minube: travel planner & guide

23.917
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

★🏆 New! minube enters the apps hall of fame. The Google Team rewards minube with the Editors' Choice Badge in recognition of its quality, excellent design and innovative functionalities.★

★🏆 2015: minube is named one of Google's 50 Best Apps of the year, for the third year in a row.★

★🏆 2014: minube is named one of Google's 50 Best Apps of the year, for the second year in a row.★

★🏆 2013: minube is named one of Google's 50 Best Apps of the year.★

minube is travel planning app & travel organizer that lets you find vacation ideas, save favorite places in lists, and create your own travel itinerary & tourist guide.

Minube is an app that lets you discover the best places around the world, all recommended by real travelers. Discover interesting places to visit in your own city or create your own personalized travel guides and save them to use offline during your vacation. The best part is that when your trip is done, the minube app will automatically create beautiful photo galleries of all the places you visited.

Here’s how the minube app can help you with your travels:

Deciding on where to take your next vacation
On minube, you’ll find over 2 million tourist attractions, restaurants, and hotels around the world, all recommended by our community of over 1.5 million real travelers. Find expert lists by topic like the world’s best scuba diving locations or the cheapest cities to visit in Europe, or use our Inspiration tool to discover destinations using filters like color, distance from home, and more.

Planning your trip
Once you’ve decided on where to go, minube will help you unlock the best of the destination. Discover lists created by expert locals with themes like the best tapas restaurants in Barcelona or the most spectacular castles to visit in Germany. Or, read recommendations from real travelers and save your favorite places to see, eat, and stay into your own travel guides which you can then download and use offline during your vacation.

During your trip
The minube app can also help you during the trip itself. Use the app to discover restaurants and tourist attractions near your location, see the exact location of places you want to visit, or discover recommendations and lists about the place you’re visiting. Don’t forget that you can create your own travel guides and use them offline wherever you are.

When you’ve finished traveling
Finally, your trips don’t end when you get home. Minube helps you relive your favorite travel moments again and again! If you have GPS activated on your phone’s camera, the minube app can detect all of the photos from your trip and organize them into beautiful photo galleries complete with maps and travel dates. Not only is it a lovely reminder of your trip, it’s also perfect to share with your friends and family.

Want to learn more about minube?

Follow us on Facebook → https://www.facebook.com/minube
Follow us on Twitter → https://twitter.com/minubeapp

Why do we need these permissions? U+1F64B

Identity: So you can create an account and enter into minube and enjoy a more thorough travel-planning experience.

Location: To find tourist attractions, restaurants, and hotels near you and get directions to local points of interest.

Internet: To connect to the minube platform and discover thousands of new places and destinations around the world.
★ 🏆 Nou! minube entra al hall de la fama aplicacions. L'equip de Google premia amb minube Elecció de la insígnia d'Editors en reconeixement a la seva qualitat, excel lent disseny i funcionalitats innovadores. ★

★ 🏆 2015 :. Minube és nomenat un dels 50 millors aplicacions de l'any de Google, per tercer any consecutiu ★

★ 🏆 2014 :. Minube és nomenat un dels 50 millors aplicacions de l'any de Google, per segon any consecutiu ★

★ 🏆 2013 :. Minube és nomenat un dels 50 millors aplicacions de l'any de Google ★

minube és la planificació de viatges i aplicació d'organitzador de viatges que li permet trobar idees per a les seves vacances, guardar els llocs favorits en les llistes, i crear el seu propi itinerari de viatge i guia turístic.

Minube és una aplicació que et permet descobrir els millors llocs de tot el món, tots recomanats per viatgers reals. Descobreix llocs interessants per visitar a la seva pròpia ciutat o crear les seves pròpies guies de viatge personalitzats i guardar-los per utilitzar fora de línia durant les vacances. La millor part és que quan es realitza el seu viatge, l'aplicació de minube crearà automàticament belles galeries de fotos de tots els llocs que ha visitat.

Així és com l'aplicació de minube li pot ajudar amb els seus viatges:

La decisió sobre on portar les seves properes vacances
En minube, trobareu més de 2 milions de les atraccions turístiques, restaurants, i hotels a tot el món, tots els recomanats per la nostra comunitat de més de 1,5 milions de viatgers reals. Trobi les llistes d'experts per tema com a millors llocs de busseig del món o de les ciutats més barates per visitar a Europa, o utilitzar la nostra eina d'inspiració per descobrir les destinacions mitjançant filtres com el color, la distància des de la llar, i més.

  Com planificar el seu viatge
Una vegada que hagi decidit sobre on anar, minube l'ajudarà a desbloquejar el millor de les destinacions. Descobreix les llistes creades pels locals d'experts amb temes com els millors restaurants de tapes a Barcelona o els castells més espectaculars per visitar a Alemanya. O llegir les recomanacions de viatgers reals i guardar els seus llocs favorits per veure, menjar i allotjar-se en les seves pròpies guies de viatges que després es pot descarregar i utilitzar sense connexió durant les vacances.

  Durant el seu viatge
L'aplicació de minube també li pot ajudar durant el viatge en si. Utilitzar l'aplicació per descobrir els restaurants i atraccions turístiques a prop de la seva ubicació, veure la localització exacta dels llocs que voleu visitar, o descobrir recomanacions i llistes sobre el lloc que està visitant. No oblidi que vostè pot crear les seves pròpies guies de viatges i utilitzar-los sense connexió a qualsevol lloc.

  En acabar de viatjar
Finalment, la seva visita no acaben quan arribi a casa. Minube ajuda a reviure els seus moments favorits de viatges i una altra vegada! Si vostè té GPS activades en la càmera del telèfon, l'aplicació de minube pot detectar totes les fotos del seu viatge i organitzar-les en belles galeries de fotos completes amb mapes i dates de viatge. No només és un bell recordatori del seu viatge, també és perfecte per compartir amb els seus amics i familiars.

Vols saber més sobre minube?

Segueix-nos a Facebook → https://www.facebook.com/minube
Segueix-nos a Twitter → https://twitter.com/minubeapp

Per què necessitem aquests permisos? O + 1F64B

Identitat: Així que vostè pot crear un compte i entrar en minube i gaudir d'una experiència més completa de planificació de viatges.

Ubicació: Per trobar les atraccions turístiques, restaurants, hotels i prop seu i obtenir indicacions per arribar a punts d'interès locals.

Internet: Per connectar-se a la plataforma de minube i descobrir milers de nous llocs i destinacions de tot el món.
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,3
23.917 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Informació addicional

Actualitzada
8 de gener de 2019
Mida
40M
Instal·lacions
1.000.000+
Versió actual
6.7.4
Requereix Android
4.1 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Comparteix la ubicació, Compres digitals
Oferta per
minube
Desenvolupador
Paseo de Eduardo Dato 21. Bajo Derecha. 28010. Madrid - Madrid (España)
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.