OnCourse - boating & sailing

Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Improve your experience at sea with OnCourse, the new boating and sailing navigation aid from MarineTraffic, the global leader in vessel tracking.
OnCourse helps you stay aware of the traffic around you, plan your voyages, while sharing your position with your friends and loved ones through the MarineTraffic Live Map. Also, you can engage with the boaters’ community and have fun with the new exciting Virtual Reality feature.

Increase your awareness while sailing
- Plan and monitor your voyage*
- Calculate the optimal route*
- Add your own customisable waypoints to the map
- Collision detection & avoidance while sailing, with AIS
- Additional information during sailing (time to next waypoint, next ETA, final ETA, distance & bearing to waypoint)

Share your position on MarineTraffic.com and engage with the boaters’ community
- Report your own position even if your boat is not equipped with an AIS transponder, so that your friends and family can follow you in near real-time
- Track a particular boat in a race or keep in touch with friends’ boats whilst cruising
- Identify other vessels that are sailing in the area (provided that they transmit their positions)
- Upload photos of your boat for all the community to see

Have fun!
- Recognise vessels by using the Augmented Reality tool*
- Try out the new Virtual Reality feature and watch everything from a different perspective (requires a VR headset)*

Very low data and battery consumption
All standard units of measurement supported

(*) Available only with OnCourse Plus subscriptions

Note: OnCourse is not AIS, OnCourse simulates the data transmitted by AIS transponders; however, it only transmits data through the Internet and not over AIS radio-frequencies. The information transmitted by OnCourse is not visible by the AIS receivers of other vessels. It will only be displayed on the MarineTraffic website and apps. As such, OnCourse is a self-reporting tool that does not substitute AIS transmissions and it is not, by any means, related to the safety and navigation equipment of a vessel.

Intended use
Provided that Internet connectivity is available, the vessel's positions will start being reported once the OnCourse application is launched on your mobile device. Note that the positions will continue being reported even if the app is running in the background! It is important to be used only when the device is on board a vessel and it must be turned off whenever the device leaves the vessel!

How to use OnCourse - Registration Required
Registration for a MarineTraffic account is required in order to start reporting your position through the application. The details of the vessel (such as vessel's name, call-sign, dimensions, destination, ETA, etc) must be also configured when using the app.

Email notifications
In order to avoid unwanted position reporting, MarineTraffic will send e-mail notifications at your registered email address, whenever your app is active. This serves as a reminder that position reporting should only be active when you are at sea and must be turned off when on land.

Disclaimer
This application is to be used for informational reasons and as navigation assistance. This is not a substitute for the good seamanship practices, the onboard navigation and safety instruments required by applicable regulations.

Continued use of GPS running in the background can decrease battery life.
Forbedre din opplevelse på sjøen med OnCourse, den nye båtliv og seiling navigasjonshjelpemiddel fra MarineTraffic, den globale lederen i fartøy sporing.
OnCourse hjelper deg å holde oppmerksom på trafikken rundt deg, planlegge dine reiser, mens dele din posisjon med dine venner og kjære gjennom MarineTraffic Live-kart. Du kan også engasjere seg med båtfolk samfunnet og ha det gøy med den nye spennende Virtual Reality-funksjonen.

Øk bevisstheten mens du seiler
- Plan og overvåke voyage *
- Beregn den optimale ruten *
- Legg til dine egne tilpass veipunkter til kartet
- Kollisjon deteksjon og unngåelse mens seiling, med AIS
- Ytterligere informasjon under seiling (tid til neste veipunkt, ved ETA, slutt ETA, avstand og peiling til veipunkt)

Del din posisjon på MarineTraffic.com og engasjere med båtfolk samfunnet
- Rapport din egen posisjon, selv om båten ikke er utstyrt med en AIS-transponder, slik at venner og familie kan følge deg i nær sanntid
- Spor en spesiell båt i et løp eller holde kontakt med venners båter mens cruising
- Identifisere andre fartøy som seiler i området (forutsatt at de sender sine posisjoner)
- Last opp bilder av båten for hele samfunnet å se

Ha det gøy!
- Erkjenne fartøy ved hjelp av Augmented Reality verktøy *
- Prøv ut den nye Virtual Reality-funksjonen og se alt fra et annet perspektiv (krever en VR headset) *

Svært lave data og batteriforbruk
Alle standard måleenheter støttes

(*) Bare tilgjengelig med OnCourse Plus-abonnement

Merk: OnCourse er ikke AIS, OnCourse simulerer dataene som overføres av AIS-transpondere; det imidlertid bare overfører data via Internett, og ikke mer enn AIS radiofrekvenser. Den informasjon som overføres av OnCourse ikke er synlig ved AIS mottakere av andre fartøyer. Det vil bare bli vist på MarineTraffic nettstedet og apps. Som sådan, er OnCourse en selvrapporteringsverktøy som erstatter ikke AIS transmisjoner, og det er ikke på noen måte, relatert til sikkerhet og navigasjonsutstyr for et fartøy.

Tiltenkt bruk
Forutsatt at Internett-tilkobling er tilgjengelig, vil fartøyets posisjon begynner å bli rapportert når OnCourse programmet startes på din mobile enhet. Legg merke til at stillingene vil fortsette å være rapportert selv om programmet kjører i bakgrunnen! Det er viktig å bare brukes når enheten er om bord på et fartøy, og det må slås av når enheten forlater fartøyet!

Hvordan bruke OnCourse - Registrering Påkrevd
Registrering for en MarineTraffic konto er nødvendig for å starte rapportering din posisjon gjennom programmet. Detaljene av fartøyet (for eksempel fartøyets navn, ringe-tegn, dimensjoner, destinasjon, ETA, etc) må også konfigureres ved bruk av programmet.

E-postvarsling
For å unngå uønsket posisjon rapportering, vil MarineTraffic sende e-postmeldinger til din registrerte e-postadresse, når din app er aktiv. Dette fungerer som en påminnelse om at posisjonen rapporteringen skal kun aktiv når du er på sjøen, og må være slått av når du er på land.

Ansvarsfraskrivelse
Dette programmet skal brukes til informasjons grunner, og som navigeringshjelp. Dette er ikke en erstatning for godt sjømannskap praksis, onboard navigasjon og sikkerhets instrumenter som kreves av gjeldende forskrifter.

Fortsatt bruk av GPS som kjører i bakgrunnen kan redusere batterilevetiden.
Finn ut mer
Skjul
3,9
1 512 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

- Improved map handling
- Improved battery performance
- UI enhancements
- Bug fixes
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
19. august 2018
Størrelse
42M
Installeringer
100 000+
Gjeldende versjon
2.2.0
Krever Android
4.0 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Deler sted, Digitale kjøp
Produkter i appen
USD 1,99–USD 36,99 per vare
Tillatelser
Levert av
MarineTraffic
Utvikler
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.