Mediamax App

Съдържа реклами
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

The Mediamax Network Android App (MediaMaxApp) is the only multi-lingual, multimedia app in Kenya that offers a clean, simple and intuitive look and feel. We deliver local content from K24 Tv, People Daily Newspaper, Mayian Fm, Meru Fm, Milele Fm, Kameme Fm, Pilipili Fm and Emoo Fm. So that you can watch, read and listen to the news that matters to you.

Key features:

Latest & breaking news stories from around Kenya in English, Swahili and vernacular.
FREE, downloadable People Daily Newspaper.
Official Kiswahili content from K24 Tv, Milele Fm & Pilipili Fm.
Original K24 Tv news videos and livestream.
Add stories to your favourite list for offline reading.
Easily search through content with our powerful integrated search mechanism.
Listen to Radio, Watch videos, Stream TV and read local content.

Find news fast:

Quickly find topics that interest you using the Topic Search. Choose from the familiar list of News indexes such as Business, Sport, Features, Entertainment Life & Style or search for your own subjects of interest, whether they’re people, places or things.

Other features:

Download your favourite stories when you're online and then read them at your leisure offline.
Variety of options to share stories via social media, email, and more.
You can set a font size that is best for your viewing.
View related stories and comments.
Official Kikuyu, news and entertainment stories from Kameme Fm
Official Meru, news and entertainment stories from Meru Fm
Official Maasai, news and entertainment stories from Mayian Fm
Official Kiswahili, news and entertainment stories from Milele & Pilipili Fm

No other personal data relating to you (such as a username or email address) is processed. We keep your information secure and do not share it with anyone else in accordance with Mediamax Network Limited’s Privacy Policy, available at http://www.mediamaxnetwork.co.ke/privacy-policy/.
Mediamax Network Android Приложението (MediaMaxApp) е единственият многоезичен, мултимедия приложението в Кения, която предлага изчистен и интуитивен вид и усещане. Ние доставяме местно съдържание от K24 Tv, Хората всекидневник, Mayian Fm, Меру Fm, Milele Fm, Kameme Fm, Pilipili Fm и Emoo Fm. Така че можете да гледате, четете и да слушате новините, което има значение за вас.

Основни функции:

Най-новите и извънредните новини, от цял ​​Кения на английски, суахили и народен език.
Свободен, сваляне Хората ежедневник.
Официален кисвахили съдържание от K24 Tv, Milele Fm & Pilipili Fm.
Оригинални K24 телевизионни новини видеоклипове и на живо.
Добави истории списъка си с любими за четене офлайн.
Да търсите лесно съдържание с мощен нашия интегриран механизъм за търсене.
Слушайте радио, Гледане на видео, на живо телевизия и чете местно съдържание.

Намери новина бързо:

Бързо намиране на теми, които ви интересуват, използващи тема на търсене. Изберете от познатия списък от Новини индекси, като например Бизнес, Спорт, функции, развлечения Life & Style или търсене на ваши собствени теми, представляващи интерес, независимо дали те са хора, места или неща.

Други характеристики:

Изтеглете любимите си истории, когато сте онлайн и след това да ги чете през свободното си време онлайн.
Разнообразие от възможности за споделяне на истории чрез социалните медии, електронна поща и др.
Можете да зададете размер на шрифта, който е най-добре за гледането.
Преглед на сродни материали и коментари.
Официален Кикую, новини и развлечения истории от Kameme Fm
Официален Меру, новини и развлечения истории от Меру Fm
Официален Масаи, новини и развлечения истории от Mayian Fm
Официални кисвахили, новини и развлечения истории от Milele & Pilipili Fm

Никакви други лични данни, отнасящи се до вас (като потребителско име или имейл адрес) се обработват. Ние защита на информацията ви и да не я споделя с някой друг в съответствие с Декларацията за поверителност Mediamax Network Limited е, достъпно на http://www.mediamaxnetwork.co.ke/privacy-policy/.
Прочетете повече
4,2
Общо 422
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

1) Fixed Pilipili fm player error
2) Upgraded all 6 radio players
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
31 юли 2018 г.
Размер
6,1M
Инсталирания
50 000+
Текуща версия
9.0
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Mediamax Network Limited
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.