Madbarz - Bodyweight Workouts

11 800
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Over 1 million people use Madbarz because it is EFFECTIVE.
You will get daily workout routines highly adjustable to your needs.
Choose workout duration and the targeted muscles (abs, legs, back,...), adapt it to your fitness level and goal, and even create your own workouts! The provided video guidance will help you execute the exercises perfectly. All of the workouts are designed by fitness experts.

Workout at home or at the gym, your fitness program is always in your pocket.
Stick with our workouts and notice a change in just a few weeks.

Download Madbarz for free and start now
➝Bodyweight workouts - Daily workouts: train anywhere, anytime
➝Pick your fitness level - Beginner, Intermediate or Advanced
➝Choose workouts by duration or targeted muscle groups
➝Create and save custom workouts
➝High-quality video tutorials for each exercise
➝Weekly challenges - Get stronger every week

Madbarz is perfect for beginners - it has detailed description of each exercise, followed by a high-quality video so performing the exercise correctly will never be a problem.
If you are at an intermediate level, Madbarz will help you take your skills to a higher level.
Advanced level athletes will be challenged to become better and stronger, with exercises developed by professionals..

Unique Workout Experience
➝Muscle Preview: see what muscles you activate
➝Smart repetition counter: slide to record your reps
➝Live workout feed: find your friends, follow and ‘respect’ other users, motivate each other, save their workouts.

Join the fastest growing workout community
➝Connect with friends
➝Discover trending profiles and people near you
➝Rank globally and locally with workout points

Besides the free version, you can get Madbarz Premium account with full bodyweight workout plans made by professional trainers and a nutrition guide:

PREMIUM 7-DAY TRIAL: Try it for free right away!

➝Workout plans for your goal:
- With or without equipment, your choice
- Different plans for each fitness level
- 2-week to 12-week plans for different goals
- Build muscle, lose weight or learn new skills
- Unlimited number of custom workouts

➝Nutrition Guide:
- Build muscle/lose fat
- Whole-food diet based on healthy cooked meals
- 65+ recipes, sorted (Breakfast, Lunch, Dinner, Side Dish, Snacks, Treats)
- Change your eating habits and still enjoy food!

Why buy Premium? It’s cheaper than gym membership, and you get a number of professional workout plans that will help you reach your goal.


Information - using the App and Premium subscription
Downloading and using Madbarz is free of charge. The free version includes a selection of bodyweight workouts, weekly challenges, and many more features.
Get full workout plans and further features with the Premium subscription. All users are welcome to use the 7-day free trial for the Premium subscription.

➝Free Trial
Choose the subscription duration (1 month, 3 months, 6 months, 12 months) that you’re interested in.
Experience the full Madbarz Premium with no charge before or during the trial period. You can cancel the trial anytime. If the trial is not canceled up to 24 hours before expiring, the chosen subscription will be charged to your Google Play account. The charges are non-refundable. Any unused portion of the free trial will be forfeited if you purchase a subscription.

➝Premium subscription
Madbarz Premium is $9.99 per month, $24.99 per 3 months, $44.99 per 6 months and $79.99 per year in the US. Prices will vary by location.
When purchased, the subscription fee will be charged to your Google Play account and you will receive the confirmation of purchase. The subscription automatically renews unless canceled 24 hours prior to the end of the subscription period. Manage subscriptions and turn off auto-renewal in Account Settings in Google Play after purchase. All charges are non-refundable.
Read our full Terms of Service and our Privacy Policy at http://www.madbarz.com/Terms
Ponad 1 milion osób korzysta Madbarz ponieważ jest skuteczny.
Dostaniesz codzienne procedury treningu wysoce regulowany do swoich potrzeb.
Wybierz czas trwania treningu i ukierunkowanych mięśnie (abs, nogi, plecy, ...), dostosowania go do poziomu sprawności fizycznej i cel, a nawet tworzyć własne treningi! Podany prowadzenie wideo pomoże Ci wykonać ćwiczenia doskonale. Wszystkie treningi są zaprojektowane przez ekspertów fitness.

Trening w domu lub na siłowni, program fitness jest zawsze w kieszeni.
Trzymać z naszych treningów i zauważyć zmianę w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Pobierz Madbarz za darmo i zacznij teraz
➝Bodyweight treningi - Codzienne treningi: pociąg zawsze i wszędzie
➝Pick kondycji - początkujący, średni lub Zaawansowane
➝Choose treningi według czasu trwania lub wymierzone grupy mięśni
➝Create i zapisać własne treningi
➝High jakości samouczki wideo dla każdego ćwiczenia
➝Weekly wyzwania - Get silniejszy co tydzień

Madbarz jest idealny dla początkujących - to szczegółowy opis każdego ćwiczenia, a następnie wysokiej jakości wideo, więc wykonując ćwiczenie poprawnie nigdy nie będzie problemem.
Jeżeli jesteś na poziomie średnio zaawansowanym, Madbarz pomogą Ci zabrać swoje umiejętności na wyższy poziom.
Zaawansowanych sportowców szczebla będą mieli za zadanie stać się lepszy i silniejszy, z ćwiczeń opracowanych przez specjalistów ..

Doświadczenie wyjątkowy trening
➝Muscle Podgląd: zobacz, co mięśnie uaktywnić
➝Smart licznik powtarzanie: zjeżdżalnia do zapisywania swoich powtórzeń
➝Live feed trening: znaleźć znajomych, śledzić i „szacunek” inni użytkownicy, motywować siebie, zapisz swoje treningi.

Dołącz do najszybciej rosnącej społeczności treningu
➝Connect z przyjaciółmi
➝Discover trendów profili i ludzi blisko ciebie
➝Rank globalnie i lokalnie z punktów treningu

Oprócz darmowej wersji, można uzyskać konto Madbarz Premium z pełnymi planów mc treningu wykonanych przez profesjonalnych trenerów i przewodnika żywienia:

PREMIUM 7-dniowy okres próbny: Spróbuj go za darmo od razu!

 ➝Workout planuje za cel:
- z lub bez wyposażenia, do wyboru
- Różne plany dla każdego poziomu sprawności
- 2-tygodni do 12 tygodni plany na różne cele
- Budowanie mięśni, schudnąć lub uczyć się nowych umiejętności
- Nieograniczona ilość własnych treningów

 ➝Nutrition Przewodnik:
- Budowanie mięśni / stracić tłuszcz
- dieta na całe jedzenie oparte na zdrowych posiłków gotowanych
- 65+ receptur, sortowane (śniadanie, obiad, kolacja, Side Dish, przekąski, Przysmaki)
- Zmień swoje nawyki żywieniowe i nadal cieszyć się jedzenie!

Dlaczego warto kupić Premium? Jest to tańsze niż członkostwo w siłowni, a otrzymasz szereg profesjonalnych planów treningowych, które pomogą Ci osiągnąć swój cel.


Informacja - korzystając z aplikacji i abonament Premium
Pobierania i korzystania Madbarz jest bezpłatne. Darmowa wersja zawiera wybór ćwiczeń mc cotygodniowych wyzwań, i wiele innych funkcji.
Uzyskać pełne plany treningowe i dodatkowe funkcje z subskrypcji Premium. Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z 7-dniowy darmowy okres próbny do subskrypcji Premium.

 ➝Free Trial
Wybierz czas trwania subskrypcji (1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy), że jesteś zainteresowany.
Doświadczyć pełnej Madbarz Premium bez opłat przed lub w trakcie okresu próbnego. Można anulować proces w każdej chwili. Jeśli proces nie zostanie anulowana do 24 godzin przed upływającym, wybrany abonament zostanie pobrana z Twojego konta Google Play. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Niewykorzystana część okresu próbnego zostaną utracone w przypadku zakupu subskrypcji.

 subskrypcja ➝Premium
Madbarz Premium to 9,99 $ miesięcznie, 24,99 $ za 3 miesiące, 44,99 $ za 6 miesięcy i 79,99 $ rocznie w USA. Ceny będą się różnić w zależności od lokalizacji.
Przy zakupie abonamentu opłata zostanie pobrana z Twojego konta Google Play, a otrzymasz potwierdzenie zakupu. Subskrypcja automatycznie odnawia chyba anulowania 24 godziny przed zakończeniem okresu subskrypcji. Zarządzać subskrypcjami i wyłącz automatyczne odnawianie w ustawieniach konta w Google Play po zakupie. Wszystkie opłaty są bezzwrotne.
Czytaj nasze pełne Warunki korzystania z usługi i politykę prywatności na http://www.madbarz.com/Terms
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 11 800
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

-Small bug fixes
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
9 października 2018
Rozmiar
70M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
4.1.0
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-59,99 USD za element
Sprzedawca
Madbarz
Deweloper
Madbarz Group Kft. Kiralysor 30 8000 Szekesfehervar Hungary
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.