Microsoft Launcher

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

With Microsoft Launcher*** (formerly known as Arrow Launcher), you can personalize your Android device to match your style with wallpapers, theme colors, icon packs and more. With a Microsoft account or work/school account, you can access your calendar, documents, and recent activities in your personalized feed. You can even open photos, docs and webpages on your Windows PC* to be productive across all your devices.
 
KEY FEATURES
 · People at your fingertips. Have your most important people at your fingertips. Pin contacts to your Home screen and place them anywhere on the Home screen, dock or in folders.

· Choose your look. Personalize the look and feel of your device by customizing your wallpaper, theme and accent colors, icon packs, gestures and more.

· Personalized feed. See your most important information at a glance like news, calendar events, docs, contacts and more in your personalized feed. You can even set your feed as your default Home.

· Continue on PC. Snap a pic on your phone and see it instantly on your Windows PC* or continue editing an Office 365 document on your PC by linking your phone with your Windows PC.

· Search the web and your phone in one place. Search the web or your files, apps, docs, messages and web results using Microsoft Launcher's universal search bar.

· Gesture customization. With deep customization for gestures, you can double tap to lock your phone, swipe up for app drawer and more.
 
TERMS OF USE
 By installing this app, you agree to the Terms of Use (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) and Privacy Policy (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686).

*Continue on PC usage requires a Windows PC with the latest Windows Fall Creator's Update

**Requires a Microsoft family account and Android devices signed in with the same Microsoft Family account. Microsoft Launcher must be installed on both a parent’s device and a child’s device to ensure access to a child’s locations and app activities through Microsoft Launcher. Location setting, app usage setting on the child’s device, and Microsoft Family group setting must be enabled. Activity reporting features require Android 5.0+ on the child device.

*** Downloading Microsoft Launcher gives the option to replace the default launcher or to toggle between device launchers. Microsoft Launcher does not replicate the user’s PC home screen on the Android phone. Users must still purchase and/or download any new apps from Google Play. Requires Android 4.0.3+.
S Microsoft Launcher *** (dříve známý jako Arrow Launcher), můžete přizpůsobit zařízení Android tak, aby odpovídala vašemu stylu s tapetami, zábavních barvy, ikony balíčky a další. S účtem Microsoft nebo práce / školy účtu, můžete používat kalendář, dokumenty a nedávné aktivity ve svém osobním krmiva. Můžete dokonce otevřené fotky, dokumenty a webové stránky na počítači s Windows * být produktivní ve všech vašich zařízeních.

Hlavní funkce
· Lidé na dosah ruky. Mají své nejdůležitější lidi na dosah ruky. Kolíkové kontakty na domovskou obrazovku a umístit kamkoli na domovské obrazovce, v přístavech a ve složkách.

· Vyberte si svůj vzhled. Přizpůsobit vzhled a dojem z vašeho zařízení může být efektivnější své tapet, tématické a zvýraznění barvy, ikona balení, gesta a další.

· Personalizované krmiva. Viz vaše nejdůležitější informace na první pohled jako zprávy, kalendář události, dokumenty, kontakty a další ve vašem osobním krmiva. Můžete dokonce nastavit svůj zdroj jako výchozí Home.

· Pokračovat na PC. Lapat pic na telefonu a vidět ji okamžitě na počítači s Windows * nebo pokračovat v úpravách Office 365 dokument na počítači pomocí propojení telefonu s počítačem se systémem Windows.
 
· Vyhledávání na webu a v telefonu na jednom místě. Prohledávat web nebo soubory, aplikace, dokumenty, zprávy a výsledky na webu pomocí Microsoft Launcher univerzální vyhledávací panel.

· Gesto úprav. S hlubokým přizpůsobení pro gesta, můžete dvojitým klepnutím zamknutí telefonu, přejeďte prstem nahoru na App zásuvky a další.

Podmínky použití
Instalací této aplikace vyjadřujete souhlas s podmínkami používání (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) a zásadami ochrany osobních údajů (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 ).

* Pokračovat v používání počítače vyžaduje počítač s Windows, aktualizujte nejnovější Windows padat Stvořitele

** Vyžaduje rodinný účet Microsoft a zařízení Android přihlášeni pomocí stejného účtu Microsoft rodině. Microsoft Launcher musí být nainstalován na obou rodičů přístroje a zařízení dítěte k zajištění přístupu k dítěte míst a aktivit v aplikaci Microsoft prostřednictvím Launcher. Nastavení umístění, app nastavení využití v zařízení dítěte a nastavení skupin Microsoft Family musí být povolen. Funkce zpráv o činnosti vyžadují systém Android 5.0+ na podřízené zařízení.
 
*** Stahování Microsoft Launcher dává možnost nahradit výchozí spouštěč nebo přepínat mezi odpalovací zařízení. Microsoft Launcher nekopíruje domovskou obrazovku počítače uživatele na telefonu Android. Uživatelé musí stále kupovat a / nebo stahovat nové aplikace z Google Play. Vyžaduje Android 4.0.3+.
Další informace
4,6
Celkem 607 609
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

What's new for v4.10:
- Stay up to date on your kids' whereabouts and their app activities with the family card in the feed**
- Search the web with a picture, snap a new pic from the search bar to visually search (US only)
- Earn Microsoft Rewards points for using Bing Search (US only)
- Wallpaper UX improvements
Další informace

Další informace

Aktualizováno
8. června 2018
Velikost
24M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
4.10.0.43525
Vyžaduje Android
4.0.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Microsoft Corporation
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.