Microsoft Launcher

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Get faster access to essential information like your calendar, to do lists, Sticky Notes, and more on the go. Be more productive with Cortana, your own digital assistant.

With a Microsoft account or work/school account, you can access your calendar, documents, and recent activities in your personalized feed. You can even open photos, docs and web pages on your Windows PC* to be productive across all your devices.
 
KEY FEATURES
 · People at your fingertips. Have your most important people at your fingertips. Pin contacts to your Home screen and place them anywhere on the Home screen, dock or in folders.

· Cortana, your digital assistant. Have Cortana complete tasks for you like reading your unread text messages, letting you know how your calendar looks and more.

· Personalized feed. See your most important information at a glance like news, calendar events, docs, contacts and more in your personalized feed. You can even set your feed as your default Home.

· Continue on PC. Snap a pic on your phone and see it instantly on your Windows PC* or continue editing an Office 365 document on your PC by linking your phone with your Windows PC.

· Search the web and your phone in one place. Search the web or your files, apps, docs, messages and web results using Microsoft Launcher's universal search bar.

· Gesture customization. With deep customization for gestures, you can double tap to lock your phone, swipe up for app drawer and more.
 
TERMS OF USE
 By installing this app, you agree to the Terms of Use (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) and Privacy Policy (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686).

*Continue on PC usage requires a Windows PC with the latest Windows Fall Creator's Update

**Requires a Microsoft family account and Android devices signed in with the same Microsoft Family account. Microsoft Launcher must be installed on both a parent’s device and a child’s device to ensure access to a child’s locations and app activities through Microsoft Launcher. Location setting, app usage setting on the child’s device, and Microsoft Family group setting must be enabled. Activity reporting features require Android 5.0+ on the child device.

*** Downloading Microsoft Launcher gives the option to replace the default launcher or to toggle between device launchers. Microsoft Launcher does not replicate the user’s PC home screen on the Android phone. Users must still purchase and/or download any new apps from Google Play. Requires Android 4.2 +.
Získejte rychlejší přístup k důležitým informacím, jako je kalendář, seznamy, Sticky Notes a další na cestách. Buďte produktivnější s Cortanou, vlastní digitální asistentkou.

Pomocí účtu Microsoft nebo pracovního nebo školního účtu máte přístup k kalendáři, dokumentům a novým aktivitám ve vašem osobním kanálu. Můžete dokonce otevírat fotografie, dokumenty a webové stránky v počítači se systémem Windows *, aby byly produktivní ve všech vašich zařízeních.

KEY FEATURES
· Lidé na dosah ruky. Nechte své nejdůležitější lidi na dosah ruky. Připojte kontakty na domovskou obrazovku a umístěte je kdekoliv na ploše, doku nebo do složek.

· Cortana, váš digitální asistent. Cortana má pro vás kompletní úkoly, jako je čtení vašich nepřečtených textových zpráv, umožňující vám vědět, jak vypadá váš kalendář a další.

· Přizpůsobené zdroje. Seznamte se s nejdůležitějšími informacemi, jako jsou zprávy, události v kalendáři, dokumenty, kontakty a další informace ve vašem osobním kanálu. Můžete dokonce nastavit svůj zdroj jako výchozí doma.

· Pokračujte na počítači. Připojte svůj telefon do počítače a okamžitě ho uvidíte v počítači se systémem Windows * nebo pokračujte v úpravách dokumentu Office 365 v počítači propojením telefonu s počítačem se systémem Windows.
 
· Vyhledávání na webu a telefonu na jednom místě. Vyhledejte web nebo vaše soubory, aplikace, dokumenty, zprávy a výsledky webu pomocí univerzálního vyhledávacího panelu aplikace Launcher.

· Přizpůsobení gest. S hlubokým přizpůsobením pro gesta můžete dvakrát klepnout na uzamčení telefonu, přejet prstem nahoru pro zásuvku a další.

PODMÍNKY POUŽITÍ
Instalací této aplikace souhlasíte s Podmínkami použití (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) a zásadami ochrany soukromí (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 ).

* Pokračovat v používání počítače vyžaduje počítač s Windows s nejnovější aktualizací Windows Fall Creator

** Vyžaduje se účet Microsoft Family a zařízení Android přihlášená se stejným rodinným účtem Microsoft. Aplikace Microsoft Launcher musí být nainstalována na zařízení rodičovské i na podřízené zařízení, aby byl zajištěn přístup k lokalitám a aktivitám aplikací prostřednictvím aplikace Microsoft Launcher. Musí být povoleno nastavení umístění, nastavení využití aplikace v zařízení dítěte a nastavení skupinové rodiny společnosti Microsoft. Funkce oznamování aktivity vyžadují systém Android 5.0+ v podřízených zařízeních.
 
*** Stahování aplikace Microsoft Launcher poskytuje možnost nahradit výchozí spouštěč nebo přepínat mezi spouštěči zařízení. Aplikace Microsoft Launcher nereplikuje domovskou obrazovku počítače uživatele v telefonu Android. Uživatelé musí stále nakupovat a / nebo stahovat jakékoli nové aplikace ze služby Google Play. Vyžaduje Android 4.2 +.
Další informace
Sbalit
4,6
Celkem 889 560
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

What's new for Launcher v5.4.1:
• Try out our new Cricket widget to keep track of your favorite teams in the Cricket World Cup!
• Improvements to status bar and system navigation to match theme
• Android Work Profile: customers can view Personal and Work apps separately in the App Drawer.
• Bug fixes and performance improvements
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
17. května 2019
Velikost
31M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
5.4.1.51388
Vyžaduje Android
4.2 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Sdílí polohu
Od vývojáře
Microsoft Corporation
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.