Microsoft Launcher

Κατάλληλο για όλους
871.231
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Get faster access to essential information like your calendar, to do lists, Sticky Notes, and more on the go. Be more productive with Cortana, your own digital assistant.

With a Microsoft account or work/school account, you can access your calendar, documents, and recent activities in your personalized feed. You can even open photos, docs and web pages on your Windows PC* to be productive across all your devices.
 
KEY FEATURES
 · People at your fingertips. Have your most important people at your fingertips. Pin contacts to your Home screen and place them anywhere on the Home screen, dock or in folders.

· Cortana, your digital assistant. Have Cortana complete tasks for you like reading your unread text messages, letting you know how your calendar looks and more.

· Personalized feed. See your most important information at a glance like news, calendar events, docs, contacts and more in your personalized feed. You can even set your feed as your default Home.

· Continue on PC. Snap a pic on your phone and see it instantly on your Windows PC* or continue editing an Office 365 document on your PC by linking your phone with your Windows PC.

· Search the web and your phone in one place. Search the web or your files, apps, docs, messages and web results using Microsoft Launcher's universal search bar.

· Gesture customization. With deep customization for gestures, you can double tap to lock your phone, swipe up for app drawer and more.
 
TERMS OF USE
 By installing this app, you agree to the Terms of Use (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) and Privacy Policy (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686).

*Continue on PC usage requires a Windows PC with the latest Windows Fall Creator's Update

**Requires a Microsoft family account and Android devices signed in with the same Microsoft Family account. Microsoft Launcher must be installed on both a parent’s device and a child’s device to ensure access to a child’s locations and app activities through Microsoft Launcher. Location setting, app usage setting on the child’s device, and Microsoft Family group setting must be enabled. Activity reporting features require Android 5.0+ on the child device.

*** Downloading Microsoft Launcher gives the option to replace the default launcher or to toggle between device launchers. Microsoft Launcher does not replicate the user’s PC home screen on the Android phone. Users must still purchase and/or download any new apps from Google Play. Requires Android 4.2 +.
Αποκτήστε ταχύτερη πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες όπως το ημερολόγιό σας, να κάνετε λίστες, Sticky Notes και άλλα εν κινήσει. Να είστε πιο παραγωγικοί με την Cortana, τον δικό σας ψηφιακό βοηθό.

Με έναν λογαριασμό Microsoft ή λογαριασμό εργασίας / σχολείου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ημερολόγιο, τα έγγραφα και τις πρόσφατες δραστηριότητές σας στην εξατομικευμένη ροή σας. Μπορείτε να ανοίξετε φωτογραφίες, έγγραφα και ιστοσελίδες στον υπολογιστή σας Windows * για να είστε παραγωγικοί σε όλες τις συσκευές σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
· Άνθρωποι στα χέρια σας. Έχετε τους πιο σημαντικούς ανθρώπους σας στα χέρια σας. Συνδέστε τις επαφές στην Αρχική οθόνη και τοποθετήστε τις οπουδήποτε στην Αρχική οθόνη, στην αποβάθρα ή σε φακέλους.

· Cortana, ο ψηφιακός βοηθός σου. Έχετε την Cortana πλήρη καθήκοντα για σας όπως η ανάγνωση των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων κειμένου σας, σας ενημερώνει πώς φαίνεται το ημερολόγιό σας και πολλά άλλα.

· Εξατομικευμένη τροφή. Δείτε τις πιο σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά, όπως ειδήσεις, ημερολόγια, έγγραφα, επαφές και πολλά άλλα στην προσωπική σας ροή. Μπορείτε ακόμη να ορίσετε τη ροή δεδομένων ως προεπιλεγμένο σπίτι.

· Συνέχιση σε υπολογιστή. Προσθέστε μια εικόνα στο τηλέφωνό σας και δείτε αμέσως στον υπολογιστή σας Windows * ή συνεχίστε να επεξεργάζεστε ένα έγγραφο του Office 365 στον υπολογιστή σας συνδέοντας το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας Windows.
 
· Αναζήτηση στον ιστό και στο τηλέφωνό σας σε ένα μέρος. Αναζητήστε τον ιστό ή τα αρχεία, τις εφαρμογές, τα docs, τα μηνύματα και τα αποτελέσματα ιστού χρησιμοποιώντας την καθολική γραμμή αναζήτησης της εφαρμογής Launcher.

· Προσαρμογή χειρονομίας. Με βαθιά προσαρμογή για χειρονομίες, μπορείτε να πατήσετε δύο φορές για να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας, να σύρετε προς τα πάνω για συρτάρι εφαρμογών και πολλά άλλα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Εγκαθιστώντας αυτήν την εφαρμογή, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) και την Πολιτική απορρήτου (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 ).

* Συνέχιση της χρήσης του υπολογιστή απαιτεί υπολογιστή με Windows με την τελευταία ενημέρωση του Windows Fall Creator

** Απαιτείται ένας οικογενειακός λογαριασμός της Microsoft και συσκευές Android που έχουν συνδεθεί με τον ίδιο οικογενειακό λογαριασμό της Microsoft. Το πρόγραμμα εκκίνησης της Microsoft πρέπει να εγκατασταθεί τόσο στη συσκευή του γονέα όσο και στη συσκευή του παιδιού, για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στις τοποθεσίες του παιδιού και τις δραστηριότητες εφαρμογών μέσω του Microsoft Launcher. Πρέπει να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση τοποθεσίας, η χρήση της εφαρμογής εφαρμογών στη συσκευή του παιδιού και η ρύθμιση της ομάδας Οικογένειας της Microsoft. Οι λειτουργίες αναφοράς δραστηριότητας απαιτούν το Android 5.0+ στην παιδική συσκευή.
 
*** Η λήψη της εφαρμογής Microsoft Launcher δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασης του προεπιλεγμένου εκκινητή ή εναλλαγής μεταξύ εκτοξευτών συσκευών. Το Microsoft Launcher δεν αναπαράγει την αρχική οθόνη του χρήστη του χρήστη στο τηλέφωνο Android. Οι χρήστες πρέπει να αγοράζουν ή / και να κάνουν λήψη νέων εφαρμογών από το Google Play. Απαιτεί το Android 4.2 +.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,6
871.231 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

What's new for 5.3:
- Time/Weather widget redesign- Now you can have multiple widgets for multiple locations with redesigned detail page!
- UX refinements to the Home Screen, Dock and Search widget
- Tasks card now supports "My Day" from Microsoft To Do
- News tab now supports "Technology" as a news interest
- Work profile customers can now get access to their work apps
- Beta community link in Settings changed to Microsoft Tech Community
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
22 Απριλίου 2019
Μέγεθος
32M
Εγκαταστάσεις
10.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
5.3.1.50377
Απαιτεί Android
4.2 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Κάνει κοινή χρήση της τοποθεσίας
Προσφέρεται από
Microsoft Corporation
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.