ดู Manga : อ่านการ์ตูนออนไลน์
(6,705)

Reviews

What's New
v 2.0.4
* แก้ไขเปิดหน้าแรกของการ์ตูนไม่ได้
* ปรับหน้าตาใหม่
v 2.0.3
* แก้ไขเปิดการ์ตูนบางตอนไม่ได้
* แก้บั๊กเปิดตอนเก่าไม่ได้
* แก้เปิดไปตอนถัดไปไม่ได้
* ปรับให้โหลดเร็วขึ้น
* แก้บั๊กทั่วไป

Similar

More from developer