Photomath

1 368 638
Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Learn how to solve math problems, check homework assignments and study for upcoming exams and ACTs/SATs with the world’s most used math learning resource. Over 100+ million downloads, and billions of problems solved every month! Photomath is FREE and works without wi-fi.

HOW IT WORKS
Instantly scan printed text AND handwritten math problems using your device’s camera or type and edit equations with our scientific calculator. Photomath breaks down every math problem into simple, easy-to-understand steps so you can really understand core concepts and can answer things confidently.

KEY FEATURES
Scan textbook (print) AND handwritten problems  
Scientific calculator
Step-by-step explanations for every solution
Multiple solving methods  
No internet connection required to use
30+ languages supported
Interactive graphs

MATH TOPICS
Basic Math/Pre-Algebra: arithmetic, integers, fractions, decimal numbers, powers, roots, factors
Algebra: linear equations/inequalities, quadratic equations, systems of equations, logarithms, functions, matrices, graphing, polynomials
Trigonometry/Precalculus: identities, conic sections, vectors, matrices, complex numbers, sequences and series, logarithmic functions
Calculus: limits, derivatives, integrals, curve sketching
Statistics: combinations, factorials

Our in-house team of veteran math educators also partner with teachers worldwide to ensure we’re utilizing the most effective, contemporary teacher methodologies in our math engines.

Suggestions, comments or questions? Email us at support@photomath.net

Follow us!
Facebook: facebook.com/Photomathapp
Twitter: @Photomath

Photomath is and will always be free to use, but you can boost your learning by upgrading to Photomath Plus. Photomath Plus provides solutions to full textbooks and problem sets with word problems! Currently restricted to the US and specific textbooks only.

Payment will be charged to your Google Play account at the confirmation of purchase. Subscription automatically renews unless it is canceled at least 24 hours before the end of the current period. Your account will be charged for renewal within 24 hours prior to the end of the current period. You can manage and cancel your subscriptions by going to your account settings on the Google Play after purchase. Offers and pricing subject to change without notice.

For more information:
Terms of Use: https://photomath.net/en/termsofuse
Privacy Policy: https://photomath.net/en/privacypolicy
Lær hvordan du løser matteproblemer, sjekk lekseoppgaver og studer for kommende eksamener og ACT / SAT med verdens mest brukte matematikklæringsressurs. Over 100+ millioner nedlastinger, og milliarder av problemer løst hver måned! Photomath er GRATIS og fungerer uten wi-fi.

HVORDAN DET FUNGERER
Skann øyeblikkelig trykt tekst OG håndskrevne matematikkproblemer ved å bruke enhetens kamera, eller skriv inn og rediger ligninger med vår vitenskapelige kalkulator. Photomath fordeler hvert matematikkproblem i enkle, lettforståelige trinn, slik at du virkelig kan forstå kjernekonsepter og kan svare på ting trygt.

VIKTIGE FUNKSJONER
Skann lærebok (skriv ut) OG håndskrevne problemer
Vitenskapelig kalkulator
Trinnvise forklaringer for hver løsning
Flere løsningsmetoder
Ingen Internett-tilkobling nødvendig å bruke
30+ språk støttet
Interaktive grafer

Matematikkemner
Grunnleggende matematikk / pre-algebra: aritmetikk, heltall, brøker, desimaltall, krefter, røtter, faktorer
Algebra: lineære ligninger / ulikheter, kvadratiske ligninger, ligningssystemer, logaritmer, funksjoner, matriser, grafer, polynomer
Trigonometri / Precalculus: identiteter, kjeglesnitt, vektorer, matriser, komplekse tall, sekvenser og serier, logaritmiske funksjoner
Kalkulus: grenser, derivater, integraler, kurveskisse
Statistikk: kombinasjoner, fakultet

Vårt eget team av veteran-matematikklærere samarbeider også med lærere over hele verden for å sikre at vi bruker de mest effektive, moderne lærermetodikkene i matematikkmotorene våre.

Forslag, kommentarer eller spørsmål? Send oss ​​en e-post på support@photomath.net

Følg oss!
Facebook: facebook.com/Photomathapp
Twitter: @Photomath

Photomath er og vil alltid være gratis å bruke, men du kan øke læringen ved å oppgradere til Photomath Plus. Photomath Plus tilbyr løsninger på fulle lærebøker og problemstillinger med ordproblemer! Foreløpig begrenset til USA og spesifikke lærebøker.

Betaling belastes din Google Play-konto ved bekreftelse av kjøpet. Abonnementet fornyes automatisk med mindre det blir kansellert minst 24 timer før utløpet av gjeldende periode. Kontoen din blir belastet for fornyelse innen 24 timer før utløpet av den gjeldende perioden. Du kan administrere og kansellere abonnementene dine ved å gå til kontoinnstillingene dine på Google Play etter kjøpet. Tilbud og priser kan endres uten varsel.

For mer informasjon:
Vilkår for bruk: https://photomath.net/no/termsofuse
Personvern: https://photomath.net/no/privacypolicy
Finn ut mer
Skjul
4,7
1 368 638 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Bug fixes and overall performance enhancements
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
6. desember 2019
Størrelse
Varierer med enheten
Installeringer
50 000 000+
Gjeldende versjon
Varierer med enheten
Krever Android
Varierer med enheten
Egnethet
Produkter i appen
USD 0,99–USD 59,99 per vare
Tillatelser
Levert av
Photomath, Inc.
Utvikler
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.