WebHop

Everyone
1,309
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja WebHop zapewni Ci dostęp do Internetu bez ograniczeń, zupełnie za darmo - teraz znieśliśmy limity danych!

Odpal aplikację WebHop i serfuj na luzie.

****** UWAGA ******
Jeżeli masz jakikolwiek problem z rozpoczęciem korzystania z Webhop - sprawdź najpierw czy możesz, po uruchomieniu transmisji danych wejść na jakąkolwiek stronę np na http://webhop.pl
Jeżeli nie - to znaczy że Twój operator blokuje Ci dostęp do Internetu - sprawdź czy masz aktywną kratę, czy masz środki na koncie, czy nie wpadłeś w 'lejek' operatora ?

Dopiero po sprawdzeniu ze możesz swobodnie korzystać z komórkowego internetu włącz Webhop żeby opłaty nie były naliczane przez operatora lub żeby nie były pobierane dane z pakietu.


Najczęściej zadawane pytania :

**Nie działa mi !**
Najpierw sprawdź czy możesz korzystać z transferu komórkowego BEZ Webhop. Otwórz przeglądarkę i wywołaj stronę http://webhop.pl Jezeli to się uda - dopiero wtedy włącz Webhop żeby opłaty nie były naliczane lub dane nie byly pobierane z pakietu. 
Jezeli nadal masz problem to opisz go w miarę dokładnie w mailu na adres webhop@moben.pl

**Cały czas mam 'Łączenie...'**
Operator zablokował Ci Internet. Musisz doładować konto.

*Nie łączy i pisze 'Searching'**  
Operator zablokował Ci Internet. Musisz doładować konto. 

**Włączyłem transfer danych i dalej jest napisane 'włącz transfer danych'**
Operator zablokował Ci Internet. Musisz doładować konto.

**Za często pokazują się reklamy....**
Reklamy wyświetlane są proporcjonalnie do zużycia transferu. Jeżeli smartfon długo nie miał dostępu do Internetu - wszystkie aplikacje próbują się zaktualizować. Wyłącz aktualizacje Sklepu Play po GSM, zostaw tylko po WiFi. Miej też świadomość, że Twój smartfon i aplikacje na nim zainstalowane cały czas komunikują się z Internetem - niezależnie od tego co aktualnie robisz na ekranie

**Jak oglądam Youtube to mam reklamy zbyt często**
Ustaw jakość filmów na 240p.

WebHop to aplikacja, która pozwala na bezpłatne korzystanie z Internetu w telefonie, w zamian za oglądanie reklam. Dane przesyłane przy użyciu aplikacji nie obciążą Twojego konta, ani też nie zmniejszą pakietu dostępnego w ramach Twojej karty lub abonamentu w sieci komórkowej. Teraz dostęp do Sieci z WebHop jest nielimitowany, możesz więc swobodnie używać wszystkich aplikacji, komunikatorów i przeglądarek.
Aplikacja to rozwiązanie skierowane do użytkowników smartfonów z systemem Android, mających abonament albo kartę prepaid sieci Orange, Plus, T-Mobile (w tym Heyah) lub PLAY (w tym RBM). Karta SIM musi mieć jedynie aktywne połączenia wychodzące, środki na koncie nie są potrzebne.

Proponujemy Ci wersję testową aplikacji (BETA). Bądź jedną z testujących osób i ciesz się darmowym dostępem do sieci!
WebHop application will give you access to the Internet without restrictions, completely free of charge - now abolished the data limits!

Fire up the app and Surf WebHop relaxed.

****** WARNING ******
If you have any problem with the start of the use of Webhop - check first if you can, when you start to enter data on any site, for example on http://webhop.pl
If you do not - it means that your provider is blocking your access to the Internet - check if you have an active grille, if you have funds in your account, whether you fell in the 'funnel' operator?

Only after checking with you you can freely use the mobile internet enabled Webhop that charges have not been charged by the operator or that were not collected data package.


Frequently Asked Questions :

**It does not work for me !**
First, check whether you can use the phone WITHOUT Webhop transfer. Open the browser and page http://webhop.pl If it succeeds - then turn the Webhop that charges have not been calculated or not the data were retrieved from the package.
If you still have a problem then write it exactly as in the email address webhop@moben.pl

** All the time I 'Connecting ...' **
Internet provider blocked you. You need to recharge your account.

* No links and writes 'Searching' **
Internet provider blocked you. You need to recharge your account.

** I turned on the data transfer and further it is written 'enable data transfer' **
Internet provider blocked you. You need to recharge your account.

** The ads often show up .... **
Ads are displayed in proportion to the bandwidth usage. If the smartphone a long time did not have access to the Internet - all applications are trying to update. Turn off the Play Store updates the GSM leave only WiFi. Have also aware that your smartphone and applications installed on the computer all the time to communicate with the Internet - regardless of what you are doing on your screen

** How do I watch YouTube is advertising too often **
Set the quality of the 240p movies.

WebHop is an application that allows you to free use of the Internet on your phone, in exchange for viewing ads. Data is transmitted using the application without straining your account, nor does it reduce the package available as part of your subscription card or mobile network. Now access to the networks of WebHop is unlimited, so you can freely use all applications, instant messaging and web browsers.
The application is a solution directed to users of Android smartphones, with a subscription or a prepaid card Orange, Plus, T-Mobile (including Heyah) or PLAY (including RBM). The SIM card must be activated only outgoing calls, funds in your account are not needed.

We offer you a free trial version (BETA). Be one of the testers and enjoy free access to the network!
Read more
3.6
1,309 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Poprawa działania aplikacji
Read more

Additional Information

Updated
May 19, 2018
Size
4.5M
Installs
50,000+
Current Version
0.0.5.2
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
MOBEN
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.