Empresari al dia

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Catalan

Empresari al Dia és una aplicació fruit de la col·laboració entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis dʼAndorra, GM Consultors i Digicom, essent aquesta darrera
entitat el partner tecnològic que ha desenvolupat l’aplicació.
L’aplicació està disponible per als sistemes dʼApple i Android.
L’objectiu de l’aplicació és facilitar a l’empresari informació de caire fiscal i comptable, i s’estructura en tres eixos: fiscalitat, comptabilitat i quadres dels comptes anuals.

Calendari Fiscal
S’informa l’empresari, mitjançant avisos "push", de les dates límit en relació a les figures fiscals que li són d’aplicació (impost de societats IS, impost sobre la renda de les persones físiques IRPF, impost general indirecte IGI, impost sobre la renda dels no residents fiscals IRNR, impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança ISI assegurances, impostos comunals i taxa sobre el registre d’activitats econòmiques entre altres).
L’aplicació facilita també tots els formularis necessaris (en format pdf exportable) per cada figura impositiva.
L’usuari pot seleccionar quines alertes configura al seu calendari de forma a veure només aquella informació que li és d’interès.

Pla general de comptabilitat
L’usuari disposa del Pla General Comptable andorrà ordenat per grups comptables fins a un nivell de detall de 3 dígits, amb la informació de cada grup (definicions i relacions comptables), així
com la correspondència del grup comptable amb els quadres dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys).

Comptes anuals
S’informa dels llindars per formular els comptes anuals (normal, abreujat i simplificat).
Es faciliten (en format pdf exportable) tots els quadres comptables que integren els comptes anuals: balanç (normal, abreujat i simplificat), compte de pèrdues i guanys (normal, abreujat i simplificat), estat de canvis del patrimoni net i estat de flux dʼefectiu.

Altres
S’adjunten els quadres d’amortització comptable i fiscal, així com els llindars per determinar la modalitat de càlcul de l’IS, IGI i IRPF.

Nota legal
Les dades del contingut de l’aplicació han estat extretes del BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra) i del document editat pel Govern d’Andorra “Guia d’aplicació del pla general de comptabilitat:
quadre de comptes, correspondència de comptes amb comptes anuals, definicions i relacions comptables”.
L’accés a l’aplicació és via electrònica i és gratuït. No es pot fer cap ús comercial ni qualsevol altre ús que no sigui el proveir informació a l’usuari.
Empresari al Dia i els logos associats a l’aplicació són propietat de la Cambra de Comerç, Digicom i GM Consultors.

Contacte Tècnic:
info@digicom.ad

Contingut:
info@gmconsultors.com
Businessman a Day is an application resulting from the collaboration between the Chamber of Commerce, Industry and Services of Andorra, GM Consultors and Digicom, being the latter
entity the technological partner that has developed the application.
The application is available for Android and Android systems.
The purpose of the application is to provide tax and accounting information to the employer, and is structured in three areas: taxation, accounting and tables of the annual accounts.
 
Fiscal Calendar
The employer is informed, through "push" notices, of the deadlines in relation to the fiscal figures that apply to them (IS tax, IRPF personal income tax, indirect indirect tax IGI, Tax on the income of non-residents IRNR tax, indirect tax on the provision of insurance ISI insurance services, community taxes and rate on the registration of economic activities among others).
The application also facilitates all the necessary forms (in exportable pdf format) for each tax figure.
The user can select which alerts they configure in their calendar in order to see only the information that is of interest to them.
 
General Accounting Plan
The user has the Andorran Accounting General Plan ordered by accounting groups up to a level of detail of 3 digits, with the information of each group (definitions and accounting relationships), as well
such as the correspondence of the accounting group with the tables of the annual accounts (balance sheet and profit and loss account).
 
Annual accounts
The thresholds are reported to formulate the annual accounts (normal, abbreviated and simplified).
The accounting tables that integrate the annual accounts are available (in exportable pdf format): balance sheet (normal, abbreviated and simplified), profit and loss account (normal, abbreviated and simplified), statement of changes in equity and flow statement cash
 
Others
The accounting and fiscal amortization tables are attached, as well as the thresholds for determining the method of calculating IS, IGI and IRPF.
 
Legal notice
The data of the content of the application have been extracted from the BOPA (Official Gazette of the Principality of Andorra) and the document published by the Government of Andorra "Guide to the application of the general accounting plan:
Account box, correspondence of accounts with annual accounts, definitions and accounting relationships ".
Access to the application is electronic and is free. You can not make any commercial use or any other use other than providing information to the user.
Businessman to the Day and the logos associated with the application are property of the Chamber of Commerce, Digicom and GM Consultors.
 
Technical Contact:
info@digicom.ad
 
Content:
info@gmconsultors.com
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Millores de la versió.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 5, 2021
Size
3.0M
Installs
10+
Current Version
1.5.4
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Reskyt SL
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.