Notify & Fitness for Mi Band

32 709
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

*** NEW ***
Mi Band 4 support!

*** TOP FEATURES ***
- Mi Band 2 & 3 & 4 text display support (caller name, Whatsapp messages, contact names, ...)
- Workout session: analyze each your workout sessions (steps, heart, calories, GPS)
- Mi Band 2 & 3 & 4 button custom actions (next music track, ...)
- Widgets, custom reminders, custom alarms, ....
- Custom wake me up and power nap alarms
- Customize notifications for each contact (mom, friends, ...)
- Ignore unwanted notifications (Whatsapp groups, ...)
- Anti-loss phone feature
- Tasker (and similar app) support

FREE FEATURES:
- Sleep as Android support (Mi Band 2 & 3 & 4 only)
- Heart monitor (without keep phone near band)
- Steps, sleep, heart, calories, weight data tracking and analysis
- Basic app and call notification support
- Setup up to 8 alarms
- Mi Scale 1 & 2 support
- Firmware update

Amazfit Arc and Bip supported: please check Notify & Fitness for Amazfit app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mc.amazfit1


Get vibrations and flashes on your band when you receive a notification on your smartphone, you'll never miss any call or your friends' messages.
You can personalize the notification of all incoming and missed calls and you will instantly be notified each time you receive an SMS or a Whatsapp message.
Other cool features have been added:
* schedule heart monitor
* export your data to spreadsheet
* sync data to Google Fit
* get alerts on too low or too high heart rates


All Mi Band supported: 4, 3, 2, HRX, 1S, 1S, 1....
Official app is not required.

Disclaimer: This App is in no way associated with Xiaomi. This app includes no warranty.
Mi Fit, Mi Band, Amazfit is a trademark of Xiaomi/Huami.

FAQ
Question: App can't find / connect with band?
Solution: Please try to re-pair your band with phone on original app, then retry on this app.
Only genuine Xiaomi band are supported

Question: High battery drain of band
Solution: Please reduce use of vibration as it drains much battery than led. Try disable stable connection option on settings.

Question: App doesn't works correctly
Solution: Please check you are not running any battery saver app like Greenify or similar.

For any other problem/suggestion email me mat90c at gmail.com

App languages:
- Catalan
- Czech
- German
- Spanish
- French
- Hungarian
- Italian
- Korean
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Slovak
- Ukrainian
- Chinese
- Indonesian
- Vietnamese
- Bulgarian
- Turkish
Thank for all contributors!
*** NOWY ***
Obsługa Mi Band 4!

*** NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE ***
- Obsługa wyświetlania tekstu Mi Band 2 oraz 3 i 4 (nazwa dzwoniącego, wiadomości Whatsapp, nazwy kontaktów, ...)
- Sesja treningowa: analizuj każdą sesję treningową (kroki, serce, kalorie, GPS)
- Niestandardowe akcje Mi Band 2 i 3 i 4 (następny utwór muzyczny, ...)
- Widżety, niestandardowe przypomnienia, niestandardowe alarmy, ...
- Niestandardowe budzenie mnie i alarmy drzemki zasilania
- Dostosuj powiadomienia dla każdego kontaktu (mama, przyjaciele, ...)
- Ignoruj ​​niechciane powiadomienia (grupy Whatsapp, ...)
- Funkcja telefonu zapobiegająca utracie
- Wsparcie dla Taskera (i podobnej aplikacji)

DARMOWE FUNKCJE:
- Uśpij jako wsparcie dla Androida (tylko Mi Band 2 i 3 i 4)
- Monitor pracy serca (bez trzymania telefonu w pobliżu pasma)
- Kroki, sen, serce, kalorie, śledzenie i analiza danych dotyczących masy
- Podstawowa obsługa powiadomień aplikacji i połączeń
- Ustaw do 8 alarmów
- Obsługa Mi Scale 1 i 2
- Aktualizacja firmware

Obsługa Amazfit Arc i Bip: sprawdź aplikację Notify & Fitness dla aplikacji Amazfit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mc.amazfit1


Otrzymuj wibracje i błyski w swoim zespole, gdy otrzymasz powiadomienie na smartfonie, nigdy nie przegapisz żadnego połączenia ani wiadomości od znajomych.
Możesz spersonalizować powiadomienia o wszystkich przychodzących i nieodebranych połączeniach, a otrzymasz natychmiastowe powiadomienie za każdym razem, gdy otrzymasz SMS lub wiadomość Whatsapp.
Dodano inne fajne funkcje:
* Harmonogram monitorowania pracy serca
* eksportuj swoje dane do arkusza kalkulacyjnego
* Synchronizuj dane z Google Fit
* Otrzymuj powiadomienia o zbyt niskim lub zbyt wysokim tętnie


Wszystkie obsługiwane pasma Mi: 4, 3, 2, HRX, 1S, 1S, 1 ....
Oficjalna aplikacja nie jest wymagana.

Oświadczenie: Ta aplikacja nie jest w żaden sposób powiązana z Xiaomi. Ta aplikacja nie obejmuje gwarancji.
Mi Fit, Mi Band, Amazfit jest znakiem towarowym Xiaomi / Huami.

FAQ
Pytanie: Aplikacja nie może znaleźć / połączyć się z pasmem?
Rozwiązanie: spróbuj ponownie sparować zespół z telefonem w oryginalnej aplikacji, a następnie spróbuj ponownie w tej aplikacji.
Obsługiwane są tylko oryginalne pasma Xiaomi

Pytanie: Wysoki pobór energii przez pasmo
Rozwiązanie: Ogranicz zużycie wibracji, ponieważ wyczerpują one dużo baterii niż diody LED. Spróbuj wyłączyć opcję stabilnego połączenia w ustawieniach.

Pytanie: Aplikacja nie działa poprawnie
Rozwiązanie: Sprawdź, czy nie korzystasz z żadnej aplikacji oszczędzającej baterię, takiej jak Greenify lub podobna.

W przypadku jakichkolwiek innych problemów / sugestii napisz do mnie mat90c na gmail.com

Języki aplikacji:
- kataloński
- Czech
- Niemiecki
- Hiszpański
- Francuski
- Język węgierski
- Włoski
- koreański
- Polskie
- portugalski
- rumuński
- Rosyjski
- słowacki
- ukraiński
- Chiński
- indonezyjski
- wietnamski
- bułgarski
- Turecki
Dziękujemy wszystkim uczestnikom!
Więcej informacji
Zwiń
4,0
Łącznie: 32 709
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Do a phone reboot after app update if connection / notifications stop working

- Added quick reply button (Mi Band 4)
- Strava workout sync new procedure (need redo login to your Strava account)

- Added launcher shortcut (new reminder, new workout, new weight, new timer, ...)
- Added workout initial delay
- Customize contact call and app vibration (Mi Band 4)
- Updated translations
- Fixed bugs
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
15 października 2019
Rozmiar
19M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
8.14.10
Wymaga Androida
4.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,99 USD-2,99 USD za element
Sprzedawca
OneZeroBit
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.