Kommagetallen en breuken

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Op school leer je sommen maken met kommagetallen. Dit is een lastig onderwerp en veel kinderen vinden dit moeilijk. Deze app helpt kinderen en volwassenen te begrijpen hoe je kan rekenen met getallen met cijfers achter de komma. Je zult in staat zijn om kommagetallen op te tellen, van elkaar af te trekken, maar ook breuken omzetten in kommagetallen zodat je die kan gebruiken in plussommen en minssommen.

De app, heeft net als bij alle MagiWise apps, de leercurve als het belangrijkste doel. In deze app, richten we ons op getallen met cijfers achter de komma. Hoe kunnen we ze bij elkaar optellen en van elkaar aftrekken? Hoe kunnen we ze vermenigvuldigen en delen door het getal 10, 100 of 1000? Hoe kun je de kommagetallen gebruiken samen met breuken? Al deze vragen zullen worden beantwoord tijdens het oefenen met deze app.

De structuur van de app is een digitaal oefenboekje met eenvoudige stap-voor-stap instructies en duidelijke oefeningen. De app bevat 32 verschillende lessen met instructies en vijf toetsen. Het boekje bevat zes onderdelen met ieder verschillende lessen.

De getallenlijn met kommagetallen.
Als eerste moet je de kommagetallen goed kunnen plaatsen naast de bekende gehele getallen. Bijvoorbeeld welke tienden bestaan tussen het getal 1 en 2? Hoe schrijven we de kommagetallen op? De lessen in dit onderdeel helpen je om dit te begrijpen.

Decimalen leren vergelijken met elkaar.
Welke decimalen zijn hoger dan anderen? We leren je de waarde van een getal met tienden en honderdsten te herkennen.

Kommagetalen met elkaar optellen.
De eerste oefening legt je met de getallenlijn uit hoe je decimalen bij elkaar kan optellen. De volgende stap is om ze te kunnen optellen in de standaard horizontale somnotatie. Tenslotte, leer je om grote decimalen (met veel cijfers) bij elkaar op te tellen door middel van een verticale somnotatie.

Kommagetallen in minsommen.
Nadat je het optellen onder de knie hebt, leer je decimalen van elkaar af te trekken. De lessen beginnen eenvoudig met de getallenlijn, maar eindigen wederom met het aftrekken van decimalen door middel van de verticale somnotatie.

Vermenigvuldigen en delen van decimalen.
In dit hoofdstuk richten we ons op de vraag hoe je decimalen kan vermenigvuldigen en delen met 10, 100 of 1000. Het idee hierachter is om een beter begrip van decimalen te krijgen met in het bijzonder de positie van de komma in het getal. Het gedeelte achter de komma stelt een tiende, een honderdste of een duizendste deel voor. Het is noodzakelijk om dit concept goed te leren begrijpen voordat we beginnen met het mixen van kommagetallen met breuken.

Kommagetallen en breuken samen leren gebruiken.
Kommagetallen en breuken hebben iets gemeenschappelijks, namelijk dat ze beide een gedeelte van een getal vertegenwoordigen. De helft kun je zowel uitdrukken in een kommagetal (0,5) en als een breuk (1/2). In dit laatste deel leer je hoe je een breuk kan omzetten in een kommagetal. Zodra je dit kan, kun je eenvoudig breuken samen met kommagetallen optellen of van elkaar aftrekken.

Ten slotte kun je de kennis zelf testen met vijf toetsen die beschikbaar zijn tijdens de lessen en helemaal op het einde.
At school you learn to make sums with decimal numbers. This is a difficult subject and many children find it difficult. This app helps children and adults to understand how you can count with numbers with decimal places. You will be able to add and subtract comma numbers, but you can also convert fractions into comma numbers so that you can use them in plus and minus sums.

The app, as with all MagiWise apps, has the learning curve as the main goal. In this app, we focus on numbers with decimal places. How can we add them together and subtract them? How can we multiply and divide them by the number 10, 100 or 1000? How can you use the decimal numbers together with fractions? All these questions will be answered while practicing with this app.

The structure of the app is a digital exercise book with simple step-by-step instructions and clear exercises. The app contains 32 different lessons with instructions and five keys. The booklet contains six parts, each with different lessons.

The number line with comma numbers.
First, you must be able to place the decimal numbers well alongside the known integers. For example, which tenths exist between the numbers 1 and 2? How do we write down the decimal numbers? The lessons in this section help you understand this.

Learn to compare decimals with each other.
Which decimals are higher than others? We teach you to recognize the value of a number with tenths and hundredths.

Add comma languages ​​together.
The first exercise explains with the number line how you can add decimals together. The next step is to add them to the standard horizontal sum notation. Finally, you learn to add large decimals (with many digits) together by means of a vertical sum notation.

Comma numbers in minsums.
After you have mastered the addition, you learn to subtract decimals from each other. The lessons simply start with the number line, but again end with subtracting decimals by means of the vertical sum notation.

Multiplying and dividing decimals.
In this chapter we focus on the question of how you can multiply and divide decimals by 10, 100 or 1000. The idea behind this is to get a better understanding of decimals with in particular the position of the comma in the number. The part after the comma represents a tenth, a hundredth or a thousandth part. It is necessary to understand this concept well before we start mixing comma numbers with fractions.

Learn to use decimal numbers and fractions together.
Comma numbers and fractions have something in common, namely that they both represent a part of a number. You can express half as a comma number (0.5) and as a fraction (1/2). In this last part you learn how to convert a fraction into a decimal number. Once you can do this, you can easily add or subtract fractions along with decimal numbers.

Finally, you can test the knowledge yourself with five tests that are available during the lessons and at the very end.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

We hebben kleine verbeteringen aangebracht om de app nog beter en sneller te laten werken.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
March 24, 2020
Size
14M
Installs
1+
Current Version
1.32
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Magiwise
Developer
Jennerlaan 2 5644 DT Eindhoven Nederland
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.