Learn Languages with Memrise

Per a tothom
1.222.249
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Regne Unit)

Learn a new language with the Memrise language learning app

Learn Spanish 🇪🇸🇲🇽, French 🇫🇷, Japanese 🇯🇵, Italian 🇮🇹, German 🇩🇪, Korean 🇰🇷, Arabic, Russian 🇷🇺, Chinese 🇨🇳, Portuguese 🇵🇹🇧🇷, Danish 🇩🇰, Swedish 🇸🇪, Polish 🇵🇱, Norwegian 🇳🇴, Turkish 🇹🇷, Dutch 🇳🇱, Icelandic 🇮🇸, Mongolian 🇲🇳 or even learn English 🇬🇧🇺🇸 with Memrise!

------

Have fun while learning a foreign language with Memrise. The more you enjoy learning, the more (and quicker) your skills will develop. This is why entertainment mixed with real-life, relevant content is at the very core of the Memrise foreign language learning experience.

------

★ Google Play I/O Best App of 2017
★ Editor’s Choice
★ Top Developer

------

Do you want to connect with the world? Get ready for your next trip or adventure abroad? Improve your grammar? Or are you looking for the best way to learn a language? Then join the Memrise community of over 35 million language learners and develop real-life language skills through a rich variety of easy-to-use games and over 30,000 native speaker video clips. Language learning has never been so simple!

★ Learn with Locals - Real people helping you learn real, everyday language in context*
★ A variety of exciting interactive language and vocabulary games for you to learn and practice: Speed Review, Listening Skills, Difficult Words, Classic Review*
★ Pronunciation guide – Speak like a local by recording and comparing your pronunciation with native speakers'*
★ Offline mode - Learn languages online or offline and put your skills to the test whenever and wherever is convenient for you*
★ Daily goals – Learn as many or as few words a day as you like, Memrise is tailored to you*

What makes Memrise the best language learning app?

For our international team, nothing is more special than the ability to connect with new countries and cultures through language, and we want to share this all language learners! This is why we only teach useful, everyday words and phrases that enable you to have real conversations with real people.

How?

Our talented linguists and language experts work side-by-side with our world-class team of developers to create the very best language courses and games that are simple, enjoyable and accessible to everyone, no matter what level language learner you are.

Download the Memrise language learning app today, the best app for learning Spanish, French, Japanese, Italian, German, Korean, Arabic, Russian, Chinese, Portuguese, Danish, Swedish, Polish, Norwegian, Turkish, Dutch, Icelandic, Mongolian and English.

------

*PLEASE NOTE:
You will need a Memrise subscription in order to access all courses and features. Courses and features available may vary depending on your device language and language pair.

Once purchased, subscriptions will automatically renew unless cancelled before the end of the current payment period. Subscriptions can be managed or cancelled in your Google Play Store account.

------

Visit us now at: https://www.memrise.com

------

Continue your learning journey with the Memrise on:

* Facebook: https://www.facebook.com/memrise/
* Twitter: https://twitter.com/memrise
* Instagram: https://www.instagram.com/memrise/

Memrise: for language learners who want to learn Arabic, Chinese, English, French, Spanish, Italian, Russian, Japanese, German, Korean, Portuguese, Danish, Swedish, Polish, Norwegian, Turkish, Dutch, Icelandic and Mongolian.
Apreneu un idioma nou amb l'aplicació d'aprenentatge de llengua de Memrise

Aprendre espanyol 🇪🇸🇲🇽, francès 🇫🇷, japonès 🇯🇵, italià 🇮🇹, alemany 🇩🇪, coreà 🇰🇷, àrab, rus 🇷🇺, xinès 🇨🇳, portuguès 🇵🇹🇧🇷, danès 🇩🇰, suec 🇸🇪 , Polonès 🇵🇱, noruec 🇳🇴, turc 🇹🇷, holandès 🇳🇱, islandès 🇮🇸, mongol 🇲🇳 o fins i tot aprenen anglès 🇬🇧🇺🇸 amb Memrise!

------

Diverteix-te mentre aprèn un idioma estranger amb Memrise. Com més t'agradi aprendre, més (i més ràpid) es desenvoluparan les teves habilitats. Per això, l'entreteniment barrejat amb contingut real i rellevant és el nucli de l'experiència d'aprenentatge d'idiomes a l'estranger.
 
------
 
★ Google Play I / O Best App de 2017
★ Elecció de l'editor
★ Desenvolupador principal
 
------
 
Voleu connectar-vos amb el món? Prepareu-vos per al vostre proper viatge o aventura a l'estranger? Millora la teva gramàtica? O estàs buscant la millor manera d'aprendre un idioma? A continuació, uniu-vos a la comunitat de Memrise de més de 35 milions d'estudiants d'idiomes i desenvolupeu habilitats lingüístiques de la vida real a través d'una gran varietat de jocs fàcils d'usar i més de 30.000 clips de veu d'oradors nadius. L'aprenentatge d'idiomes mai no ha estat tan senzill.
 
• Aprendre amb els habitants locals: persones reals que us ajuden a aprendre un llenguatge real i quotidià en context *
★ Una varietat de llenguatges interactius i jocs de vocabulari interactius per aprendre i practicar: Revisió de velocitat, habilitats auditives, paraules difícils, revisió clàssica *
★ Guia de pronunciació: parleu com a local gravant i comparant la vostra pronunciació amb parlants nadius '*
★ Mode fora de línia: aprèn idiomes en línia o sense connexió i posa a prova les teves habilitats quan i quan sigui convenient per a tu *
★ Objectius diaris - Conegueu tantes o poques paraules al dia que vulgueu, Memrise està a la vostra mida *

Què fa que Memrise sigui la millor aplicació d'aprenentatge d'idiomes?

Per al nostre equip internacional, res no és més especial que la capacitat de connectar-se amb nous països i cultures a través del llenguatge, i volem compartir-ho amb tots els estudiants d'idiomes! Per això només ensenyem paraules i frases útils, quotidianes que us permetran converses reals amb persones reals.
 
Com?

Els nostres talentosos lingüistes i experts en idiomes treballen de manera paral·lela amb el nostre equip de desenvolupadors de primer nivell per crear els millors cursos i jocs d'idiomes senzills, divertits i accessibles per a tothom, independentment del nivell d'aprenentatge que tingueu.

Descarregueu l'aplicació d'aprenentatge d'idiomes de Memrise avui mateix, la millor aplicació per aprendre espanyol, francès, japonès, italià, alemany, coreà, àrab, rus, xinès, portuguès, danès, suec, polonès, Holandès, islandès, mongol i anglès.

------

* ATENCIÓ:
Necessitaràs una subscripció de Memrise per accedir a tots els cursos i funcions. Els cursos i funcions disponibles poden variar depenent de l'idioma del vostre dispositiu i del parell d'idiomes.

Una vegada adquirit, les subscripcions es renovaran automàticament a menys que s'hagin cancel·lat abans que finalitzi el període de pagament actual. Les subscripcions es poden gestionar o cancel·lar al vostre compte de Google Play Store.

------

Visita'ns ara a: https://www.memrise.com

------
 
Continueu el viatge d'aprenentatge amb el Memrise el:
 
* Facebook: https://www.facebook.com/memrise/
* Twitter: https://twitter.com/memrise
* Instagram: https://www.instagram.com/memrise/

Memòria: per als estudiants d'idiomes que vulguin aprendre àrab, xinès, anglès, francès, espanyol, italià, rus, japonès, alemany, coreà, portuguès, danès, suec, polonès, noruec, turc, holandès, islandès i mongol.
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,7
1.222.249 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Listen to locals before you learn! - You'll now see video clips of native speakers the first time you see a new word or phrase - this means you can listen to locals pronounce it before being tested on it! You can also swipe to listen to more audio and compare different pronunciations.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
10 d’abril de 2019
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
10.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 129,99 USD per cada element
Oferta per
Memrise
Desenvolupador
Memrise Ltd 3-5 Fashion Street London E1 6PX
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.