
• Text-to-speech
• Time; delay, await, window
• Timer
• UI automation: back, click, copy, cut, focus, home, long-click, open notifications, paste, power dialog, quick settings, recents, etc.
• UI mode; car, night
• USB tethering
• USSD request
• Vibrate
• Wake-on-LAN
• Wallpaper: image, live
• Weather
• Wi-Fi: connect, hotspot, pick, scan, signal strength
• Wired headset
• Zip


This app uses Accessibility services.
This app uses the Device Administrator permission.
Automatiseer verschillende taken op je Android-smartphone of tablet. Maak je automatiseringen met flowcharts, automatisch de instellingen te wijzigen, zoals volume, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, NFC en acties uitvoeren zoals het versturen van SMS of e-mail, bestanden kopiëren naar FTP of Google Drive, muziek afspelen of foto's maken op basis van uw locatie , tijd van de dag, voorgrond app, batterij of een ander niveau geactiveerd gebeurtenis. U kunt bijna alles te automatiseren, Automatiseer ondersteunt ook plug-in gemaakt voor Tasker en Locale.

Logic fun
U bewerkt flowcharts, op enkele straten toe te voegen en verbind de punten aan uw geautomatiseerde taken maken. Meer dan 300 bouwstenen, met inbegrip van acties, voorwaarden, event triggers, loops en nog veel meer:
https://llamalab.com/automate/doc/block/

eenvoudige, maar krachtige
Beginners kunnen kiezen uit voorgedefinieerde opties, terwijl de power users uitdrukkingen, variabelen en functies kunnen gebruiken:
https://llamalab.com/automate/doc/function/

Delen
Uw automatisering flows zijn veilig en makkelijk te delen met behulp van de in-app gemeenschap:
https://llamalab.com/automate/community/

Friendly
Geen reclame. Geen proefperiode. Alle functies die beschikbaar zijn op alle (indien ondersteund). Premium ontsluit het gebruik van meer dan 30 blokken.

Community & feedback
Google+: https://plus.google.com/u/0/communities/110041072274817124721
Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/automate-user
E-mail: info@llamalab.com

Bouwstenen
• Accountsynchronisatie: verzoek, toggle
• Vliegtuigmodus
• Alarm; af te wachten, set
• App: start, doden, lijst, voorgrond, heldere cache, gebruik
• App meldingen: toggle, prioriteit, zichtbaarheid
• AppOps
• Let op LED
• Audio volume / mute
• Batterijniveau
• Bluetooth: verbind, verbonden, verbreken, scan (iBeacon / Eddystone bakens), SCO, tethering, toggle
• Calendar event: voeg toe, vraag
• Bel; staat, wijzerplaat, inkomende, uitgaande
• Camera
• toren van de cel; in de buurt, pick
• Klembord
• Cloud messaging; verzenden, ontvangen
• Inhoud; veranderd, kopiëren, verwijderen, invoegen, bijwerken, oogst, vraag
• Contact; query, pick
• CyanogenMod profiel
• CPU snelheid
• Data gebruik
• Apparaat; gedokt, doze, wakker, slot, oriëntatie
• Dialog; keus, kleur, bevestigen, datum, HTML / web, input, kaart, netwerk, tijd, enz.
• E-mail; opstellen, versturen
• Het dossier; lijst, kopiëren, verplaatsen, verwijderen, maken directory, monitor, pick
• Zaklamp
• FTP; lijst, uploaden, downloaden, verwijderen
• Geocoding
• Gebaar; Inrichting beweging, vingerafdruk
• Gmail; opstellen, versturen, aantal ongelezen
• Google Drive; lijst, uploaden, downloaden, verwijderen, delen
• Google Now voice command
• HTTP-verzoek
• IR zend
• Invoermethode (soft keyboard)
• Onderbrekingen (Do-Not-Disturb)
• Keyboard zichtbaar
• Plaats; af te wachten, krijgen, pick
• Locatie provider (GPS, etc.)
• Kaart
• knop Media
• Het afspelen van media
• Media store
• Media (Exif / MP3) labels
• Microfoon mute
• MMS; opstellen, versturen
• Het mobiele netwerk; voorkeur (2G / 3G / 4G), type operator, gebruikstoestand, signaalsterkte
• Mobiele data; toggle, throughput
• Network; verbonden, type, debiet
• NFC; scannen, schrijven tag
• Melding; annuleren, beleid, gepost, toon, snooze
• Ping
• Geluid afspelen / tone
• Inpluggen; Tasker, Locale
• Process geselecteerde tekst
• Krachtbron
• tegel Quick Settings
• Record audio, video, TTS
• Ringer-modus
• Ringtone
• Roamen
• Scherm; helderheid, oriëntatie, van timeout
• Scherm blokkeren (vergrendelen)
• Sensor; versnelling, licht, temperatuur, magneetveld, stappenteller, persoonlijke werkzaamheid, druk nabijheid significante beweging
• Shell commando
• SMS; opstellen, versturen, verzonden, ontvangen
• Speakerphone
• Spraakherkenning
• SQLite database: wijzigen, vraag
• Opslag; aangebracht, lage ruimte
• Systeem instellingen
• Tekst naar spraak
• Time; vertraging, af te wachten, window
• Timer
• UI automatisering: rug, klikken, kopiëren, knippen, focus, thuis, op lange klik open meldingen, plakken, macht dialoog, snelle instellingen, 'Recent', etc.
• UI-modus; auto, 's nachts
• USB tethering
• USSD verzoek
• Trillen
• Wake-on-LAN
• Achtergrond: beeld, leef
• Weer
• Wi-Fi: verbinding, hotspot, oogst, scannen, signaalsterkte
• Bedrade hoofdtelefoon
• Zip


Deze app maakt gebruik Toegankelijkheidsservices.
Deze app maakt gebruik van de Device Administrator toestemming.
Meer informatie

Recensies

Reviewbeleid
4,5
14.871 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

• Media button override more reliable on Android 8+
• Bug fixes
Meer informatie

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
21 april 2018
Grootte
5,1M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
1.10.7
Android vereist
4.0 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Gebruikers reageren op elkaar, Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 2,99 per item
Aangeboden door
LlamaLab
Distributieovereenkomst
H. Lindqvist AD&D Rehnsgatan 22, 5tr S-11357 Stockholm Sweden
©2018 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.