File Browser by Astro (File Manager)

Dla wszystkich
611 700
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Astro is the best file manager and memory cleaner app to make the most out of your internal and external storage and boost phone memory. Every day, hundred thousands of people use this handy file organizer to move, copy, delete, backup files and clean their phone.
Astro has all the top-rated file organizer features.

With this award-winning file browser, you can backup files to SD card to free up space, it also allows you to compress files to save even more space.

Enjoy the best way to manage files, clean phone and free up space. File Browser by Astro saves your time on a daily basis.

FREE UP SPACE : FILE MANAGER & MEMORY CLEANER

File manager : Move, copy, rename, share, compress and delete files on internal storage, SD card and cloud space.

SD Card Manager : Move files easily between your internal storage and SD card. Thousands of Astro users leverage their storage to its fullest with these memory cleaner features.
Cloud Manager : Manage your cloud space and backup photos to cloud easily. Free up more space and speed up phone in seconds.

Compress files : Convert files to WinZip and WinRAR formats. Enjoy saving memory space and sharing files with less data. You can reopen the compressed files anytime via the built-in zip file opener and rar extractor.

Manage Apps : Easily backup apps to SD card with this backup assistant. Get your apps back even after a factory reset. Delete and uninstall multiple apps within seconds with this memory cleaner.

ORGANIZE FILES : FILE EXPLORER & BROWSER

Handle all your internal and external content with Astro’s file browser features. This file explorer app helps you access all your files within few taps and clean phone memory easily.

File Browser : Find all of your files or view them by category from the home screen : images, videos, music, apps, downloads, favorites and recent folders. This file explorer helps you to reach all your files within few taps.

Sort and Categorize Files : Have fast access to all of your files on internal and external memory space. Manage your folders effectively with this handy file organizer.

Backup Photos and Files : Move, copy and backup files to SD card or to cloud space. Clean phone easily and never lose your files again with this file explorer app.

Extract Files : Open Zip and RAR files with the built-in zip file opener and rar extractor. These top-rated file organizer features let you compress and decompress files conveniently.

Media player : Open photos, images; play music and videos the built-in media player. You can also sort, categorize and rename all your media files via Astro’s file organizer features.

File Browser by Astro (File Manager) assists you to clean phone memory and organize your files all the time. By default this file explorer app allows you to manage all your files in your internal disk, SD card or cloud storage. Astro also acts as a zip file opener and rar extractor, giving you easy access to WinZip and WinRAR files.

CONTACT US

Help us improve File Browser by Astro (File Manager)!
Send us your feedbacks via: support@astrofilemanagerapp.zendesk.com
Astro jest najlepszy menedżer plików i pamięci czystsze app, aby jak najwięcej z pamięci i zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej pamięci telefonu. Każdego dnia setki tysięcy ludzi korzysta z tej poręczny organizer plików, aby przesuwać, kopiować, usuwać pliki kopii zapasowych i oczyścić swój telefon.
Astro posiada najwyższej klasy funkcje organizer plików.

Dzięki tej nagradzanej przeglądarki plików, możesz kopii zapasowych plików na kartę SD, aby zwolnić miejsce, ale również pozwala na kompresję plików zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca.

Ciesz się, że najlepszym sposobem zarządzania plikami, czyste telefon i zwolnić miejsce. Przeglądarka plików przez Astro oszczędza czas na codzień.

zwolnić miejsce: FILE MANAGER & MEMORY CLEANER

Menedżer plików: Przenoszenie, kopiowanie, zmiana nazwy, akcje, kompresji i usuwać pliki z pamięci wewnętrznej, karty SD i chmura przestrzeni.
 
Menedżer kart SD: Przenieś pliki łatwo między pamięci wewnętrznej i na karcie SD. Tysiące użytkowników Astro wykorzystać ich przechowywanie do maksimum z tych pamięci czystsze funkcji.
Chmura Manager: Zarządzaj swoją przestrzeń chmura i zdjęcia zapasowych łatwo chmurze. Zwolnić więcej miejsca i przyspieszyć telefon w kilka sekund.

Kompresja plików: Konwersja plików do WinZip i WinRAR formatach. Ciesz oszczędność miejsca pamięci i udostępnianie plików z mniejszą ilością danych. można ponownie otworzyć skompresowanych plików w dowolnym czasie poprzez wbudowany otwieracz plików ZIP i RAR ekstraktora.

Zarządzaj aplikacjami: Aplikacje Łatwe tworzenie kopii zapasowych na karcie SD z tym asystentem zapasowej. Uzyskaj aplikacje tyłu nawet po przywróceniu ustawień fabrycznych. Usuń i odinstalować aplikacje w ciągu kilku sekund z tym do czyszczenia pamięci.
 
Porządkowanie plików: Eksplorator plików i przeglądarka

Obsługiwać wszystkie materiały wewnętrzne i zewnętrzne z funkcji przeglądarka plików Astro. Ten plik explorer aplikacja umożliwia dostęp do wszystkich plików w ciągu kilku kranów i czystej pamięci telefonu łatwo.

Przeglądarka plików: Znajdź wszystkie pliki lub przeglądać je według kategorii od ekranu głównego: zdjęcia, filmy, muzykę, aplikacje, pliki do pobrania, zapisanych i ostatnich folderów. Ten plik explorer pozwala dotrzeć do wszystkich plików w ciągu kilku dotknięć.

Sortowanie i kategoryzować pliki: Masz szybki dostęp do wszystkich plików na wewnętrznej i zewnętrznej pamięci. Zarządzać folderami skutecznie z tym poręcznym organizerem plików.

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i plików: , przenosić, kopiować i tworzenia kopii zapasowych plików na karcie SD lub w chmurze przestrzeni. Czysty telefon łatwo i nigdy nie tracą swoje pliki dzięki tej aplikacji File Explorer.

Extract Files: Otwórz ZIP i RAR plików z wbudowanym otwieraczem w pliku ZIP i RAR ekstraktora. Te cechy najwyższej klasy organizator plik pozwalają kompresji i dekompresji plików wygodnie.

Odtwarzacz: Otwórz zdjęcia, obrazy; odtwarzanie muzyki i wideo z wbudowanego odtwarzacza multimedialnego. Można również sortowania, klasyfikowania i zmienić wszystkie swoje pliki multimedialne za pomocą funkcji File Organizer Astro.

Przeglądarka plików przez Astro File Manager) (pomoże ci oczyścić pamięć telefonu i organizowania plików przez cały czas. Domyślnie ten plik explorer aplikacja pozwala zarządzać wszystkimi plikami w twardy, karty SD lub pamięci wewnętrznej swojej chmurze. Astro działa również jako otwieracz plików ZIP i RAR ekstraktora, co daje łatwy dostęp do plików WinRAR i WinZip.

Kontakt

Pomóż nam ulepszyć przez Astro File Browser (File Manager)!
Wyślij nam swoje informacje zwrotne poprzez: support@astrofilemanagerapp.zendesk.com
Więcej informacji
4,3
Łącznie: 611 700
5
4
3
2
1
Ładuję...

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
20 września 2018
Rozmiar
9,0M
Instalacje
50 000 000+
Aktualna wersja
6.4.2
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
Metago
Deweloper
Corporation Trust Center 1209 Orange Street Wilmington, New Castle County, Delaware 19801
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.