Photomath

1 491 202
Yra skelbimų
·
Siūlomas pirkimas programoje
Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

Learn how to solve math problems, check homework assignments and study for upcoming exams and ACTs/SATs with the world’s most used math learning resource. Over 100+ million downloads, and billions of problems solved every month! Photomath is FREE and works without wi-fi.

HOW IT WORKS
Instantly scan printed text AND handwritten math problems using your device’s camera or type and edit equations with our scientific calculator. Photomath breaks down every math problem into simple, easy-to-understand steps so you can really understand core concepts and can answer things confidently.

KEY FEATURES
Scan textbook (print) AND handwritten problems  
Scientific calculator
Step-by-step explanations for every solution
Multiple solving methods  
No internet connection required to use
30+ languages supported
Interactive graphs

MATH TOPICS
Basic Math/Pre-Algebra: arithmetic, integers, fractions, decimal numbers, powers, roots, factors
Algebra: linear equations/inequalities, quadratic equations, systems of equations, logarithms, functions, matrices, graphing, polynomials
Trigonometry/Precalculus: identities, conic sections, vectors, matrices, complex numbers, sequences and series, logarithmic functions
Calculus: limits, derivatives, integrals, curve sketching
Statistics: combinations, factorials

Our in-house team of veteran math educators also partner with teachers worldwide to ensure we’re utilizing the most effective, contemporary teacher methodologies in our math engines.

Suggestions, comments or questions? Email us at support@photomath.net

Follow us!
Facebook: facebook.com/Photomathapp
Twitter: @Photomath

Photomath is and will always be free to use, but you can boost your learning by upgrading to Photomath Plus. Photomath Plus provides solutions to full textbooks and problem sets with word problems! Currently restricted to the US and specific textbooks only.

Payment will be charged to your Google Play account at the confirmation of purchase. Subscription automatically renews unless it is canceled at least 24 hours before the end of the current period. Your account will be charged for renewal within 24 hours prior to the end of the current period. You can manage and cancel your subscriptions by going to your account settings on the Google Play after purchase. Offers and pricing subject to change without notice.

For more information:
Terms of Use: https://photomath.net/en/termsofuse
Privacy Policy: https://photomath.net/en/privacypolicy
Sužinokite, kaip išspręsti matematikos problemas, patikrinkite namų užduotis ir mokykitės artėjančių egzaminų bei ACT / SAT, naudodamiesi pasaulyje dažniausiai naudojamu matematikos mokymosi šaltiniu. Daugiau nei 100 milijonų atsisiuntimų ir milijardai problemų išspręsta kiekvieną mėnesį! „Photomath“ yra nemokama ir veikia be „wi-fi“.

KAIP TAI VEIKIA
Greitai nuskaitykite spausdintą tekstą IR ranka rašytas matematikos problemas naudodami įrenginio fotoaparatą arba įveskite ir redaguokite lygtis naudodami mūsų mokslinę skaičiuoklę. „Photomath“ suskaido kiekvieną matematikos problemą į paprastus, lengvai suprantamus veiksmus, kad galėtumėte iš tikrųjų suprasti pagrindines sąvokas ir atsakyti į dalykus užtikrintai.

PAGRINDINIAI BRUOŽAI
Nuskaityti vadovėlį (spausdinti) IR ranka rašyti problemas
Mokslinė skaičiuoklė
Žingsnis po žingsnio paaiškinamas kiekvienas sprendimas
Keli sprendimo būdai
Norint naudotis internetu nereikia
Palaikoma daugiau nei 30 kalbų
Interaktyvūs grafikai

Matematikos temos
Pagrindinė matematika / ikialgebra: aritmetika, sveikieji skaičiai, trupmenos, dešimtainiai skaičiai, galios, šaknys, faktoriai
Algebra: tiesinės lygtys / nelygybės, kvadratinės lygtys, lygčių sistemos, logaritmai, funkcijos, matricos, grafikai, polinomai
Trigonometrija / išankstiniai skaičiavimai: tapatumai, kūginiai pjūviai, vektoriai, matricos, sudėtingieji skaičiai, sekos ir eilutės, logaritminės funkcijos
Apskaičiavimas: ribos, dariniai, integralai, kreivės eskizas
Statistika: deriniai, koeficientai

Mūsų vidinė matematikos pedagogų veteranų komanda taip pat bendradarbiauja su mokytojais visame pasaulyje, kad užtikrintų, jog matematikos varikliuose naudojame efektyviausias, šiuolaikiškiausias mokytojų metodikas.

Pasiūlymai, komentarai ar klausimai? Rašykite mums el. Paštu support@photomath.net

Sekite mus!
„Facebook“: facebook.com/Photomathapp
„Twitter“: @Photomath

„Photomath“ yra ir visada bus nemokama naudoti, tačiau galite pagerinti savo mokymąsi atnaujinę į „Photomath Plus“. „Photomath Plus“ siūlo išsamių vadovėlių ir žodžių problemų rinkinių sprendimus! Šiuo metu leidžiama naudoti tik JAV ir specialiuose vadovėliuose.

Mokėjimas bus apmokestintas jūsų „Google Play“ paskyra patvirtinus pirkimą. Prenumerata automatiškai atnaujinama, nebent ji būtų atšaukta likus bent 24 valandoms iki dabartinio laikotarpio pabaigos. Už sąskaitos atnaujinimą reikės sumokėti per 24 valandas iki dabartinio laikotarpio pabaigos. Galite tvarkyti ir atšaukti prenumeratas apsilankę „Google Play“ paskyros nustatymuose įsigiję. Pasiūlymai ir kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Daugiau informacijos:
Naudojimo sąlygos: https://photomath.net/lt/termsofuse
Privatumo politika: https://photomath.net/en/privacypolicy
Skaityti daugiau
Sutraukti
4,6
Iš viso: 1 491 202
5
4
3
2
1
Įkeliama...

Kas naujo

Bug fixes and overall performance enhancements
Skaityti daugiau
Sutraukti

Papildoma informacija

Atnaujinta
2020 m. kovo 22 d.
Dydis
Skiriasi pagal įrenginį
Įdiegimai
100 000 000+
Dabartinė versija
Skiriasi pagal įrenginį
Būtina naudoti „Android“
Skiriasi pagal įrenginį
Turinio įvertinimas
Produktai programoje
0,99 USD–59,99 USD už elementą
Siūlo
Photomath, Inc.
Kūrėjas
©2020 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiAtlikėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.