Makam-Trans Communications

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

"Основни информации за мобилната апликација",

Мобилната апликација е алатка со која на превозниците им се овозможува поголема ефикасност во вршењето на транспортните операции, можност за пријавување на мито и корупција во државата и надвор од нејзините граници, како и можност за пријавување на мигранти.

Апликацијата се состои од четири дела:

"Пријави застој на патишта",
"Провери состојба на патишта",
"Пријави корупција",
"Пријави мигранти"

Во делот Пријави застој на патишта, секој најавен корисник ќе има можност да наведе одреден застој: проблем на пат (сообраќајка, поплави, одрони и сл.), гранични премини, работа на пат во матичната држава и во држави од Европа, со што ќе се овозможи поголема флексибилност за навремено планирање на транспортните операции преку користење на алтернативни патишта.

Во делот на проверка на состојба на патишта, освен пријавите од превозниците и од возачите ќе може секој корисник да ја проверува состојбата на патиштата (забрани за движење, празници и сл.) според објавените информации од надлежни институции во државата, но и информации од државите во Европа.

Во делот пријави корупција секој корисник АНОНИМНО ќе може да пријави корупција на гранични премини, по транспортни коридори или во било која државна институција. Пријавувањето корупција е анонимно и доверливо. Сите пријави се испраќаат до надлежните институции без објавување на Вашите податоци во вид на збирни извештаи по држави и надлежен орган (царина, полиција, инспектор и сл.) со што ве охрабруваме за пријавување на сите незаконски дејствија од страна на надлежните органи во државата и надвор од нејзините граници. Сите пријави ќе пристигнуваат и до Националниот координативен центар за гранично управување кои ќе преземаат понатамошни мерки за отворање на случај против пријавениот и проверување на добиената пријава според сопствени истражни методи.

Пријавување на мигранти е со цел собирање на податоци за веќе настанати проблеми и влезени мигранти во товарниот простор на возилата за понатамошна анализа и интервенција, меѓутоа и пријави на забележани мигранти по транспортните коридори и гранични премини, а Националниот координативен центар за гранично управување ќе има за задача согласно добиената пријава да интервенира кај надлежните институции за организација на транспорт на мигрантите до соодветни кампови каде што истите треба да престојуваат, со цел спречување нивно влегување во товарните возила. Доколку приметите нелегален транспорт на мигранти со комбиња, патнички возила и сл. пожелно е да се запише нивната регистарска таблица како би се спречиле секакви незаконски движења на мигрантите кои нанесуваат штета директно на сите превозници.

Со развојот на мобилната апликацијата се овозможува поголема флексибилност и ефикасност на превозните трговски друштва и нивна поголема заштита од незаконски дејствија.

Асоцијација „Макам-транс“
Updated on
Jul 23, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Алатка со која на превозниците им се овозможува поголема ефикасност во вршењето на транспортните операции, можност за пријавување на мито и корупција во државата и надвор од нејзините граници, како и можност за пријавување на мигранти.