Poweramp Music Player (Trial)

1.270.112
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Poweramp is a powerful music player for Android.

Poweramp v3 is a major update focused on the new Audio engine, UI, and navigation.

• new Audio engine:
• support for hi-res output (where supported by the device)
• new DSP, including updated Equalizer/Tone/Stereo expand, and the new Reverb/Tempo effects
• internal 64bit processing
• new configurable per-output Options
• new configurable Resampler, Dither options
• opus, tak, mka, dsd dsf/dff formats support
• gapless smoothing
• 30/50/100 volume levels (Settings/Audio/Advanced Tweaks)

• new UI:
• visualizations (supporting .milk presets and spectrum)
• new "wave" seekbar, can be also static via Skin options
• Light and Dark skins included, both with Pro Buttons and Static Seekbar options
• new notifications
• new menus, panels, popups, dialogs, etc.
• as previously, 3rd party skins are available (v2 skins are not compatible)

• new navigation:
• pull down or click album art to go to the current playing list
• as previously, swipe album art for the next/previous track, drag more for category
change (applies also to the bottom miniplayer)
• use bottom miniplayer to return to the main ui or to change tracks
• swipe left/right from lists for fast return
• pinch-zoom in lists
• long press on item for the selection menu

Key Features:
- plays mp3, mp4/m4a (incl. alac), ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff; V3 also plays opus, dsd (dff/dsf), mka, tak, flv (audio)
- 10 band optimized graphical equalizer for all supported formats, presets, custom presets
- separate powerful Bass and Treble adjustment
- stereo eXpansion, mono mixing, balance, tempo control, reverb, system MusicFX (where supported by the device)
- Android Auto
- unique Direct Volume Control (DVC) for extended dynamic range and really deep bass
- crossfade
- gapless
- replay gain
- plays songs from folders and from own library
- dynamic queue
- lyrics support, including lyrics search via plugin
- embed and standalone .cue files support
- support for m3u, m3u8, pls, wpl playlists, playlist importing and exporting
- downloads missing album art
- artist images downloading
- custom visual themes, lot of skins available on Play
- widgets with many selectable styles, advanced customizations
- lock screen options
- Milkdrop compatible visualization support (and 3rd party downloadable visualizations)
- headset support, automatic Resume on headset and/or BT connection
- scrobbling
- tag editor
- audio info with detailed audio processing information
- ultra fast library scan
- high level of customization via settings

This version is 15 days full featured Trial. See Related Apps for Poweramp Full Version Unlocker or use Buy option in Poweramp settings to buy the Full Version.

====

Common Questions/Answers for Poweramp:
Q. Does my Poweramp v2 purchase include Poweramp v3?
A. Yes, it does.

Q. How do I disable visualization?
A. It's disabled by default, can be enabled/disabled by first left button right under cover.

Q. Seekbar? Titles on cover? Other UI tweaks?
A. Please use settings / Look and feel / Skin and set built-in skin options as needed.

Q. My songs are missing from folders/library/playlists.
A. Please ensure you have all your folders with music actually checked in Poweramp settings/ Library / Music Folders.

Q. Amplified basses are distorted over Bluetooth.
A. For really deep basses over bluetooth, disable Bluetooth Absolute Volume in Developer options (or device Sounds settings, depending on device/Android).
Poweramp is een krachtige muziekspeler voor Android.

Poweramp v3 is een belangrijke update gericht op de nieuwe Audio-engine, UI en navigatie.

• nieuwe audio-engine:
  • ondersteuning voor hi-res-uitvoer (indien ondersteund door het apparaat)
  • nieuwe DSP, inclusief bijgewerkte Equalizer / Tone / Stereo-uitbreiding en de nieuwe Reverb / Tempo-effecten
  • interne 64bit-verwerking
  • nieuwe configureerbare opties voor elke uitvoer
  • nieuwe configureerbare Resampler, Dither-opties
  • ondersteuning voor opus, tak, mka, dsd dsf / dff-indelingen
  • gapless smoothing
  • 30/50/100 volumeniveaus (instellingen / audio / geavanceerde aanpassingen)

• nieuwe gebruikersinterface:
  • visualisaties (ondersteuning van voorinstellingen en spectrum voormelk)
  • nieuwe "wave" -zoekbalk, kan ook statisch zijn via Skin-opties
  • Inclusief lichte en donkere skins, beide met Pro-knoppen en statische zoekbaropties
  • nieuwe meldingen
  • nieuwe menu's, panelen, pop-ups, dialoogvensters, enz.
  • zoals eerder, zijn skins van derden beschikbaar (v2 skins zijn niet compatibel)

• nieuwe navigatie:
  • klik of klik op albumhoezen om naar de huidige afspeellijst te gaan
  • sleep zoals eerder veegalbom voor de volgende / vorige track, sleep meer naar categorie
veranderen (geldt ook voor de onderste miniplayer)
  • gebruik de onderste miniplayer om terug te keren naar de hoofdinterface of om van track te veranderen
  • veeg links / rechts van lijsten om snel terug te keren
  • pinch-zoom in lijsten
  • druk lang op het item voor het selectiemenu

Belangrijkste kenmerken:
- speelt mp3, mp4 / m4a (incl. alac), ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff; V3 speelt ook opus, dsd (dff / dsf), mka, tak, flv (audio)
- Grafische geoptimaliseerde grafische equalizer met 10 banden voor alle ondersteunde formaten, presets, aangepaste presets
- afzonderlijke krachtige bas en treble aanpassing
- stereo eXpansion, mono mixing, balans, tempo controle, reverb, systeem MusicFX (waar ondersteund door het apparaat)
- Android Auto
- unieke Direct Volume Control (DVC) voor een groter dynamisch bereik en een zeer diepe bas
- crossfade
- gapless
- speel winst opnieuw
- speelt liedjes uit mappen en uit de eigen bibliotheek
- dynamische wachtrij
- Ondersteuning van songteksten, inclusief songtekst zoeken via plug-in
- Ondersteuning voor embed-bestanden en stand-alone .cue-bestanden
- ondersteuning voor m3u, m3u8, pls, wpl afspeellijsten, importeren en exporteren van afspeellijsten
- downloadt ontbrekende albumillustraties
- afbeeldingen van artiesten downloaden
- aangepaste visuele thema's, veel skins beschikbaar op Play
- widgets met veel selecteerbare stijlen, geavanceerde aanpassingen
- vergrendel schermopties
- Milkdrop-compatibele visualisatieondersteuning (en downloadbare visualisaties van derden)
- ondersteuning voor headsets, automatisch hervatten op headset en / of BT-verbinding
- scrobbelen
- tag-editor
- audio-informatie met gedetailleerde audioverwerkingsinformatie
- ultrasnelle bibliotheekscan
- Hoog niveau van aanpassing via instellingen

Deze versie is een proefversie van 15 dagen met volledige functionaliteit. Zie Verwante apps voor Poweramp Full Version Unlocker of gebruik de optie Kopen in Poweramp-instellingen om de volledige versie te kopen.

====

Veelgestelde vragen / Antwoorden voor Poweramp:
V. Bestaat mijn Poweramp v2-aankoop uit Poweramp v3?
A. Ja, dat klopt.

V. Hoe schakel ik visualisatie uit?
A. Het is standaard uitgeschakeld, kan worden ingeschakeld / uitgeschakeld door de eerste linkerknop rechts onder de omslag.

Q. Seekbar? Titels op cover? Andere gebruikersinterfaces tweaks?
A. Gebruik de instellingen / Uiterlijk / Huid en stel de ingebouwde skinopties naar wens in.

V. Mijn nummers ontbreken in mappen / bibliotheek / afspeellijsten.
A. Zorg ervoor dat je al je mappen hebt met muziek die je daadwerkelijk hebt gecontroleerd in Poweramp-instellingen / Bibliotheek / Muziekmappen.

Q. Versterkte bassen zijn vervormd via Bluetooth.
A. Schakel voor echt diepe bassen over Bluetooth de Bluetooth Absolute Volume uit in Developer-opties (of instellingen apparaatgeluiden, afhankelijk van apparaat / Android).
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,4
1.270.112 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

• Android Auto support
• improved support for Google Assistant
• сompact zoom level for Artists, Composers, Genres, Playlists
• playlist widget with shuffle option
• Samsung @ Pie support
• visualization presets now can be unliked and hidden
• changed the way sub-Albums are shuffled
• bug fixes and stability improvements
• more new options and features - see in-app Changelog
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
31 januari 2019
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
50.000.000+
Huidige versie
Varieert per apparaat
Android vereist
Varieert per apparaat
Beoordeling van content
Aangeboden door
Max MP
Distributieovereenkomst
17-4 Semashko st. Mytischi, Moscow Region 141014, Russia
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.