Marathi News + ePaper by Loksatta

Contains Ads
ແປຄຳອະທິບາຍເປັນ ລາວ (ລາວ) ໂດຍໃຊ້ Google ແປພາສາບໍ?ແປຄຳອະທິບາຍກັບຄືນເປັນ ອັງກິດ (ສະຫະລັດ)

Marathi news by Loksatta - one of the most respected Marathi newspaper provides the connect with Maharashtra with this well-designed app to provide news and stories from the daily newspaper as well as the website (loksatta.com).

Get on the go access to Marathi news, breaking news, top news, live coverage, photos from Maharashtra and around the country. Loksatta Android App can be one stop solution of news on the go. Read news, stay updated and ahead on Entertainment news, Tech news, Gadgets news, India news, Politics news, Sports news, Cricket news and Bollywood news.

लोकसत्ता मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे देश-विदेशासह राज्यातील आणि तुमच्या शहरातील ताज्या घडामोडींची माहिती तात्काळ वाचणे शक्य. राजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, क्रीडा, लाईफस्टाईल आणि मनोरंजन क्षेत्रातील इत्यंभूत माहिती लोकसत्ताच्या मोबाईल अॅप्लिकेशनवर उपलब्ध.
लोकसत्ता अॅपची ठळक वैशिष्टये :-

-ताज्या बातम्या आणि चालू घडामोडींची नोटिफिकेशन्सद्वारे तात्काळ माहिती
-लेख अथवा बातमी ऑफलाईन देखील वाचता येते.
-गरजेनुसार फॉन्ट मोठा अथवा लहान करण्याची सुविधा.
-फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅपसारख्या समाज माध्यमांवर लोकसत्ताचे लेख आणि बातम्या शेअर करण्याची सुविधा.
-अग्रलेख, अन्वयार्थ, उलटा चष्मा, व्यक्तीवेधसह विविध माहितीपूर्ण सदरे.
-लोकरंग, चतुरंग, व्हिवा, वास्तुरंग, बालमैफल, करिअर वृत्तान्त आणि अर्थवृत्तान्त या साप्ताहिक पुरवण्या अॅपवर उपलब्ध.
-लोकप्रभा साप्ताहिक वाचण्यासाठी खास वेगळे सेक्शन.
-फोटो गॅलरी.
-‘ई-पेपर’ जसाचा तसा वाचण्याची सुविधा.
-२जी आणि ३ जी नेटवर्कवर सहज वापरता येण्याजोगे मोफत अॅप्लिकेशन.


Keywords: Marathi news, news in marathi, latest marathi news, latest news in marathi, Breaking news in marathi, Marathi Newspapaer, Marathi samachar, marathi newspapers, marathi news online, marathi news app, marathi news apps, news app in marathi, samachar in marathi, news app, marathi news on loksatta, loksatta marathi news app, loksatta app, loksatta news app, marathi news by loksatta.
ຂ່າວ Marathi ໂດຍ Loksatta - ຫນຶ່ງຂອງຫນັງສືພິມ Marathi ເຄົາລົບນັບຖືຫຼາຍທີ່ສຸດຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບມະຫາລາດຕະກັບນີ້ app ດີການອອກແບບເພື່ອສະຫນອງຂ່າວແລະເລື່ອງຈາກຫນັງສືພິມປະຈໍາວັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວັບໄຊທ໌ (loksatta.c​​om).

ໄດ້ຮັບໃນການເຂົ້າເຖິງໄປກັບຂ່າວ Marathi, ຂ່າວການພັກຜ່ອນ, ຂ່າວດ້ານເທິງ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຊີວິດ, ຮູບພາບຈາກ Maharashtra ແລະໃນທົ່ວປະເທດ. Loksatta Android App ສາມາດເປັນການແກ້ໄຂຄົບວົງຈອນຂອງຂ່າວກ່ຽວກັບ Go ໄດ້. ອ່ານຂ່າວ, ປັບປຸງຢູ່ແລະການລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບຂ່າວບັນເທີງ, ຂ່າວເຕັກໂນໂລຊີ, ຂ່າວ Gadgets, ຂ່າວປະເທດອິນເດຍ, ຂ່າວການເມືອງ, ຂ່າວກິລາ, ຂ່າວ Cricket ແລະຂ່າວ Bollywood.

लोकसत्तामोबाईलअॅप्लिकेशनद्वारेदेश, विदेशासहराज्यातीलआणितुमच्याशहरातीलताज्याघडामोडींचीमाहितीतात्काळवाचणेशक्य. राजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, क्रीडा, लाईफस्टाईलआणिमनोरंजनक्षेत्रातीलइत्यंभूतमाहितीलोकसत्ताच्यामोबाईलअॅप्लिकेशनवरउपल​​ब्ध.
लोकसत्ताअॅपचीठळकवैशिष्टये: -

-ताज्याबातम्याआणिचालूघडामोडींचीनोटिफिकेशन्सद्वारेतात्काळमाहिती
-लेखअथवाबातमीऑफलाईनदेखीलवाचतायेते.
-गरजेनुसारफॉन्टमोठाअथवालहानकरण्याचीसुविधा.
-फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅपसारख्यासमाजमाध्यमांवरलोकसत्ताचेलेखआणिबातम्याशेअरकरण्याचीसुविधा.
-अग्रलेख, अन्वयार्थ, उलटाचष्मा, व्यक्तीवेधसहविविधमाहितीपूर्णसदरे.
-लोकरंग, चतुरंग, व्हिवा, वास्तुरंग, बालमैफल, करिअरवृत्तान्तआणिअर्थवृत्तान्तयासाप्ताहिकपुरवण्याअॅपवरउपल​​ब्ध.
-लोकप्रभासाप्ताहिकवाचण्यासाठीखासवेगळेसेक्शन.
-फोटोगॅलरी.
-'ई, पेपर 'जसाचातसावाचण्याचीसुविधा.
-2 जीआणि 3 जीनेटवर्कवरसहजवापरतायेण्याजोगेमोफतअॅप्लिकेशन.


Keywords: ຂ່າວ Marathi, ຂ່າວໃນ Marathi, ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ Marathi, ຂ່າວຫລ້າສຸດໃນ Marathi, ຂ່າວການເມືອງໃນ Marathi, Marathi Newspapaer, Samachar Marathi, ຫນັງສືພິມ Marathi, ຂ່າວ Marathi ອອນໄລນ໌, Marathi app ຂ່າວ, ກິດຂ່າວ Marathi, app ຂ່າວໃນ Marathi, Samachar ໃນ Marathi, app ຂ່າວ, ຂ່າວ Marathi on loksatta, loksatta app ຂ່າວ Marathi, app loksatta, loksatta app ຂ່າວ, ຂ່າວ Marathi ໂດຍ loksatta.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
3,6
5.497 ທັງໝົດ
5
4
3
2
1
ກຳລັງໂຫລດ...

ມີຫຍັງໃໝ່

- Collated Home screen experience
- Customize sections in the home screen to read the news that matters to you the most
- Read E-Paper from within the app.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ອັບເດດແລ້ວ
17 ຕຸລາ 2018
ຂະໜາດ
30M
ຕິດຕັ້ງ
100,000+
ເວີຊັນປັດຈຸບັນ
3.0.2
ຕ້ອງໃຊ້ Android
4.4 ແລະ ສູງກວ່າ
ການຈັດອັນດັບເນື້ອຫາ
ການອະນຸຍາດ
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ
The Indian Express Online
©2018 Googleຂໍ້ກຳນົດການໃຫ້ບໍລິການຂອງເວັບໄຊຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວຜູ້ພັດທະນາສິລະປິນກ່ຽວກັບ Google|ສະຖານທີ່: ສະຫະລັດພາສາ: ລາວ
ໂດຍການຊື້ລາຍການນີ້, ທ່ານກຳລັງຊື້ດ້ວຍ Google Payments ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີນຳ ຂໍ້ກຳນົດການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງ Google Payments.