Mesto vo vrecku

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Aplikácia je určená pre všetkých, ktorým záleží na svojom okolí.

Umožňuje občanovi:
- Jednoduchým spôsobom podávať podnety na napr. nefungujúce osvetlenie, rozbitú cestu, čierne skládky, túlavé zvieratá a pod.
- Čítať úradné oznamy z miest a obcí zapojených do ESMAO a dostávať push notifikácie po pridaní nového oznamu na úradnú tabuľu mesta alebo obce.
- Získať informácie o službách jednotlivých miest a obcí zapojených do ESMAO.

Podávanie podnetov:
Všetky hlásenia sú automaticky doručované a pridelené na riešenie príslušnej samospráve.

Ako postupovať?

1 - Spustite aplikáciu
2 - Zvoľte na spodnej lište Podnety
2 - Vyberte kategóriu podnetu
3 - Zadajte svoj podnet (odfoťte, alebo nahrajte fotku, zadajte polohu a doplňte sprievodnú správu)
4 - Vyplňte kontaktné údaje (Svoje kontaktné údaje vyplňte len v prípade, že chcete byť informovaný o stave riešenia svojho podnetu. Ak nemáte záujem byť informovaný o stave riešenia svojho podnetu, môžete podnet odoslať aj anonymne.)
5 - Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail v prípade ak ste poskytli svoje kontaktné údaje

Úradné oznamy:
Pre úradné oznamy sú ponúkané vo výbere všetky zapojené mestá a obce do ESMAO, ale nie všetky zatiaľ publikujú úradné oznamy.

Ako postupovať?

1 - Spustite aplikáciu
2 - Aplikácia pri prvom spustení umožňuje jednoducho vybrať mestá a obce, od ktorých si želáte dostávať push notifikácie a čítať oznamy, pričom je možné si ich zoradiť podľa názvu alebo podľa polohy (ak ste ju povolili)
3 - Automaticky sa Vám načítajú úradné oznamy (Oznamy na spodnej lište)
4 - V prípade obdržania notifikácie o pridaní nového oznamu na úradnú tabuľu zvolených miest a obcí je možné tieto nájsť v menu pod Oznamy > Notifikácie

Informácie o službách:
Pre načítanie informácií o službách si vyberiete jedno mesto alebo obec zo všetkých zapojených miest a obcí ESMAO.

Ako postupovať?

1 - Spustite aplikáciu
2 - Vyberte si v spodnej lište e-Služby
3 - Použite ikonku vpravo hore pre nastavenie mesta alebo obce
4 - Zobrazí sa Vám obdobný výber miest a obcí s možnosťou zoradenia podľa názvu alebo polohy s rozdielom, že pre e-služby si vyberiete len jedno mesto alebo obec. K nastaveniu sa kedykoľvek môžete vrátiť a zmeniť svoj výber, automaticky sa služby načítajú pre novo zvolené mesto alebo obec.
5 - Po potvrdení výberu sa načíta zoznam kategórií
6 - Zvolením jednej z kategórií sa rozbalia el. služby
7 - Vyberte si službu
8 - Zobrazí sa Vám detail služby, kde sa môžete prepínať medzi záložkami Informácie, Kontakt, Legislatíva, Poplatky, Web (po výbere sa otvorí detail danej služby na web stránke)
The app is for everyone who cares about their surroundings.

It allows the citizen to:
- Easily submit incentives for eg. defective lighting, broken road, black landfills, stray animals, etc.
- Read official notifications from cities and municipalities involved in ESMAO and receive push notifications when a new notice is added to the official notice board of a city or municipality.
- Obtain information on the services of the different towns and municipalities involved in ESMAO.

Submission of suggestions:
All reports are automatically delivered and assigned to the appropriate local authority.

How to proceed?

1 - Launch the application
2 - Select Suggestions on the bottom bar
2 - Select the stimulus category
3 - Enter your suggestion (take a photo or upload a photo, enter your location and complete the accompanying message)
4 - Fill in contact information (Fill in your contact information only if you want to be informed about the status of your complaint resolution. If you do not want to be informed about the status of your complaint resolution, you can send the complaint anonymously.)
5 - After sending you will receive a confirmation e-mail if you have provided your contact information

Official notifications:
For official announcements, all cities and municipalities involved in ESMAO are offered in a selection, but not all of them publish official announcements yet.

How to proceed?

1 - Launch the application
2 - The first run application allows you to easily select the cities and towns from which you wish to receive push notifications and read notifications, sorted by name or location (if enabled)
3 - Official announcements are retrieved automatically (Notifications on bottom bar)
4 - In case of receiving notification of adding a new notice to the official table of selected towns and municipalities, these can be found in the menu under Announcements> Notifications

Information about services:
To retrieve service information, you select one city or town from all of the participating ESMAO cities and municipalities.

How to proceed?

1 - Launch the application
2 - Select e-Services in the bottom bar
3 - Use the icon at the top right to set the city or town
4 - You will see a similar selection of towns and villages with the option to sort by name or location, except that you only select one city or town for e-services. You can always return to the setting and change your selection, services will automatically load for the newly selected city or town.
5 - After confirming the selection, the category list is loaded
6 - Select one of the categories to expand the el. service
7 - Choose a service
8 - You will see a detail of the service, where you can switch between the tabs Information, Contact, Legislation, Fees, Web (after selection, the detail of the service opens on the website)
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
November 4, 2019
Size
35M
Installs
1,000+
Current Version
1.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Lomtec.com
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.