Microsoft Launcher

Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

Microsoft Launcher provides a new home screen experience that allows you to seamlessly transition between your Android phone and your PC. Microsoft Launcher makes it easy to continue viewing photos or documents on your PC, empowering you to be more productive across all your devices.

Microsoft Launcher is highly customizable, allowing you to organize everything on your phone. Your personalized feed makes it easy to view your calendar, to do lists, and Sticky Notes on the go. Your digital assistant, Cortana, will help you achieve more every day. When you set up Microsoft Launcher as your new home screen, you can either start fresh with your favorite apps or import your current home screen layout. Your previous home screen will also remain accessible if you need it.

MICROSOFT LAUNCHER FEATURES

Personalize Your Feed
· Set Microsoft Launcher as your default home screen to enjoy a personalized feed and improved functionality with your other Microsoft apps.
· Customize your feed to see news, calendar events, docs, and contacts at a glance.
· View your calendar card to easily manage your schedule across devices.
· Use Family features to see how much time your kids spend on their phone, and to spot them on a map, at home or on the go.*

Give your phone a new look
· Choose from light, dark and transparent themes to suit your style.
· Enjoy Bing daily images as your wallpaper, or use your own photos.
· Personalize your apps with custom icon packs, and use adaptive icons to give your icons a consistent look and feel.

Cortana
· Your digital assistant, Cortana, is available from your device.
· Cortana can complete tasks for you like reading your unread text messages, letting you know how your calendar looks, and more.

Continue on PC
· Photos on your phone are instantly available on your Windows PC.**
· Seamlessly transition between editing docs on your phone and on your PC

Search the Web
· Using Microsoft Launcher's universal search bar, you can search the web, your files, apps, docs, and messages all at once.

Gesture Customization
· Gesture customization lets you double tap to lock your phone, swipe up for app drawer and more. 

Organize Contacts
· Keep your most important contacts at your fingertips – add them to folders, or pin them to your home screen or dock.

TERMS OF USE
· By installing this app, you agree to the Terms of Use (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) and Privacy Policy (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686).

*Requires a Microsoft family account and Android devices signed in with the same Microsoft Family account. Microsoft Launcher must be installed on both a parent’s device and a child’s device to ensure access to a child’s locations and app activities through Microsoft Launcher. Location setting, app usage setting on the child’s device, and Microsoft Family group setting must be enabled. Activity reporting features require Android 5.0+ on the child device. 

**Continue on PC usage requires a Windows PC with the latest Windows 10 Fall Creators Update

Downloading Microsoft Launcher gives the option to replace the default launcher or to toggle between device launchers. Microsoft Launcher does not replicate the user’s PC home screen on the Android phone. Users must still purchase and/or download any new apps from Google Play. Requires Android 4.2 +.
Microsoft Launcher giver en ny hjemmeskærmsoplevelse, der giver dig mulighed for problemfri overgang mellem din Android-telefon og din pc. Microsoft Launcher gør det nemt at fortsætte med at se fotos eller dokumenter på din pc og giver dig mulighed for at være mere produktiv på alle dine enheder.

Microsoft Launcher er meget tilpasselig, så du kan organisere alt på din telefon. Dit personaliserede feed gør det nemt at se din kalender, at gøre lister og Sticky Notes på farten. Din digitale assistent, Cortana, hjælper dig med at opnå mere hver dag. Når du konfigurerer Microsoft Launcher som din nye startskærm, kan du enten starte frisk med dine foretrukne apps eller importere dit aktuelle startskærmlayout. Din forrige startskærm forbliver også tilgængelig, hvis du har brug for den.
 
MICROSOFT-LANSIER FUNKTIONER

Tilpas dit feed
· Indstil Microsoft Launcher som din standard startskærm for at nyde et personlig feed og forbedret funktionalitet med dine andre Microsoft-apps.
· Tilpas dit feed for at se nyheder, kalenderbegivenheder, dokumenter og kontakter på et øjeblik.
· Se dit kalenderkort for nemt at administrere din tidsplan på tværs af enheder.
· Brug familiefunktioner til at se, hvor meget tid dine børn bruger på deres telefon, og til at placere dem på et kort, derhjemme eller på farten. *

Giv din telefon et nyt look
· Vælg mellem lyse, mørke og gennemsigtige temaer, der passer til din stil.
· Nyd daglige Bing-billeder som tapet, eller brug dine egne fotos.
· Tilpas dine apps med tilpassede ikonpakker, og brug adaptive ikoner til at give dine ikoner et ensartet udseende.

Cortana
· Din digitale assistent, Cortana, er tilgængelig fra din enhed.
· Cortana kan udføre opgaver til dig som at læse dine ulæste tekstbeskeder, fortælle dig hvordan din kalender ser ud og mere.
 
Fortsæt på pc
· Fotos på din telefon er øjeblikkeligt tilgængelige på din Windows-pc. **
· Problemfri overgang mellem redigering af dokumenter på din telefon og på din pc
 
Søg på internettet
· Ved hjælp af Microsoft Launcher's universelle søgefelt kan du søge på nettet, dine filer, apps, dokumenter og meddelelser på én gang.
 
Tilpasning af gester
· Gestustilpasning giver dig mulighed for at dobbelt trykke for at låse din telefon, stryge op for appskuffe og mere.

Organiser kontakter
· Opbevar dine vigtigste kontakter lige ved hånden - tilføj dem til mapper, eller fastgør dem på din startskærm eller dock.
 
VILKÅR FOR BRUG
· Ved at installere denne app accepterer du Vilkår for brug (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) og privatlivspolitik (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID= 248.686).

* Kræver en Microsoft-familiekonto og Android-enheder, der er logget ind med den samme Microsoft Family-konto. Microsoft Launcher skal være installeret på både en forældres enhed og et barns enhed for at sikre adgang til et barns placeringer og appaktiviteter gennem Microsoft Launcher. Placeringsindstilling, indstilling af appbrug på barnets enhed og Microsoft Family-gruppeindstilling skal være aktiveret. Aktivitetsrapporteringsfunktioner kræver Android 5.0+ på børneenheden.
 
** Fortsæt med pc-brug kræver en Windows-pc med den nyeste Windows 10 Fall Creators-opdatering
 
Download af Microsoft Launcher giver mulighed for at udskifte standardstarteren eller skifte mellem enhedslanceringer. Microsoft Launcher gentager ikke brugerens pc-startskærm på Android-telefonen. Brugere skal stadig købe og / eller downloade nye apps fra Google Play. Kræver Android 4.2 +.
Læs mere
Skjul
4,6
1.036.671 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser...

Nyheder

What's new for 5.11.2:
- General bug fixes and performance improvements
Læs mere
Skjul

Yderligere oplysninger

Opdateret
20. januar 2020
Størrelse
37M
Installationer
10.000.000+
Aktuel version
5.11.2.56329
Kræver Android
4.2 eller nyere
Indholdsklassificering
Interaktive elementer
Deler placering
Tilladelser
Udbydes af
Microsoft Corporation
©2020 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.