VietCheck - 验证正品

3.0
2270 則評論
50萬+
下載次數
內容分級
適合所有人
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片
螢幕截圖圖片

關於這個應用程式

你好! Vietcheck是用於檢查以下內容的應用程序:防偽郵票, 條碼, QR碼,由越南編碼聯合股份公司開發。
Vietcheck提供一個防篡改解決方案多種服務,其中“真實的驗證服務”是典型的。
[服務]
* 真實的驗證服務:Vietcheck將在掃描隱藏的加密圖章和包裝時使用Vietcheck應用程序來幫助您在現場盡快準確地區分真實/假貨。
- 如果產品是正品,您將在3秒鐘內收到確認消息“這是正品”。
- 如果產品不是正品,則您將在30秒內收到“警告:假冒產品”消息。 在這種情況下,請向Vietcheck提交報告,我們將以最快的方式答复。
您還可以在Vietcheck防偽郵票上驗證可見的安全代碼(如果有),以檢查正品。
* 信息提供服務:Vietcheck在掃描條形碼,QR碼後提供產品信息。
* 在一項防篡改解決方案上提供多種服務:可追溯性; 分配管理以防受到侵害; 跟踪監測和報告; 市場分析; 積分管理; 監控保修和與刮刮卡,短信相關的其他服務...
[Vietcheck的主要功能]
* 掃描防偽郵票(典型功能):此功能允許Vietcheck用戶通過將相機對準防偽郵票或加密包裝輕鬆地快速檢查真實/假貨,然後Vietcheck將驗證隱藏的(不可見代碼) 驗證真實產品的安全碼。 此外,Vietcheck還允許驗證防偽郵票上的可見安全代碼(如果有)。
通過此功能,Vietcheck可以創建對真實/偽造商品的感知基礎,從而您可以決定是否正確,安全地購買。
重要說明:條形碼或QR碼不具有防偽功能。 但是,Vietcheck也具有這兩個常用功能

* 掃描條形碼:使用此功能,Vietcheck將顯示有關產品的消息,基本信息和故事,從中您可以更好地理解和記住產品。
* 掃描QR碼:QR碼是一種開放服務代碼; 儘管不安全,但Vietcheck可以激活這些非常有用的服務。
* 顯示事件信息,受保護的品牌排名表以及消費者在時間,位置和地區方面感興趣的品牌統計報告。
* 通知受信任的銷售點,或提醒發現偽造品的區域。

-Vietcheck建立了寶貴的知識並創造了新的可能性-
欲了解更多信息,請訪問 www.vietcheck.vn
更新日期
2023年2月16日

資料安全性

開發人員可以在這裡說明他們的應用程式會如何收集與使用你的資料。進一步瞭解資料安全性
沒有相關資訊

評分和評論

3.2
2240 則評論
庫·丘林Caster
2021年11月5日
希望有全中文
3 位使用者認為這則評論有幫助
這則評論對你有幫助嗎?
Mã Hóa Việt Nam
2021年11月12日
Chào bạn. Hiện tại app Vietcheck có phần ngôn ngữ để lựa chọn theo từng ngôn ngữ của từng quốc gia. Bạn vào chọn ngôn ngữ tiếng trung bạn nhé. Cảm ơn bạn.
Bill Wu
2022年1月9日
Multilanguage setup issue- I tried to setup English language as default,but it is still shown in Vietnamese. Not sure if the product is verified or not.
1 位使用者認為這則評論有幫助
這則評論對你有幫助嗎?
Mã Hóa Việt Nam
2022年6月23日
Chào bạn. Hiện tại với thông tin này ad sẽ chuyển sang phòng kỹ thuật để kiểm tra. Cảm ơn bạn đã phản hồi thông tin
Google 使用者
2019年7月7日
good
7 位使用者認為這則評論有幫助
這則評論對你有幫助嗎?

關於此應用程式

- Update UI