Three Kingdoms The Last Warlord

4 357
S předplatným Google Play Pass si vychutnáte tuto hru zdarma a také stovky dalších aplikací bez reklam a nákupů v aplikacích. Vyzkoušejte to zdarma na měsíc.
Další informace
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Three Kingdoms: The Last Warlord is a turn-based lord-playing strategy game developed by the Chengdu Longyou Studio. The studio created this game world set in the period of the Three Kingdoms mainly based on people's opinions on other games set in that period. The game is very detailed in depicting the differences between various cities and also the abilities and features of the military officers. The game also applies an appealing battle system in which weather, landforms, and many other factors will influence the result of each battle.
The game is based on the famous Chinese historical novel by Luo Guanzhong (about A.D. 1330 - 1400).

Game Features

I. Classic and graceful graphics finished by fine-lined drawing
The head portrait of officers are pictures from the picture-story book "Romance of the Three Kingdoms" which are colored carefully by our artists. All interfaces of the game are designed in a typical Chinese style.

II. Governing mode easy to get started with:
Auto setting and operation of governing affairs allows players to manage various affairs easily and spend more time enjoying its other facets. Since it's a lord-playing game, players need only to pay attention to the capital by ordering prefects and make policies to govern non-captical cities automatically and giving them commands when necessary.

III. Rich gameplays and contents
Over 1,300 officers are available (including those recorded in historical books and novels).
Officers' abilties are distinguished in detail.
Officers are distinguish by over 100 unique features.
Almost 100 verified precious items appear in the game world.
Almost 60 cities of different styles and hundreds of features of cities are available.
A techs research system with rich content runs through and supports the whole game.
Six major basic arms and more than ten special arms constitute a rich arms system.
Ultra abundant official positions.
A marriage system dicided by you and a humanized child training and inheritance system.
Various natural phenomena and disasters simulate the disastrous period of the Three Kingdoms.
Merchants, seer, celebrities, famous doctors, craftsmen, blacksmiths and swordsmen wander around and visit you.

IV. The turn-based battle mode requires careful planning in deploying troops
Weather, landforms and even the height of the battlefield will influence any battles in the game.
Field battles and siege battles are presented differently. There are various siege vehicles for players to storm castles and also defending their own castles.
The troops formation system adds more interest to battles. Different arms with different formations have different enhancement effects.

About Refund Policy
Dear Players:
If you have made a wrong purchase or are not satisfied with the game, you can request a refund through Google Play if it’s less than 48 hours since you purchased it. Refund requests are all processed by google and overdue refund applies are not accepted. Developer will not be able to process any refund request. Thank you for your understanding and cooperation.
Please refer to :https://support.google.com/googleplay/answer/7205930
Three Kingdoms: The Last Warlord je tahová strategická hra vyvinutá společností Chengdu Longyou Studio. Studio vytvořilo tento herní svět odehrávající se v období tří království, hlavně na základě názorů lidí na jiné hry odehrávané v tomto období. Hra je velmi podrobná v tom, jak zobrazuje rozdíly mezi různými městy a také schopnosti a vlastnosti vojenských důstojníků. Hra také používá přitažlivý bitevní systém, ve kterém počasí, landformy a mnoho dalších faktorů ovlivní výsledek každé bitvy.
Hra je založena na slavném čínském historickém románu Luo Guanzhong (asi A.D. 1330 - 1400).

Herní funkce

I. Klasická a elegantní grafika zakončená jemně lemovanou kresbou
Hlavním portrétem důstojníků jsou obrázky z obrázkové knihy Romance of Three Kingdoms, které naši umělci pečlivě vybarvují. Všechna rozhraní hry jsou navržena v typickém čínském stylu.

II. Snadno začít s režimem vládnutí:
Automatické nastavení a ovládání vládních záležitostí umožňuje hráčům snadno spravovat různé záležitosti a trávit více času užíváním jeho dalších aspektů. Vzhledem k tomu, že se jedná o hru na lorda, musí hráči věnovat pozornost pouze hlavnímu městu tím, že nařídí prefektům a učiní politiky, které jim umožní automaticky spravovat nezachytitelná města a v případě potřeby jim vydat příkazy.

III. Bohaté hry a obsah
K dispozici je více než 1300 důstojníků (včetně těch zaznamenaných v historických knihách a románech).
Schopnosti důstojníků se rozlišují podrobně.
Důstojníci se vyznačují více než 100 jedinečnými funkcemi.
Ve světě her se objeví téměř 100 ověřených cenných předmětů.
K dispozici je téměř 60 měst různých stylů a stovek funkcí měst.
Technologický výzkumný systém s bohatým obsahem prochází a podporuje celou hru.
Bohatý systém zbraní tvoří šest hlavních základních zbraní a více než deset zvláštních zbraní.
Velmi bohaté oficiální pozice.
Manželský systém, který jste určili vy a humanizovaný systém vzdělávání a dědictví dítěte.
Různé přírodní jevy a katastrofy simulují katastrofální období Tří království.
Obchodníci, vidoucí, celebrity, slavní lékaři, řemeslníci, kováři a šermíři se potulují a navštěvují.

IV. Bojový režim založený na tahu vyžaduje pečlivé plánování nasazení vojsk
Počasí, landformy a dokonce i výška bojiště ovlivní všechny bitvy ve hře.
Polní bitvy a obléhací bitvy jsou prezentovány odlišně. Existují různá obléhací vozidla pro hráče, kteří zaútočí na hrady a také hájí své vlastní hrady.
Systém formování vojsk zvyšuje zájem o bitvy. Různé zbraně s různými formacemi mají různé efekty vylepšení.

O zásadách vrácení peněz
Vážení hráči :
Pokud jste provedli nesprávný nákup nebo nejste s hrou spokojeni, můžete prostřednictvím Google Play požádat o vrácení peněz, pokud je od zakoupení méně než 48 hodin. Žádosti o vrácení peněz jsou zpracovány společností Google a vrácení peněz po lhůtě splatnosti není akceptováno. Vývojář nebude moci zpracovat žádnou žádost o vrácení peněz. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Další informace naleznete na adrese https: //support.google.com/googleplay/answer/7205930
Další informace
Sbalit
3,7
Celkem 4 357
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

The Last Warlord Official Version Patch No. 137 Update Notice(V1.0.0.2691)
Updates Contents as follows:
New content added:
1. Added the voice effects of entering scenes and rain;

Fixed Bugs:
1. Fixed the error of the place names on Field;
2. Fixed the error of effective attack range of the fire traps;
3. Fixed the error of the number of special troops deployed.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
6. září 2021
Velikost
880M
Instalace
50 000+
Aktuální verze
v1.0.0.2691
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 10 let (E10+)
Užívání alkoholu
Od vývojáře
ChengDu LongYou Tech
Vývojář
Block B, Kailai Dijing Garden Tongzi Lin, Section 4, Renmin South Road, Wuhou District Chengdu China
©2022 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiGoogle Play|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.