MegaTel Mobilna Predizbira
(12)

Reviews

What's New
Verzija 2.0
Spremenjen grafični vmesnik, izboljšano delovanje, dodana podpora za verzijo 4.4 (KitKat), itd...
Verzija 1.5
* Manjše spremembe v grafičnem vmesniku, izboljšano delovanje in pa stabilnost aplikacije
Verzija 1.4
* dodani so bili manjkajoči prevodi v nemškem jeziku
Verzija 1.3
* odpravljen je bil bug, ki se je pojavil kadar je bil telefon v roamingu (voice roaming)
* nov in hitrejši način vzpostavljanje zveze (uporabnik lahko v nastavitvah izbira med načini delovanja)

Similar