Notify & Fitness for Mi Band

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

*** TOP FEATURES ***
- Mi Band 2 & 3 text display support (caller name, Whatsapp messages, contact names, ...)
- Workout session: analyze each your workout sessions (steps, heart, calories, GPS)
- Mi Band 2 & 3 button custom actions (next music track, ...)
- Widgets, custom reminders, custom alarms, ....
- Custom wake me up and power nap alarms
- Customize notifications for each contact (mom, friends, ...)
- Ignore unwanted notifications (Whatsapp groups, ...)
- Anti-loss phone feature
- Tasker (and similar app) support

FREE FEATURES:
- Sleep as Android support (Mi Band 2 & 3 only)
- Heart monitor (without keep phone near band)
- Steps, sleep, heart, calories, weight data tracking and analysis
- Basic app and call notification support
- Setup up to 8 alarms
- Mi Scale 1 & 2 basic support
- Firmware update

Amazfit Arc and Bip supported: please check Notify & Fitness for Amazfit app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mc.amazfit1


Get vibrations and flashes on your band when you receive a notification on your smartphone, you'll never miss any call or your friends' messages.
You can personalize the notification of all incoming and missed calls and you will instantly be notified each time you receive an SMS or a Whatsapp message.
Other cool features have been added:
* schedule heart monitor
* export your data to spreadsheet
* sync data to Google Fit
* get alerts on too low or too high heart rates


All Mi Band supported: 3, 2, HRX, 1S, 1S, 1....
Official app is not required.

Disclaimer: This App is in no way associated with Xiaomi. This app includes no warranty.
Mi Fit, Mi Band, Amazfit is a trademark of Xiaomi/Huami.

FAQ
Question: App can't find / connect with band?
Solution: Please try to re-pair your band with phone on original app, then retry on this app.
Only genuine Xiaomi band are supported

Question: High battery drain of band
Solution: Please reduce use of vibration as it drains much battery than led. Try disable stable connection option on settings.

Question: App doesn't works correctly
Solution: Please check you are not running any battery saver app like Greenify or similar.

For any other problem/suggestion email me mat90c at gmail.com

App languages:
- Catalan
- Czech
- German
- Spanish
- French
- Hungarian
- Italian
- Korean
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Slovak
- Ukrainian
- Chinese
- Indonesian
- Vietnamese
- Bulgarian
- Turkish
Thank for all contributors!
*** TOP VLASTNOSTI ***
- Podpora textového zobrazení Mi band 2 & 3 (jméno volajícího, zprávy Whatsapp, jména kontaktů, ...)
- Tréninková relace: analyzujte každé tréninkové sezení (kroky, srdce, kalorie, GPS)
- Vlastní akce tlačítka Mi Band 2 & 3 (další skladba, ...)
- Widgety, vlastní připomenutí, vlastní alarmy, ....
- Vlastní buzení a napájení poplachů
- Upravte oznámení pro každý kontakt (maminka, přátelé, ...)
- Ignorovat nežádoucí oznámení (skupiny Whatsapp, ...)
- Funkce proti ztrátě telefonu
- Podpora Tasker (a podobná aplikace)

ZDARMA:
- Spánek jako podpora Android (jen pásmo Mi 2 & 3)
- monitor srdce (bez telefonu poblíž pásma)
- Kroky, spánek, srdce, kalorií, sledování a analýza hmotnosti
- Základní podpora oznámení a aplikací
- Nastavení až 8 alarmů
- Základní podpora Mi Scale 1 & 2
- Aktualizace firmware

Podpora Amazfit Arc a Bip: zkontrolujte prosím aplikaci Notify & Fitness pro aplikaci Amazfit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mc.amazfit1


Získejte vibrace a záblesky ve své skupině, když obdržíte oznámení o smartphonu, nikdy nezmeškáte žádné hovory nebo zprávy přátel.
Oznámení o všech příchozích a zmeškaných hovorech můžete přizpůsobit a okamžitě budete upozorněni pokaždé, když obdržíte zprávu SMS nebo zprávu Whatsapp.
Byly přidány další skvělé funkce:
* naplánovat sledování srdce
* exportujte data do tabulky
* synchronizovat data do aplikace Google Fit
* dostat upozornění na příliš nízké nebo příliš vysoké srdeční frekvence


Všechna podpora Mi Band: 3, 2, HRX, 1S, 1S, 1 ....
Oficiální aplikace se nevyžaduje.

Odmítnutí odpovědnosti: Tato aplikace není v žádném případě spojena s Xiaomi. Tato aplikace neobsahuje žádnou záruku.
Mi Fit, Mi Band, Amazfit je ochranná známka společnosti Xiaomi / Huami.

FAQ
Otázka: Aplikace nemůže najít / připojit k pásmu?
Řešení: Zkuste znovu provést spárování vaší kapely s telefonem v původní aplikaci, poté zkuste znovu spustit tuto aplikaci.
Podporována je pouze původní skupina Xiaomi

Otázka: Vysoký odběr baterie z pásma
Řešení: Znečišťujte používání vibrací, protože vybíjejí mnohem větší množství baterií než je led. Zkuste zakázat možnost stabilního připojení při nastavení.

Otázka: Aplikace nefunguje správně
Řešení: Zkontrolujte, zda nejste v provozu žádná aplikace pro úsporu baterie, jako je Greenify nebo podobná.

Pro každý jiný problém / návrh mi e-mail mat90c na adrese gmail.com

Jazyky aplikace:
- Katalánština
- česky
- Němčina
- španělsky
- Francouzština
- maďarština
- Italsky
- korejský
- Polsky
- Portugalština
- Rumunština
- Ruština
- slovenština
- Ukrajinština
- Číňané
- indonéština
- Vietnamci
- Bulharština
- Turečtina
Děkujeme všem přispěvatelům!
Další informace
Sbalit
4,0
Celkem 28 705
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Maps notification dedicated support
- Workout maps route animation
- Improved license check/recovery
- Voip calls notifications support
- Improved Strava sync support
- Added notification keep screen on (Mi Band 3)
- Improved csv data export speed
- Updated translations
- Fixed bugs

Do a phone reboot after app update if connection / notifications stop working
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
22. února 2019
Velikost
14M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
8.3.8
Vyžaduje Android
4.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
1,99 US$–2,99 US$ za položku
Od vývojáře
OneZeroBit
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.