Magisto - Video Editor & Music Slideshow Maker

1.043.869
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Get Magisto Video Editor - Music Slideshow, Collage & Movie Maker now to create outstanding videos in minutes, perfect for sharing on social media. Join over 120 million people who already installed Magisto’s mobile and web apps to handle all their movie making needs!

🏆 Google Play Editor’s Choice
🏆 Gartner ‘Cool Vendor’ 2018
🏆 Consumer Reports’ #1 Video Editing app 2017

★★★★★ “Magisto movie maker can help you create a mini movie in just a few minutes.” - PC Magazine
★★★★★ "Magisto turns idle video into something share worthy without a painful editing process." - USA Today


With Magisto Video Editor - Music Slideshow, Collage & Movie Maker you can:
Grab attention on social media by transforming your photos and clips into eye-catching movies: birthday, wedding, selfie, baby, pet and more ...
Grow your business (small / home office): real estate, automotive, sports & fitness, travel, music and more …
With Magisto, you can increase brand awareness, lead generation and sales
Become a Video ‘Superhero’ - Magisto’s intelligent editor is powered by A.I. (artificial intelligence) which makes it ‘smart’ and turns editing semi-automatic. It transforms you into a movie making ‘superhero’. Designed as your 24/7 personal movie editor, Magisto combines clips, photos, music, text, effects and filters to help you tell your story.
No video clips on your phone? No problem. Magisto smart movie maker can help you create a collage or slideshow with music that feels like a true movie using only photos.
Use Magisto Video Editor - Music Slideshow, Collage & Movie Maker to create outstanding videos in just 3 Easy Steps:
1. Choose a Smart Editing Style - pick a style that fits your need and the story you want to tell. Magisto can make a photo slideshow with music, video collage and full blown produced video. Styles can also help Magisto understand your use case from birthday or wedding to marketing on social media or even creating ads
2. Choose Video Clips & Photos - select photos and clips from your gallery or Google Drive™ storage for editing
3. Choose Music - Magisto has a library of commercially licensed songs from rock to cinematic. You can even use your personal music collection
Share your content on social media in a tap: easily share your ‘superhero’, head turning videos in one tap directly from Magisto to different social media sites and apps, email, messaging, websites, & blogs.

About the Magisto app:
Magisto Video Editor - Music Slideshow, Collage & Movie Maker uses sophisticated A.I. (artificial intelligence) to find the best parts of your footage. It intelligently applies editing techniques including stabilization, object detection, filters, effects, and auto crop to create eye-catching videos that outshine the average slideshow or collage. Occasionally, Magisto will SURPRISE you by converting photos and video clips from your gallery into a fully automated, private, surprise movie.

Growing your business with Magisto ‘Professional’:
✦ Create marketing videos for social networks
✦ Win attention and gain social influence
✦ Create engaging and converting video ads
✦ Make different kinds of movies: Training & How-To, Events, Music and more
Access advanced features:
✦ Longer HD quality
✦ Commercial music library
✦ Logo & text addition
✦ Free hosting
✦Free access to ‘Vimeo Pro’ ($20 monthly value). Get powerful video hosting and sharing tools: password protected links, customizable player, analytics, cloud storage and more
* Professional features require an active subscription

Start creating amazing videos today; get Magisto Video Editor - Music Slideshow, Collage & Movie Maker Now!

Magisto uses FFmpeg (http://ffmpeg.org) licensed under the LGPLv.2.1 or later (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html)
Terms of Use: https://www.magisto.com/tos
Obteniu Magisto Video Editor - Presentació de diapositives de música, Collage i Movie Maker ara per crear vídeos destacats en pocs minuts, perfectes per compartir en xarxes socials. Uneix més de 120 milions de persones que ja han instal·lat Magisto. aplicacions per a mòbils i web per atendre totes les necessitats de producció de pel·lícules

🏆 Elecció de Google Play Editor
🏆 Gartner "Cool Vendor" 2018
🏆 Aplicació d'edició de vídeo # 1 de Informes sobre consumidors 2017

★★★★★ “El cineasta Magisto us pot ajudar a crear una mini pel·lícula en pocs minuts.” - PC Magazine
★★★★★ "Magisto converteix el vídeo en ralentí en quelcom compartit digne sense un dolorós procés d'edició." - USA Today


Amb Magisto Video Editor - Presentació de diapositives de música, Collage i Movie Maker podeu:
Crida l’atenció a les xarxes socials transformant les teves fotos i clips en pel·lícules atractives: aniversari, casament, selfie, bebè, mascota i molt més ...
Fes créixer el teu negoci (oficina petita / llar): immobiliari, automoció, esports i fitness, viatges, música i molt més ...
Amb Magisto, podeu augmentar el coneixement, la generació de lideratge i les vendes
Converteix-te en un "Superheroi" de vídeo : l'editor intel·ligent de Magisto funciona amb A.I. (intel·ligència artificial) que la fa “intel·ligent” i es converteix en l’edició semiautomàtica. Et transforma en una pel·lícula que converteix en "superheroi". Dissenyat com el vostre editor de pel·lícules personals les 24 hores del dia, Magisto combina clips, fotos, música, text, efectes i filtres per ajudar-vos a explicar la vostra història.
No hi ha cap videoclips al vostre telèfon? No hi ha cap problema. El fabricant de pel·lícules intel·ligent Magisto us pot ajudar a crear un collage o presentació de diapositives amb música que se sent com una pel·lícula real només utilitzant fotografies.
Utilitzeu Magisto Video Editor - Presentació de diapositives de música, Collage i Movie Maker per crear vídeos destacats en només tres passos fàcils:
  1. Trieu un estil d’edició intel·ligent : trieu un estil que s’adapti a les vostres necessitats i a la història que vulgueu explicar. Magisto pot fer una presentació de diapositives fotogràfiques amb música, collage de vídeo i vídeo produït completament bufat. Els estils també poden ajudar Magisto a comprendre el vostre cas d’ús des de l’aniversari o el casament fins a la comercialització en xarxes socials o fins i tot la creació d’anuncis
  2. Trieu clips de vídeo i fotos : seleccioneu fotos i clips de la vostra galeria o emmagatzematge de Google Drive ™ per editar-los
  3. Tria música - Magisto té una biblioteca de cançons amb llicència comercial des del rock fins al cinema. Fins i tot podeu utilitzar la vostra col·lecció de música personal
Compartiu el vostre contingut a les xarxes socials en un toc: compartiu fàcilment el vostre "superheroi", convertint els vídeos en un sol toc directament des de Magisto a diferents llocs i aplicacions de xarxes socials, correu electrònic, missatgeria, llocs web i blocs.

Quant a l'aplicació Magisto:
Magisto Video Editor - Presentació de diapositives de música, Collage i Movie Maker utilitza sofisticat A.I. (intel·ligència artificial) per trobar les millors parts del vostre metratge. Aplica de manera intel·ligent tècniques d’edició que inclouen estabilització, detecció d’objectes, filtres, efectes i retallades automàtiques per crear vídeos atractius que superin la presentació de diapositives o collage mitjana. De tant en tant, Magisto us SORPRENDRE convertint fotografies i clips de vídeo de la vostra galeria en una pel·lícula sorpresa totalment automatitzada, privada.

Creix el vostre negoci amb Magisto "Professional":
  ✦ Crear vídeos de màrqueting per a xarxes socials
  ✦ Guanyar atenció i obtenir influència social
  ✦ Crear anuncis de vídeo atractius i conversius
  ✦ Realitza diferents tipus de pel·lícules: Formació i pràctica, esdeveniments, música i molt més
  Accediu a les funcions avançades:
  Quality Qualitat HD més llarga
  ✦ Biblioteca musical comercial
  ✦ Logotip i addició de text
  ✦ Allotjament gratuït
  ✦ Accés gratuït a "Vimeo Pro" (valor mensual de 20 dòlars). Obteniu eines potents d’allotjament i compartició de vídeo: enllaços protegits amb contrasenya, reproductor personalitzable, analítica, emmagatzematge al núvol i molt més
* Les funcions professionals requereixen una subscripció activa

Comença a crear vídeos sorprenents avui; get Magisto Video Editor - Presentació de diapositives de música, Collage i Movie Maker Ara!

Magisto utilitza FFmpeg (http://ffmpeg.org) amb llicència LGPLv.2.1 o posterior (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html)
Condicions d’ús: https://www.magisto.com/tos
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
3,8
1.043.869 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Bug fixes and other small improvements
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
22 de gener de 2020
Mida
66M
Instal·lacions
50.000.000+
Versió actual
4.56.2.20071
Requereix Android
5.0 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres des de l'aplicació
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 200,00 USD per cada element
Oferta per
Magisto by Vimeo
Desenvolupador
555 West 18th Street, New York, NY 10011
©2020 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.