Dodawanie w zakresie 100

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja ta zapewnia łatwą metodę nauki oraz ćwiczenia dodawania aż do 100. W aplikacji znajdziesz 28 ćwiczeń, które umożliwią Ci trenowanie tych działań, na czterech poziomach trudności. Pierwszy z nich zajmuje się nauką dodawania pełnych dziesiątek, np. dodając 10 i 20 otrzymujemy 30. Drugi poziom uczy dodawania dziesiątek i mniejszych liczb, np. 10 plus 2 równe jest 12. Podczas trzeciego poziomu trafisz na działania, w których dodawać będziesz dziesiątki i liczby od nich większe, np. 10 plus 12 równa się 22. Na ostatnim etapie pojawią się sumy z przypadkowymi składnikami jak np. 22 plus 34 daje 56.

Struktura aplikacji.
Każdy poziom zawiera zestaw 7 ćwiczeń:

- Wybierz wynik dodawania spośród kilku podanych możliwości,
- Wysłuchaj działania i podaj właściwą odpowiedź,
- Rozwiąż cztery działania jednocześnie.
- Uzupełnij działanie,
- Uzupełnij cztery sumy jednocześnie,
- Znasz wynik, ale musisz sformułować jakie są składniki działania,
- Znasz cztery wyniki, ale musisz sformułować jakie są składniki każdego z nich.

Aplikacja, tak jak wszystkie aplikacje w ofercie MagiWise, zawiera ćwiczenia w formie cyfrowego folderu. Na jego początku znajdziesz podgląd Twoich postępów w wykonywaniu ćwiczeń. Tuż po podglądzie, każde z ćwiczeń zaprezentowane będzie na oddzielnej stronie. Kolejność ćwiczeń podąża za metodą "Nauka -> Ćwiczenie -> Pokaż co potrafisz".

Wybierz wynik działania spośród podanych opcji.
Każdy poziom rozpoczyna się ćwiczeniem, które da Ci możliwość treningu w wykonywaniu pojedynczych działań. Aplikacja poda sumę, a Twoim zadaniem będzie wybranie poprawnego wyniku. Jeśli wybierzesz złą odpowiedź aplikacja wyświetli działanie ponownie, by dać Ci jeszcze jedną szansę.

Wysłuchaj działania i podaj poprawny wynik.
W tym ćwiczeniu usłyszysz działanie, by następnie wpisać wynik w wyświetlającym się kalkulatorze. Tym razem nie będziesz mieć kilku odpowiedzi do wyboru, więc uzyskanie pełnej liczby gwiazdek na końcu zadania będzie nieco trudniejsze.

Pokaż, że jesteś ekspertem.
Na tym etapie aplikacja zapewni Ci kilka ćwiczeń, w których struktura działań będzie nieco inna. Aby uzupełnić sumę musisz podać jej składniki a nie wynik. Uczyni Cię to ekspertem w tworzeniu i rozwiązywaniu działań w dodawaniu aż do 100.
This application provides an easy method of learning and adding exercises up to 100. In the application you will find 28 exercises that will enable you to train these activities on four levels of difficulty. The first of them deals with learning to add full tens, eg adding 10 and 20 we get 30. The second level teaches adding tens and smaller numbers, e.g. 10 plus 2 equals 12. During the third level you will find actions where you will add dozens and the number from them is higher, for example 10 plus 12 equals 22. At the last stage there will be sums with random ingredients like eg 22 plus 34 gives 56.

Application structure.
Each level contains a set of 7 exercises:
 
- Choose the result of adding from several given options,
- Listen to the action and give the right answer,
- Solve four actions at the same time.
- Complete the action,
- Complete four totals at once,
- You know the result, but you have to formulate what are the components of the action,
- You know four results, but you must formulate what are the components of each of them.
 
The application, like all applications in the MagiWise offer, includes exercises in the form of a digital folder. At the beginning you will find a preview of your progress in doing exercises. Just after the preview, each of the exercises will be presented on a separate page. The order of the exercises follows the method "Learning -> Exercise -> Show what you can do".

Select the result of the action from the options provided.
Each level begins with an exercise that will give you the opportunity to train in the performance of individual activities. The application will give the sum, and your task will be to choose the correct result. If you choose the wrong answer, the application will display the action again to give you one more chance.

Hear the action and give the correct result.
In this exercise you will hear the action and then enter the result in the displayed calculator. This time you will not have several answers to choose from, so getting a full number of stars at the end of the task will be a bit more difficult.

Show that you are an expert.
At this stage, the application will provide you with several exercises in which the structure of activities will be slightly different. To top up the sum you have to give its ingredients and not the result. It will make you an expert in creating and solving activities in adding up to 100.
Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
October 22, 2018
Size
7.2M
Installs
1+
Current Version
1.0.36
Requires Android
7.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Magiwise
Developer
Jennerlaan 2 5644 DT Eindhoven Nederland
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.