Microsoft Remote Desktop

Tất cả mọi người
98.779
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

With the Microsoft Remote Desktop app, you can connect to a remote PC and your work resources from almost anywhere. Experience the power of Windows with RemoteFX in a Remote Desktop client designed to help you get your work done wherever you are.
Getting Started
+ Windows Professional and Windows Server editions are supported. If you have the home edition of Windows, you need to upgrade to a Pro version before you can use the app. Check out the FAQ for more information on which OS editions are supported for the app and to connect to with the app: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn473007.aspx
+ Configure your PC for remote access first. Download the RD assistant to your PC and let it do the work for you: https://aka.ms/rdsetup
+ Learn more about remote desktop apps here: https://aka.ms/rdapps
Features
+ Access to remote resources through your Remote Desktop Gateway
+ Rich multi-touch experience with remote desktop protocol (RDP) and RemoteFX supporting Windows gestures
+ Secure connection to your data and applications with breakthrough Network Layer Authentication (NLA) technology
+ Simple management of all remote connections from the connection center
+ High quality video and sound streaming with improved compression and bandwidth usage
+ Support for Azure RemoteApp

Với Microsoft ứng dụng Remote Desktop, bạn có thể kết nối với một máy tính từ xa và các nguồn lực công việc của bạn từ bất cứ đâu. Trải nghiệm sức mạnh của Windows với RemoteFX trong một Remote Desktop client được thiết kế để giúp bạn có được công việc của bạn thực hiện bất cứ nơi nào bạn đang có.
Bắt đầu
+ Windows Professional và Windows phiên bản Server được hỗ trợ. Nếu bạn có các bản nhà của Windows, bạn cần phải nâng cấp lên phiên bản Pro trước khi bạn có thể sử dụng ứng dụng. Kiểm tra FAQ để biết thêm thông tin mà trên đó các phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ cho các ứng dụng và kết nối đến với các ứng dụng: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn473007.aspx
+ Cấu hình máy tính của bạn để truy cập từ xa đầu tiên. Tải trợ RD để máy tính của bạn và để cho nó làm việc cho bạn: https://aka.ms/rdsetup
+ Tìm hiểu thêm về ứng dụng máy tính để bàn từ xa ở đây: https://aka.ms/rdapps
Tính năng
+ Tiếp cận nguồn từ xa thông qua Remote Desktop Gateway của bạn
+ Giàu kinh nghiệm đa cảm ứng với giao thức desktop từ xa (RDP) và RemoteFX hỗ trợ cử chỉ của Windows
+ Bảo mật kết nối dữ liệu và các ứng dụng với mạng đột phá lớp xác thực của bạn (NLA) công nghệ
+ Quản lý đơn giản của tất cả các kết nối từ xa từ trung tâm kết nối
+ Video chất lượng cao và âm thanh trực tuyến với thiện khả năng nén và sử dụng băng thông
+ Hỗ trợ cho Azure RemoteApp

Đọc thêm
4,2
Tổng 98.779
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Added initial support for Samsung DeX (Android 8.0+).
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
11 tháng 7, 2018
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
10.000.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
Khác nhau tùy theo điện thoại
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Microsoft Corporation
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.