Microsoft Launcher

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

With Microsoft Launcher, you can personalize your Android device to match your style with wallpapers, theme colors, icon packs and more. With a Microsoft account or work/school account, you can access your calendar, documents, and recent activities in your personalized feed. You can even open photos, docs and web pages on your Windows PC* to be productive across all your devices.
 
KEY FEATURES
 · People at your fingertips. Have your most important people at your fingertips. Pin contacts to your Home screen and place them anywhere on the Home screen, dock or in folders.

· Choose your look. Personalize the look and feel of your device by customizing your wallpaper, theme and accent colors, icon packs, gestures and more.

· Personalized feed. See your most important information at a glance like news, calendar events, docs, contacts and more in your personalized feed. You can even set your feed as your default Home.

· Continue on PC. Snap a pic on your phone and see it instantly on your Windows PC* or continue editing an Office 365 document on your PC by linking your phone with your Windows PC.

· Search the web and your phone in one place. Search the web or your files, apps, docs, messages and web results using Microsoft Launcher's universal search bar.

· Gesture customization. With deep customization for gestures, you can double tap to lock your phone, swipe up for app drawer and more.
 
TERMS OF USE
 By installing this app, you agree to the Terms of Use (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) and Privacy Policy (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686).

*Continue on PC usage requires a Windows PC with the latest Windows Fall Creator's Update

**Requires a Microsoft family account and Android devices signed in with the same Microsoft Family account. Microsoft Launcher must be installed on both a parent’s device and a child’s device to ensure access to a child’s locations and app activities through Microsoft Launcher. Location setting, app usage setting on the child’s device, and Microsoft Family group setting must be enabled. Activity reporting features require Android 5.0+ on the child device.

*** Downloading Microsoft Launcher gives the option to replace the default launcher or to toggle between device launchers. Microsoft Launcher does not replicate the user’s PC home screen on the Android phone. Users must still purchase and/or download any new apps from Google Play. Requires Android 4.2 +.
S programem Microsoft Launcher můžete přizpůsobit zařízení Android tak, aby odpovídaly vašemu stylu tapety, barvy motivů, balíčků ikon a další. Pomocí účtu Microsoft nebo pracovního / školního účtu máte přístup k kalendáři, dokumentům a novým aktivitám ve vašem osobním kanálu. Můžete dokonce otevírat fotografie, dokumenty a webové stránky v počítači se systémem Windows *, aby byly produktivní ve všech vašich zařízeních.

KEY FEATURES
· Lidé na dosah ruky. Nechte své nejdůležitější lidi na dosah ruky. Připojte kontakty k domovské obrazovce a umístěte je kdekoli na ploše, doku nebo do složek.

· Vyberte svůj vzhled. Přizpůsobte vzhled a dojem vašeho zařízení přizpůsobením tapety, motivů a barev akcentů, ikonových balíčků, gest a dalších.

· Přizpůsobené zdroje. Podívejte se na nejdůležitější informace, jako jsou zprávy, události v kalendáři, dokumenty, kontakty a další informace ve vašem osobním kanálu. Můžete dokonce nastavit svůj zdroj jako výchozí doma.

· Pokračujte na počítači. Zachyťte na svém telefonu obrázek a okamžitě ji uvidíte na počítači se systémem Windows * nebo pokračujte v úpravách dokumentu Office 365 v počítači propojením telefonu s počítačem se systémem Windows.
 
· Vyhledávání na webu a telefonu na jednom místě. Vyhledávání na webu nebo v souborech, aplikacích, dokumentech, zprávách a výsledcích webu pomocí univerzálního vyhledávacího panelu aplikace Launcher.

· Přizpůsobení gest. S hlubokým přizpůsobením pro gesta můžete dvakrát klepnout na uzamčení telefonu, posunout prstem nahoru pro zásuvku a další.

PODMÍNKY POUŽITÍ
Instalací této aplikace souhlasíte s Podmínkami použití (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) a zásadami ochrany soukromí (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 ).

* Pokračovat v používání počítače vyžaduje počítač s Windows s nejnovější aktualizací Windows Fall Creator

** Vyžaduje se rodinný účet společnosti Microsoft a zařízení Android přihlášená se stejným rodinným účtem společnosti Microsoft. Aplikace Microsoft Launcher musí být nainstalována na rodičovském zařízení a zařízení dítěte, aby byl zajištěn přístup k místům a aktivitám aplikací pomocí aplikace Spouštěč Microsoft. Musí být povoleno nastavení umístění, nastavení používání aplikací v zařízeních dítěte a nastavení skupin Rodinná skupina společnosti Microsoft. Funkce oznamování aktivity vyžadují systém Android 5.0+ v podřízených zařízeních.
 
*** Stahování aplikace Microsoft Launcher poskytuje možnost nahradit výchozí spouštěč nebo přepínat mezi spouštěči zařízení. Aplikace Microsoft Launcher nereplikuje domovskou obrazovku počítače uživatele v telefonu Android. Uživatelé musí stále nakupovat nebo stahovat všechny nové aplikace ze služby Google Play. Vyžaduje Android 4.2 +.
Další informace
Sbalit
4,6
Celkem 769 223
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

What‘s new for 5.0.2:
- fix the problem of wallpaper becoming black on some Android P devices;
- minor release including crash and bug fixing for 5.0.1 release.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
12. prosince 2018
Velikost
25M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
5.0.2.47383
Vyžaduje Android
4.2 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Sdílí polohu
Od vývojáře
Microsoft Corporation
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.