Awoken - Lucid Dreaming Tool

Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Do you want to learn Lucid Dreaming and understand your dreams better? Awoken is the tool to do that.

FEATURES:

- Dream Journal with optional pin-protection: Have a silent notification ready each morning to start recollecting your dream. Keep your journal entries in a searchable list and protect your dreams if needed.

- Reality Checking: Reminders to analyze your surroundings, so you can learn to check if you are dreaming.

- Dream Clues: low audio cues that can trigger your lucid dreaming by playing a special Totem Sound you choose.

- Cloud backup of your dreams! Create an optional cloud account to backup your dreams if you want to.

- Dream Patterns: The most common words and themes from your journal can be viewed in a list so you can analyze your dreams better.

- Pausing your training: Learning lucid dreaming takes some time. Sometimes you want to pause your training for just a few days.

- Oneironaut Achievements: An explorer of dream worlds is called an Oneironaut. Follow you progress and keep track of your stats.

- Dark theme across the whole app is now available as a premium feature.

- Continuous Speech-To-Text in the dream journal, for when you're just awake enough to start collecting your subconscious adventure, but not awake enough to want to use the keyboard.

----

Lucid dreaming is learning to know you are dreaming, while you are dreaming. Becoming aware that you are dreaming allows you to shape, influence and direct your dreams with clarity, instead of being uncritically controlled by them. This app will train you to achieve lucidity in your dreams and understand them better by revealing their patterns.

When you are aware of being in a dream, you can also learn to master experiences that aren't possible in waking reality. You can fly, breathe under water or whatever else you put your mind to. With the sensations as real as in waking life. Your mind is the only limit.

It is reported that lucid dreaming can also help to overcome nightmares, be used to rehearse success for real life scenarios and be used train creativity.

Become awoken - Start dreaming for real!

----

SECONDARY DESCRIPTION:

Awoken is a lucid dreaming guide with a free dream diary, cloud sync, lucid dreaming info and techniques to achieve clear dreams. It can help you master lucid dreaming, achieve lucidity, and act as a trainer and helper. When you wake up, the app can have a silent notification ready, so you can write down your dream. There's an optional dream cloud module, that can sync your dream entries to Google's app engine. Dream back up can be useful if you loose your device .There's also a premium feature dream pattern analyzer.You can also protect our journal with password in the form of a pin. The dream analyzer takes the words and hashtags from your journal/diary and gathers them in an nice overview. So you can explore your dream patterns and dream themes better.

----

PERMISSIONS EXPLAINED:

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: to determine synchronizations if you have cloud backup activated.

android.permission.GET_ACCOUNTS: When you choose cloud backup, you must choose an account to attach it to.

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE: A requirement to use Google's backend cloud system. No personal information is being gathered or saved on the external storage.

android.permission.READ_PHONE_STATE: A requirement to use Google's backend cloud system. No personal device-information is being gathered or saved.

android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED: For resetting reality checks and such on a restart.

android.permission.RECORD_AUDIO: Only used for speech-to-text in the dream journal if/when the user activates it.

android.permission.USE_CREDENTIALS: A requirement to use Google's backend cloud system.

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: A requirement to use Google's backend cloud system. No personal information is being gathered or saved here.

com.android.vending.BILLING: To upgrade to premium version.
Wilt u lucide dromen leren en begrijpen uw dromen beter? Awoken is de tool om dat te doen.

KENMERKEN:

- Dream Journal met optionele pin-bescherming: Heb een stille melding klaar elke ochtend om te beginnen met het herinneren van je droom. Houd uw journaalposten in een doorzoekbare lijst en je dromen te beschermen als dat nodig is.

- Reality Controle: Herinneringen aan uw omgeving te analyseren, zodat je kunt leren om te controleren of je droomt.

- Dream Clues: lage audio signalen dat je lucide dromen kan leiden door het spelen van een speciale Totem Sound u kiest.

- Cloud back-up van je dromen! Maak een optionele cloud rekening backup van je dromen als je wilt.

- Dream Patterns: De meest voorkomende woorden en thema's uit je dagboek kan worden bekeken in een lijst, zodat u uw dromen beter te kunnen analyseren.

- Pauzeren uw training: Leren lucide dromen duurt enige tijd. Soms wilt u uw training te onderbreken voor een paar dagen.

- Oneironaut Prestaties: Een verkenner van droomwerelden heet een Oneironaut. Volg je vooruitgang en bijhouden van uw statistieken.

- Dark thema over de gehele app is nu beschikbaar als een premium-functie.

- Continue spraak-naar-tekst in de droom tijdschrift, voor wanneer je net wakker genoeg om te beginnen met het verzamelen van uw onderbewustzijn avontuur, maar niet wakker genoeg om het toetsenbord wilt gebruiken.

----

Lucide dromen is het leren om te weten dat je droomt, terwijl je droomt. Bewust worden dat je droomt kun je vorm te geven, invloed en direct uw dromen met duidelijkheid, in plaats van kritiekloos door hen gecontroleerd. Deze app zal je trainen om helderheid te bereiken in je dromen en te begrijpen ze beter door de onthulling van hun patronen.

Als je je bewust bent van het zijn in een droom, kunt u ook leren om ervaringen die niet mogelijk zijn in wakende werkelijkheid beheersen. U kunt vliegen, ademen onder water of wat je je geest aan. Met de sensaties zo echt als in het wakende leven. Je geest is de enige beperking.

Het is gemeld dat lucide dromen ook kan helpen om nachtmerries te overwinnen, worden gebruikt om het succes van het echte leven scenario's repeteren en zijn gebruikt trein creativiteit.

Word wakker - Start dromen voor echt!

----

SECONDARY BESCHRIJVING:

Awoken is een lucide dromen gids met een gratis droom dagboek, cloud synchroniseren, lucide dromen info en technieken om heldere dromen te verwezenlijken. Het kan u helpen lucide dromen te beheersen, te bereiken helderheid, en fungeren als een trainer en helper. Als je wakker wordt, kan de app hebben een stille melding klaar, zodat u van uw droom te schrijven. Er is een optionele droom cloud-module, die je droom items kunt synchroniseren met Google's App Engine. Dream back-up kan handig zijn als u uw apparaat .Er is ook een premium functie droom patroon analyzer.You kan ook ons ​​tijdschrift te beschermen met een wachtwoord in de vorm van een pen los. De droom analyser neemt de woorden en hashtags van je dagboek / agenda en verzamelt ze in een mooi overzicht. Dus u kunt verkennen uw droom patronen en droom thema's beter.

----

TOESTEMMINGEN VERKLAARD:

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: om synchronisaties bepalen of u cloud back-up hebt geactiveerd.

android.permission.GET_ACCOUNTS: Wanneer u kiest voor cloud back-up, moet u een account om het te hechten om te kiezen.

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE: Een eis om Google's backend cloud-systeem te gebruiken. Geen enkele persoonlijke informatie wordt verzameld of opgeslagen op de externe opslag.

android.permission.READ_PHONE_STATE: Een eis om Google's backend cloud-systeem te gebruiken. Geen persoonlijk apparaat-informatie wordt verzameld of opgeslagen.

android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED: Voor het resetten van reality checks en dergelijke op een herstart.

android.permission.RECORD_AUDIO: alleen gebruikt voor spraak-naar-tekst in de droom tijdschrift als / wanneer de gebruiker activeert het.

android.permission.USE_CREDENTIALS: Een eis om Google's backend cloud-systeem te gebruiken.

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Een eis om Google's backend cloud-systeem te gebruiken. Geen enkele persoonlijke informatie wordt verzameld of hier opgeslagen.

com.android.vending.BILLING: Om te upgraden naar premium versie.
Meer informatie
Samenvouwen
4,4
20.305 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

- Notification volume fix

PAINT YOUR DREAMS AND BACK THEM UP IN THE CLOUD. DARK THEME IS NOW FREE.

I hope you enjoy the new Dream Sketch feature, where you can draw your dreams and have them backed up to the cloud.

#DreamBigger
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
13 juli 2018
Grootte
3,3M
Installaties
500.000+
Huidige versie
3.09
Android vereist
4.0 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
In-app aankopen
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 1,99 per item
Aangeboden door
Andreas Rudolph
Distributieovereenkomst
©2021 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.