Your Phone Companion - Link to Windows

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

You love your phone. So does your PC. Get instant access to everything you love on your phone, right on your PC. To get started, Install the Your Phone Companion - Link to Windows app on your Android phone and link it with the Your Phone app on your Windows 10 PC.

Reply to your text messages with ease, access your favorite mobile apps*, and receive and manage your phone’s notifications on your PC. Make and receive calls** on your PC and transfer them between your devices effortlessly. Make emailing yourself photos a thing of the past as you share your favorite images between your phone and PC. And, when you need to add a recent image to your email, paper, or presentation, just drag and drop it from the Your Phone app to your PC. You can also wirelessly drag and drop files from your phone to your PC and vice versa with supported Samsung phones***.

Your Phone Companion features:
• Make and receive calls from your PC
• Manage your Android phone's notifications on your PC
• Access your favorite mobile apps* on your PC. Enjoy your PC’s bigger screen, keyboard, mouse, and touch screen.
• Read and reply to your text messages from your PC
• Drag files between your PC and phone***
• Instantly access the photos on your phone from your PC

Integrated with select Samsung mobile devices for an even better experience
• Select Samsung models have Link to Windows integrated and it does not need to be downloaded from the Play Store. See list of supported devices: https://aka.ms/YPLTWdevices
• Find Link to Windows in Settings , under Advanced features > Link to Windows . You can also see it in the Quick Access tray (drag down from the top of your screen to access it).
• This integration enables unique features such as Phone Screen and Drag & Drop.

Discover new Microsoft apps
• Find apps for your phone and PC that help you seamlessly work across devices.
• Discover new Microsoft apps that help you be more productive, focus in school, keep up with world events, and more.
Your Phone features are available for Android phones running Android 7.0 or greater. You have to link your Android Phone to your PC through the Your Phone app.

*Requires a Windows 10 PC running the Windows 10 May 2019 Update and is available only on select Android phones. Android phone must be turned on and connected to the same WiFi network as your PC. Here’s a list of phones that are currently supported: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2066472

**Requires a Windows 10 PC running the Windows 10 May 2019 Update and with a Bluetooth radio.

***Requires a Windows 10 PC running the October 2018 Update. You must also be using a phone that supports phone screen. Check out the full list of supported devices here: https://aka.ms/YPLTWdevices

By installing this app, you agree to the Terms of Use https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338 and Privacy Policy https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686

Tell us what features you'd like to see next by selecting "Send feedback" in settings in the Your Phone app or the Your Phone Companion app.
Milujete svůj telefon. Stejně jako váš počítač. Získejte okamžitý přístup ke všemu, co máte rádi, v telefonu přímo na vašem počítači. Chcete-li začít, nainstalujte si do telefonu Android do svého telefonu Companion - Odkaz na systém Windows a propojte jej s aplikací Telefon v počítači se systémem Windows 10.

Odpovězte snadno na své textové zprávy, získejte přístup k oblíbeným mobilním aplikacím * a přijímejte a spravujte oznámení svého telefonu v počítači. Telefonujte a přijímejte hovory ** v počítači a bez námahy je přenášejte mezi zařízeními. Při sdílení svých oblíbených obrázků mezi telefonem a počítačem udělejte z e-mailů fotografie minulosti. A pokud potřebujete do svého e-mailu, papíru nebo prezentace přidat poslední obrázek, jednoduše jej přetáhněte z aplikace Telefon do počítače. Můžete také bezdrátově přetahovat soubory z telefonu do počítače a naopak s podporovanými telefony Samsung ***.

Funkce vašeho telefonního doprovodu:
• Volejte a přijímejte hovory z počítače
• Správa oznámení telefonu Android v počítači
• Získejte přístup k vašim oblíbeným mobilním aplikacím * v počítači. Užijte si větší obrazovku, klávesnici, myš a dotykovou obrazovku vašeho počítače.
• Čtěte a odpovídejte na své textové zprávy z počítače
• Přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem ***
• Okamžitý přístup k fotografiím v telefonu z počítače

Integrováno s vybranými mobilními zařízeními Samsung pro ještě lepší zážitek
• Vybrané modely Samsung mají integrované propojení na Windows a není nutné je stahovat z Obchodu Play. Viz seznam podporovaných zařízení: https://aka.ms/YPLTWdevices
• Najít odkaz na Windows v Nastavení , v Pokročilé funkce> Propojit na Windows . Můžete jej také zobrazit v zásobníku Rychlý přístup (přístup k němu přetažením dolů z horní části obrazovky).
• Tato integrace umožňuje jedinečné funkce, jako je obrazovka telefonu a Drag & Drop.

Objevte nové aplikace Microsoft
• Najděte aplikace pro telefon a PC, které vám pomohou bezproblémově pracovat na různých zařízeních.
• Objevte nové aplikace společnosti Microsoft, které vám pomohou být produktivnější, soustředit se ve škole, držet krok s světovými událostmi a další.
Funkce telefonu jsou k dispozici pro telefony Android se systémem Android 7.0 nebo vyšším. Telefon Android musíte propojit s počítačem pomocí aplikace Telefon.

* Vyžaduje počítač se systémem Windows 10 s aktualizací Windows 10 May 2019 a je k dispozici pouze na vybraných telefonech Android. Telefon Android musí být zapnutý a připojen ke stejné síti WiFi jako váš počítač. Zde je seznam aktuálně podporovaných telefonů: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2066472

** Vyžaduje počítač se systémem Windows 10 se spuštěnou aktualizací systému Windows 10. května 2019 as rádiem Bluetooth.

*** Vyžaduje počítač se systémem Windows 10 s aktualizací z října 2018. Musíte také používat telefon, který podporuje obrazovku telefonu. Úplný seznam podporovaných zařízení najdete zde: https://aka.ms/YPLTWdevices

Instalací této aplikace souhlasíte s podmínkami použití https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338 a zásadami ochrany soukromí https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686

Sdělte nám, jaké funkce byste rádi viděli dále, výběrem možnosti „Odeslat zpětnou vazbu“ v nastaveních v aplikaci Telefon nebo aplikace Telefon doprovod.
Další informace
Sbalit
4,1
Celkem 288 329
5
4
3
2
1
Načítání…

Další informace

Aktualizováno
21. září 2020
Velikost
38M
Instalace
100 000 000+
Aktuální verze
1.20082.209.0
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Microsoft Corporation
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.