SoundHound - Music Discovery & Hands-Free Player

Sadrži oglase
Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Sjedinjene Američke Države)

Music Discovery, Identification, & Voice-Controlled player
300M+ downloads, billions of songs discovered.

Hey, what song is that? SoundHound 8 makes it simple to discover music playing around you. Whether you’re in the car or out and about, open the app, hit the big orange SoundHound button, let your phone listen for a few seconds, and we’ll tell you exactly what’s playing! Some folks have called it pure magic, and we tend to agree.

Look! No Hands! SoundHound comes equipped with “OK Hound…”, an incredibly powerful way to interact with SoundHound through your voice. “OK Hound…” can help you navigate the app, discover new music and playback songs hands-free. Simply say ‘OK Hound...’ from any screen and say a command!
Hey DJ, turn it up! Discovering new music is only half the fun of SoundHound. We’re music lovers too, so we’ve created an incredible experience for you to relive your discoveries with our music player. Connect your Spotify account to listen again, build playlists, explore music across genres, and find new favorites - all with real-time, karaoke-style lyrics through LiveLyrics®. Don’t have a Spotify subscription? No sweat, we have you covered with our free, built-in YouTube player.
This is your music journey. Every song you discover will be kept in your own personal history. Look up where you heard that song on your Music Map. Want to keep all your devices in sync? Be sure to register for a free SoundHound account!

Still curious about SoundHound? Here’s everything you need to know!

Discover
• Tap the SoundHound button in the app to discover music playing around you! We’ll let you know everything about the song including title, artist, album, and lyrics!
• Have a song stuck in your head? Press the SoundHound button, sing or hum the tune and we’ll do the rest!
• Keep track of all your discoveries in your own personal history
• See the hottest new music across Genre, Global, and Popular charts
• Find out what’s being played near you and around the world with our Music Map

Play
• Songs you discover can be played back for free via our built-in YouTube player
• View lyrics when playing back a song from YouTube
• SoundHound comes with ‘OK Hound…’, an incredibly fast and accurate way to find great music with your voice. Hound is built with natural language understanding, so speak like you would with a friend.
• Simply say ‘OK Hound....’ from any screen or tap the microphone on the play page. Once you see the listening panel, you can follow up with commands including:

App Navigation
‘OK Hound...show me my discoveries’
Help/Questions
‘OK Hound...Show me what I can say’
Music Discovery
‘OK Hound...what’s that song?’
Song Playback
‘OK Hound... Play Hello by Adele’
Lyrics Search
‘OK Hound... Show me lyrics to Castle on the hill’
Top Charts
‘OK Hound...Play today’s top songs’’
Add to Spotify Playlist (registration required)
‘OK Hound...Add this song to my playlist’

Connect
• Build personalized playlists through Spotify (SoundHound account and music subscription required)
• Access Spotify playlists for a richer playback experience through SoundHound
• View and interact with real-time, moving lyrics for your songs with LiveLyrics(r)
• Keep all of your discoveries in sync across multiple devices

SHARE
• Share your music discoveries to Facebook, Twitter, messaging services and email!

REVIEWS & ACCLAIM

• Top 10 Must-Have iPhone Apps - Bob Tedeschi, NY Times
• Best Music Engagement App - BILLBOARD Music App Awards
• Essential iPad App - "Seriously fast" - John Herrman, Gizmodo
• "Genius, isn't it?" - B.B.C. World Radio
• "This is amazing... insane, right?" - David Pogue

Don’t want banner ads? Upgrade to SoundHound∞: https://04ii.app.link/RXaRXypntA
Glazba Otkriće, Identifikacija, i glasovnu funkciju igrač
300M + preuzimanja, milijarde pjesama otkrio.

Hej, što pjesma je to? SoundHound 8 olakšava otkrivanje glazba svira oko vas. Bilo da ste u autu ili vani, otvoriti aplikaciju, pogodio veliki narančasti gumb SoundHound, neka vaš telefon slušati za nekoliko sekundi, a mi ćemo vam reći točno što se svira! Neki ljudi su ga se zove čista magija, i imaju tendenciju da se slažu.

Izgled! Nema rukama! SoundHound dolazi opremljen s „OK gonič ...”, nevjerojatno snažan način za interakciju s SoundHound kroz svoj glas. „U redu gonič ...” može pomoći da navigaciju aplikaciju, otkriti nove glazbe i reprodukcija pjesme bez korištenja ruku. Jednostavno reći „OK pas ...” s bilo kojeg zaslona i izgovorite naredbu!
Hej DJ, pojačaj! Otkrivanje nove glazbe je samo pola zabava SoundHound. Mi smo ljubitelje glazbe previše, pa smo stvorili nevjerojatno iskustvo za vas da proživljava svoja otkrića s našim glazbeni player. Povežite svoj Spotify račun ponovno slušati, graditi playliste, istraživati ​​glazbu preko žanrova i pronalaženje novih favorita - sve u realnom vremenu, karaoke-style tekstove kroz LiveLyrics®. Nemate Spotify pretplatu? Nema problema, imamo li pokriven s našim besplatnim, izgrađen-in igrač YouTube.
Ovo je vaš glazbeni put. Svaka pjesma vam otkriti će se držati u svoju osobnu povijest. Potražite gdje si čuo tu pjesmu na glazbenoj karti. Želite li zadržati sve svoje uređaje u sync? Budite sigurni da se registrirate za besplatni SoundHound račun!

Ipak znatiželjan o SoundHound? Ovdje je sve što trebate znati!

Otkriti
• Dodirnite tipku SoundHound u aplikaciji otkriti glazba svira oko vas! Mi ćemo vam reći sve o pjesmi uključujući naslov, izvođača, albuma i tekstove!
• Da li je pjesma zaglavi u glavi? Pritisnite gumb SoundHound, pjevati ili pjevušiti melodiju, a mi ćemo učiniti ostalo!
• Pratite sve vaše otkrića u svoju osobnu povijest
• Pogledajte najtoplijeg novu glazbu preko žanru, Global, i popularne ljestvice
• Saznajte što se igra kod vas i diljem svijeta s našim Music Karta

Igrati
• Pjesme otkrijete može reproducirati besplatno putem naše ugrađeni YouTube player
• Vidi tekstove kod reprodukcije pjesme s YouTubea
• SoundHound dolazi s „OK gonič ...”, nevjerojatno brz i precizan način za pronalaženje dobre glazbe sa svojim glasom. Pas je izgrađen s razumijevanje prirodnog jezika, tako govori kao da bi s prijateljem.
• Jednostavno reći „OK pas ....” s bilo kojeg zaslona ili dodirnite mikrofon na stranici za igru. Kada vidite ploču slušanja, možete pratiti sa naredbe, uključujući:

Aplikacija za navigaciju
„U redu gonič ... pokaži mi moje otkrića”
Pomoć / Pitanja
„U redu gonič ... Pokaži mi što mogu reći”
Glazba Otkriće
'U redu gonič ... što je to pjesma?
pjesma za reprodukciju
„U redu gonič ... Igra Pozdrav od strane Adele”
Lyrics Search
„U redu gonič ... Pokaži mi tekstove dvorac na brdu”
Top ljestvice
„U redu gonič ... Igra današnje top pjesme””
Dodaj u Spotify playlist (potrebna registracija)
„U redu gonič ... Dodaj ovu pjesmu moj popis”

Spojiti
• Izgraditi personalizirane playliste putem Spotify (SoundHound potreban račun i glazba pretplata)
• Pristup Spotify popise pjesama za bogatije iskustvo reprodukcije putem SoundHound
• Pregled i interakciju u realnom vremenu, koji se kreće tekstove za svoje pjesme s LiveLyrics (r)
• Držite sve svoje otkrića sinkronizirani na više uređaja

PODJELI
• Podijelite svoje glazbene otkrića na Facebook, Twitter, usluge razmjene poruka i e-mail!

Recenzije i priznanja

• Top 10 morati-imati iPhone Apps - Bob Tedeschi, NY Times
• Najbolji glazbeni angažman App - Billboard Music App nagrade
Eterična • ipad App - "Ozbiljno brzo" - John Herrman, Gizmodo
• "Genius, zar ne?" - B.B.C. Svijet Radio
• „Ovo je nevjerojatno ... lud, zar ne?” - David Pogue

Ne želim banner oglase? Nadogradnja na SoundHound∞: https://04ii.app.link/RXaRXypntA
Pročitajte više
4,3
Ukupno 663.191
5
4
3
2
1
Učitava se...

Što je novo

Did you know you'll never lose your history with a SoundHound account? Register in one easy step!
Pročitajte više

Dodatne informacije

Ažurirano
9. svibnja 2018.
Veličina
Razlikuje se ovisno o uređaju
Instalacije
50.000.000+
Trenutačna verzija
Razlikuje se ovisno o uređaju
Zahtijeva Android
Razlikuje se ovisno o uređaju
Ocjenjivanje sadržaja
Adolescenti
Ponuditelj
SoundHound Inc.
Razvojni programer
SoundHound Inc. 5400 Betsy Ross Drive Santa Clara, CA 95054
©2018 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriIzvođačiMinden a Google-ról
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.