แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ
(6)

Reviews

What's New
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ ตัวอย่างข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ เป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้นของระเบียบงานสารบรรณ
ซึ่งท่านที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการจะต้องมีความรู้เบื้องต้นของงานสารบรรณ เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ จะได้รู้ว่าท่านควรอ่านเพิ่มเติมในส่วนใด หรือเน้นอ่านหัวข้อใดเป็นสำคัญ

Similar

More from developer