Mint: Budget, Bills, Finance

Isalin ang paglalarawan sa Filipino gamit ang Google Translate?Isalin pabalik sa Ingles (Estados Unidos) ang paglalarawan

Finally, there’s one place to manage all your finances with ease. Mint is the free money manager and financial tracker app from the makers of TurboTax® that does it all. We bring together your bank accounts, credit cards, bills and investments so you know where you stand. See what you’re spending, where you can save money, and track your bills in Mint like never before. You can even keep track of your credit score to help you be smart about it, no credit card required.

SEE EVERYTHING IN ONE PLACE
Get a more complete picture of your financial life. We bring together everything from account balances and spending to your free credit score, net worth and more.

MANAGE BILLS & MONEY TOGETHER
Track bills right alongside your account balances. You’ll know what's due, when it’s due, and the money you have to put toward your balances.

SAVE TIME & MONEY
With one place to keep track of your finances, there’s no need to log into multiple sites. Plus, we’ll give you savings tips to help with budgeting and debt.

BUDGET BETTER
Effortlessly create budgets you can stick to. To help you save smarter from day one, we even make a few for you based on your spending.

BE SMART ABOUT YOUR CREDIT SCORE
Get your free credit score, no credit card required. You’ll learn how it’s calculated and get tips.*

SAY GOODBYE TO LATE FEES
Get bill pay reminders so you pay bills on time and avoid missed payments and credit card fees.

STAY SECURE
We’re serious about security and use measures like multi-factor authentication, designed to help you protect access to your account. Plus, Mint comes from the people who make TurboTax®, trusted by millions with sensitive data, and we participate in security scanning with VeriSign.

SYNCS WITH THE MINT WEB APP
Mint’s great on the go, but you can also use the desktop version at Mint.com. Sync your bank accounts, credit cards, budgeting, spending and more across your devices. You can even export spreadsheets from the web, and more.

WHY DO MILLIONS TRUST MINT?
Time Magazine: The 50 Best Apps of the Year (2016)
PC Magazine: What to Do When You Go Over Budget in Mint.com (2016)
Nerd Wallet: Financial Fitness - 7 Exercises to Build your Credit Muscle (2016)
Huffington Post: 5 Things To Know After You Graduate (2016)
Tech Times: Save Money in 2015: Here are the Best Money Management Apps (2015)
Kiplinger’s: 10 Great Saving Money-Saving Apps (2014)
Money Magazine: Best Finance Tool For Budgeting (2014)
Wired: The Best Apps for Budgeting Your Cash (2014)
Android Connections: Best Personal Finance Apps of 2015 for Android (2015)

FROM INTUIT INC.
Mint is part of a suite of financial tools that includes TurboTax®, QuickBooks®, QuickBooks Self-Employed™ and ProConnect™. Wherever you are in life, whatever you do, Intuit can help you save money and simplify the business of life.

To learn how Intuit works to protect your privacy, please visit
https://security.intuit.com/index.php/privacy

When you download and use Mint, you agree to the Mint Terms of Service https://www.mint.com/terms

*Intuit is not a credit repair company. We do not provide credit repair services to repair or improve your credit profile or score. All information is provided for educational use only.

Message and data rates apply. Reminders subject to interruptions due to various reasons including but not limited to internet/mobile service outages. Account balances may not immediately reflect recent transactions. Internet/mobile data required for financial data refresh.

Mint currently connects to US and Canadian financial institutions only.
Sa wakas, mayroong isang lugar upang pamahalaan ang lahat ng iyong mga pananalapi nang madali. Mint ay ang libreng pera manager at financial tracker app mula sa mga gumagawa ng TurboTax® na ginagawa ang lahat ng ito. Dalhin namin nang magkasama ang iyong bank account, credit card, bill at pamumuhunan upang malaman mo kung saan ka tatayo. Tingnan kung ano ang iyong paggastos, kung saan maaari mong i-save ng pera, at subaybayan ang iyong mga bill sa Mint tulad ng dati. Maaari mo ring subaybayan ang iyong credit score upang matulungan kang maging matalino tungkol dito, walang kinakailangang credit card.
 
TINGNAN ANG LAHAT IN ONE PLACE
Kumuha ng isang mas kumpletong larawan ng iyong pinansiyal na buhay. Dalhin namin nang magkasama ang lahat mula sa mga balanse ng account at paggastos sa iyong libreng credit iskor, net nagkakahalaga at higit pa.
 
MANAGE SINGIL NA & MONEY TOGETHER
Subaybayan ang mga bill sa tabi mismo ng iyong mga balanse ng account. Malalaman mo kung ano ang dahil, kapag ito ay dapat bayaran, at ang pera ikaw ay may upang ilagay patungo sa iyong balanse.
 
SAVE TIME & MONEY
Sa isang lugar upang masubaybayan ang iyong mga pananalapi, hindi na kailangan upang mag-log sa maramihang mga site. Plus, bibigyan ka namin ng savings mga tip upang makatulong sa pagbabadyet at utang.
 
BUDGET BETTER
Walang kahirap-hirap lumikha ng mga badyet maaari mong dumikit. Upang matulungan kang i-save ang mas matalinong mula sa araw ng isa, kahit kami ay gumawa ng ilang para sa iyo batay sa iyong paggasta.
 
BE SMART TUNGKOL SA IYONG CREDIT SCORE
Kunin ang iyong libreng credit iskor, walang kinakailangang credit card. Matututunan mo kung paano ito kinakalkula at makakuha ng mga tip. *
 
Magpaalam SA HULING MGA BAYARIN
Kumuha ng mga paalala bill pay kaya magbabayad ka ng bill sa oras at maiwasan ang mga hindi nasagot na mga pagbabayad at credit card fees.
 
STAY SECURE
Seryoso kami tungkol sa seguridad at gamitin hakbang tulad ng multi-factor na pagpapatotoo, na dinisenyo upang makatulong sa iyo na protektahan ang access sa iyong account. Plus, Mint ay mula sa mga taong gumawa ng TurboTax®, pinagkakatiwalaan ng mga milyon-milyong na may sensitibong data, at nakikibahagi tayo sa seguridad sa pag-scan sa VeriSign.
 
nagsi-sync sa MINT WEB APP
Mint ni mahusay na on the go, ngunit maaari mo ring gamitin ang desktop na bersyon sa Mint.com. I-sync ang iyong mga bank account, credit card, budgeting, paggasta at higit pa sa iyong mga device. Maaari mo ring i-export ang mga spreadsheet mula sa web, at higit pa.

BAKIT MERON NG MILYUN-MILYON TRUST MINT?
Time Magazine: Ang 50 Pinakamahusay na Apps ng Taon (2016)
PC Magazine: Ano ang Gagawin Kapag Ikaw Pumunta Sa paglipas ng Budget sa Mint.com (2016)
Nerd Wallet: Financial Fitness - 7 Pagsasanay Upang Buuin ang iyong Credit Muscle (2016)
Huffington Post: 5 bagay Upang Malaman Pagkatapos mong i Graduate (2016)
Tech Times: I-save ng Pera sa 2015: Narito ang Best Money Management Apps (2015)
Kiplinger ni: 10 Dakila Saving Money-Saving Apps (2014)
Money Magazine: Pinakamahusay na Pananalapi Tool Para sa Pagbabadyet (2014)
Wired: The Best Apps para sa Pagbabadyet Ang iyong Cash (2014)
Android Connections: Pinakamahusay Personal na Pananalapi Apps ng 2015 para sa Android (2015)
 
MULA INTUIT INC.
Mint ay bahagi ng isang suite ng mga tool sa pananalapi na may kasamang TurboTax®, QuickBooks®, QuickBooks Self-Employed ™ at ProConnect ™. Nasaan ka man sa buhay, kahit anong gawin mo, Intuit ay maaaring makatulong sa iyo na i-save ang pera at gawing simple ang mga negosyo ng buhay.
 
Upang malaman kung paano Intuit ay gumagana upang protektahan ang iyong privacy, pakibisita ang
https://security.intuit.com/index.php/privacy

Kapag mong i-download at gamitin Mint, sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo Mint https://www.mint.com/terms
 
* Intuit ay hindi isang credit repair kumpanya. Hindi kami nagbibigay ng credit repair serbisyo upang ayusin o pagbutihin ang iyong credit profile o marka. Ang lahat ng impormasyon ay ibinigay para sa pang-edukasyon na paggamit lamang.
 
mag-aplay ng mensahe at data rate. Paalala napapailalim sa pagkagambala dahil sa iba't ibang mga kadahilanan kabilang ngunit hindi limitado sa internet / mobile service outages. Balanse ng account ay maaaring hindi agad-agad na sumalamin sa kamakailang mga transaksyon. Kinakailangan Internet / data sa mobile para pampinansyal na data refresh.
 
Mint ay kasalukuyang nag-uugnay sa US at Canadian institusyon sa pananalapi lamang.
Magbasa pa
4.3
128,921 ang kabuuan
5
4
3
2
1
Ikinakarga...

Ano'ng Bago

Bug fixes and performance enhancements
-----
Roses are red,
Mint leaves are green,
We want to help you
Be a money-saving machine!

Leave us some love (or constructive feedback!) at feedback-mobile@mint.com.
Magbasa pa

Karagdagang Impormasyon

Na-update
Mayo 23, 2018
Laki
Nag-iiba-iba sa device
Mga Pag-install
5,000,000+
Kasalukuyang Bersyon
Nag-iiba-iba sa device
Nangangailangan ng Android
Nag-iiba-iba sa device
Rating ng Content
Inaalok Ng
Intuit Inc
Developer
7535 Torrey Santa Fe Road San Diego, CA 92129
©2018 GoogleMga Tuntunin ng Serbisyo ng SitePrivacyMga DeveloperMga ArtistTungkol sa Google
Sa pamamagitan ng pagbili sa item na ito, nakikipagtransaksyon ka sa Google Payments at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Notification ng Privacy ng Google Payments.