YourHour - Phone Addiction Tracker & Controller

23 069
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

✔️ Trusted Globally By Over A Million Users for Curing their Phone Addiction.
✔️ Best Tailored & Curated Solution to Awaken your Self-Realization Against Addiction.
✔️ Available in 8 Global Languages including English, French, Italian, Spanish, etc and Many More to Come Soon.
✔️ Get Tailored & Personalised Challenge Recommendations to Beat your Smartphone Addiction.


At times, do you feel that you are getting more & more addicted to your smartphone and not able to stay FOCUSED? You wake up with your phone by your side and sleep with it next to you. Probably, your phone is your companion throughout the day at all times. But is this PHONE ADDICTION affecting your personal & professional life lately? Are there some Apps which take toll of your productivity & you feel like losing Control?

Then we have got a Smart Digital Solution to help you achieve digital wellness.
Your Hour app gives you a variety of fun and user-friendly features that can help you track & control your phone usage and also know the Category of Phone Addict that you are!

Key features of the YourHour App:

💙 The Dashboard: Your gateway to your day!

The dashboard of YourHour provides you all the essential information you need to know at one place. The app keeps a track on your "Usage Time" & “Unlock Count" & thereby, gives a comparative infographic view of your today’s and past 7-day activity. Also, Mr. Slow awaits for you on this board!

💙 The Goal Spots: Know Your Level of Addiction!

Using the data of your phone usage for past 7 days, YourHour app defines the Category of Phone Addict that you currently are from the listed six categories vis-a-vis Addicted, Obsessed, Dependent, Habitual, Achiever and Champion.

💙 The "Clock Timer": See your time slip by!

Your Hour app comes with a Floating "Clock Timer" which is one of our helpers to get you out of your phone addiction. It appears on all your apps so that you can see for yourself the time slipping by. You are free to drag & drop it wherever you want. And it would even change color from Green to Amber to Red, as you reach near your Set Usage Limit.

We don't block your app notifications or calls like other apps because we want YOU to be the best judge of YOUR time. So we keep you aware at every juncture.

💙 Tap That App: Just tap it!

Here you can see the apps that you have been using all day long & the time you’ve spent on them out of your Set Usage Limit. You can also customize your usage limit on individual apps from ‘Manage Individual App’ section in settings.

💙 What’s Been Cooking: Your Phone’s Daily Routine!

The Timeline is a sequential diary of *What's Been Cooking* the whole day round.It goes on recording the time you launched an app, the time you spent there, the apps you switched over, etc. In short, it is the *WHAT, WHEN and HOW MUCH* of all your apps.

💙 Multiple Detailed Reports: We remind you!

Your Hour app provides its users Detailed Daily, Weekly and Monthly report for their app usage. Daily usage report reviews the usage of individual apps through a consolidated report notification. For Premium users, there is also an option to export PDF format of weekly and monthly reports.

💙 Export your data to XLSX format!

YourHour app does not store any of your data, so all your data is stored in your phone memory & you can export the entire data since the installation of the app in excel format for your data analysis or statistics purpose.

💙 Widget: Your Hour On Screen!

You can also enable app’s widget on the home screen so that you can view usage time, unlock count without having to launch the app or even unlock the phone!

We would love to hear from you about the features you like the most & the others you want. We are striving hard to make you live Healthy Digital Life!

💙 Stay Smart & Stay Healthy! 💙

: Credit for freely available images used here goes to Kirsty Barnby and Ryan Stone.
✔️ Zaufany globalnie przez ponad milion użytkowników za leczenie uzależnienia od telefonu.
✔️ Najlepsze rozwiązanie dostosowane i zasłużone, aby obudzić twoją samorealizację przeciw uzależnieniu.
✔️ Dostępne w 8 językach globalnych, w tym angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim itp., A wiele innych wkrótce.
✔️ Uzyskaj dostosowane i spersonalizowane zalecenia dotyczące wyzwań, aby pokonać uzależnienie od smartfona.


Czasem czujesz, że coraz bardziej uzależniasz się od swojego smartfona i nie jesteś w stanie się skupić? Budzisz się ze swoim telefonem u boku i śpisz obok niego. Prawdopodobnie Twój telefon jest Twoim towarzyszem przez cały dzień przez cały czas. Ale czy ta DODATEK TELEFONICZNY wpływa ostatnio na twoje życie osobiste i zawodowe? Czy są jakieś aplikacje, które wpływają na wydajność i masz ochotę stracić kontrolę?

Następnie mamy inteligentne rozwiązanie cyfrowe, które pomoże Ci osiągnąć cyfrowe wellness.
Aplikacja Twoja godzina oferuje szereg zabawnych i przyjaznych dla użytkownika funkcji, które pomogą Ci śledzić i kontrolować korzystanie z telefonu, a także znasz kategorię uzależnienia od telefonu, którą jesteś!

Najważniejsze funkcje aplikacji YourHour:

💙 Pulpit nawigacyjny: Twoja brama do twojego dnia!
 
Panel nawigacyjny YourHour zapewnia wszystkie niezbędne informacje, które musisz znać w jednym miejscu. Aplikacja zachowuje ścieżkę „Czasu użytkowania” i „Odblokuj liczbę”, a tym samym daje widok porównawczy infografiki Twojej dzisiejszej i poprzedniej aktywności 7-dniowej.

💙 Punkty bramkowe: poznaj swój poziom uzależnienia!

Korzystając z danych dotyczących korzystania z telefonu przez ostatnie 7 dni, aplikacja YourHour definiuje kategorię uzależnienia od telefonu, którą obecnie należysz do wymienionych sześciu kategorii w stosunku do uzależnionych, obsesyjnych, zależnych, nawykowych, achiever i championów.

💙 „Zegar sterujący”: zobacz swój poślizg czasu!

Aplikacja Twoja godzina jest dostarczana z pływającym „zegarem zegarowym”, który jest jednym z naszych pomocników, aby wyjść z uzależnienia od telefonu. Pojawia się na wszystkich twoich aplikacjach, dzięki czemu sam możesz zobaczyć czas, który mija. Możesz swobodnie przeciągać i upuszczać go gdziekolwiek chcesz. Zmieniłby nawet kolor z zielonego na bursztynowy na czerwony, gdy osiągniesz swój limit użytkowania.

Nie blokujemy powiadomień ani połączeń z aplikacji, tak jak w innych aplikacjach, ponieważ chcemy, abyś był najlepszym sędzią w Twoim czasie. Dlatego informujemy Cię o każdej sytuacji.

💙 Wybierz tę aplikację: po prostu stuknij ją!

Tutaj możesz zobaczyć aplikacje, z których korzystałeś przez cały dzień i czas, który wydałeś na nie z limitu ustawionego użycia. Możesz również dostosować limit użytkowania dla poszczególnych aplikacji z sekcji „Zarządzaj indywidualną aplikacją” w ustawieniach.

💙 Co zostało przygotowane: codzienna rutyna telefonu!

Oś czasu to sekwencyjny dziennik * Co się gotowało * przez cały dzień. Zapisuje czas, w którym uruchomiłeś aplikację, czas, który tam spędziłeś, aplikacje, które przełączyłeś itd. Krótko mówiąc, jest to * CO , KIEDY i JAK DUŻO * wszystkich aplikacji.

💙 Wiele szczegółowych raportów: Przypominamy!

Aplikacja Twoja godzina udostępnia użytkownikom szczegółowe raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne dotyczące wykorzystania aplikacji. Codzienny raport użytkowania sprawdza wykorzystanie poszczególnych aplikacji poprzez skonsolidowane powiadomienie o raporcie. Dla użytkowników Premium dostępna jest również opcja eksportu formatu PDF raportów tygodniowych i miesięcznych.

💙 Eksportuj dane do formatu XLSX!

Aplikacja YourHour nie przechowuje żadnych danych, więc wszystkie dane są przechowywane w pamięci telefonu i można wyeksportować całe dane od momentu zainstalowania aplikacji w formacie Excel do analizy danych lub celów statystycznych.

💙 Widget: Twoja godzina na ekranie!
 
Możesz także włączyć widżet aplikacji na ekranie głównym, aby wyświetlać czas użytkowania, liczbę odblokowań bez konieczności uruchamiania aplikacji, a nawet odblokować telefon!

Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie o funkcjach, które lubisz najbardziej i innych. Dokładamy wszelkich starań, abyś przeżył Zdrowe życie cyfrowe!

Smart Bądź inteligentny i zachowaj zdrowie! 💙

: Kredyt za swobodnie dostępne obrazy użyte w tym miejscu są przekazywane Kirsty Barnby i Ryan Stone.
Więcej informacji
Zwiń
4,6
Łącznie: 23 069
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

*** SO, WHAT'S NEW? ***

* Hallo Deutschland, Now your favorite app is available in the German language as well.
* Made some noisy bugs fly away!
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
8 sierpnia 2019
Rozmiar
8,6M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
1.8.126
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Produkty w aplikacji
4,99 USD za element
Sprzedawca
Mindefy Labs
Deweloper
SF-05 Shubham Corporate, Sapna Sangeeta Road, Opposite Inox. Indore, 452014, (M.P.) - India
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.