Rivstart A1+A2

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

MED RIVSTARTS APP KAN DU TRÄNA SVENSKA NÄR DU VILL!

Appen Rivstart är en värdefull hjälp för dig som vill lära dig svenska och som använder Natur & Kulturs populära läromedel Rivstart A1+A2.

Självrättande övningar!
Appen innehåller självrättande övningar för grammatik, ordinlärning och stavning på samma nivå och med samma progression, ord och fraser som läromedlet Rivstart A1+A2.

Appen består av ordkort och quiz--övningar. Varje quiz-övning finns som tre typer: först föreslås tre alternativ, sedan en rätt eller felövning och till sist en övning där man skriver ordet själv.

Tävla mot dig själv!
När du klarat en nivå kan du fortsätta till nästa. Appen ger en spelkänsla som gör ordträningen roligare och inlärningen går fortare! Du klarar en nivå i taget och det finns tre olika betyg: underkänt, godkänt samt väl godkänt. Appen är ett bra komplement till boken och är perfekt för att träna svenska i klassrummet, hemma eller på språng.


OM LÄROMEDLET RIVSTART

Rivstart är den snabbaste vägen!
Med Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina studievana elever svenska snabbare. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven.

Läromedlet Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kommunikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstartsserien finns som app, digitalbok, tryckt textbok, tryckt övningsbok samt lärarhandledning. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala och Rivstart innehåller nivåerna A1–C1.

En läromedelsserie för studievana och självstudier!
Läromedlet Rivstart innehåller många varierade texttyper och övningar. Uttalsträning vävs in i läromedlet och Rivstart kommer ge dina elever goda förutsättningar för en fungerande vardagskommunikation. Läromedlet passar även bra för studier på egen hand, speciellt om du väljer att träna med Rivstarts app. Längst bak i de tryckta böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Allt för att underlätta det självständiga arbetet med språket! Läromedlet Rivstart finns även för nivå B1+B2 och B2+/C1.

Läs mer om läromedlet Rivstart på nok.se/rivstart
WITH RIVSTARTS APP you can train SWEDISH WHEN YOU WANT!

The app Rivstart is a valuable help for those who want to learn Swedish and using Natur & Kultur's popular teaching materials Rivstart A1 + A2.

Self-correcting exercises!
The app includes self-correcting exercises for grammar, vocabulary learning and spelling at the same level and with the same progression, words and phrases that teaching material Rivstart A1 + A2.

The app consists of Sayings Cards and Quiz - exercises. Each quiz exercise are the three types: first proposed three alternatives, then a right or felövning and ultimately an exercise where you write the word itself.

Compete against yourself!
When you complete a level, you can continue to the next. The app provides a gaming experience that makes ordträningen fun and learning goes faster! You pass a level at a time and there are three different grades: fail, pass and pass with distinction. The app is a great addition to the book and is perfect to train Swedish in the classroom, at home or on the go.


ABOUT teaching material FLYING START

Flying start is the fastest way!
With Rivstarts clear structure and varied exercises learns your study habits of students Swedish faster. With both humor seriously practiced all the skills without excessive repetition and unnecessary plodding to suit the study experienced student.

The teaching material Rivstarts themes encourages and inspires communication. Students are encouraged to become active learners in and out of the classroom and get themselves discover linguistic patterns and formulate the grammatical rules. Flying start The series is available as an app, digitalbok, printed textbook, printed exercise book and teacher's guide. Themes in the chapters and the grammatical progression based on the level descriptions in the Common European Framework and Rivstart contain levels A1-C1.

A series of educational materials for the study habit and tutorials!
The teaching material Rivstart contains many varied types of texts and exercises. Pronunciation Practice woven into the teaching material and the Flying start will give your students good conditions for a functioning everyday communication. The teaching material is also suitable for studying on your own, especially if you choose to train with Rivstarts app. At the back of the printed books are also a detailed section on pronunciation where students can listen and practice itself. Here you will also find a mini grammar. Everything to facilitate the independent work with the language! The teaching material Rivstart is also available for level B1 + B2 and B2 + / C1.

Learn more about teaching material Rivstart on nok.se/rivstart
Read more
Collapse
2.9
19 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Bug fixes
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
February 16, 2016
Size
4.3M
Installs
500+
Current Version
1.0.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Nok Android developer
Developer
Karlavägen 31 Box 27 323 102 54 Stockholm
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.