My Data Manager - Data Usage

Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

My Data Manager is the best app to help you take control of your mobile data usage and save money on your monthly phone bill. Over 14.7 million users have downloaded My Data Manager. Use My Data Manager every day to track how much data you use and get alerts before you run out of data or get charged unnecessary overage fees. Never lose control of your data again, always check data usage for each app and avoid data use overages caused by background app refreshes and other app functions.


Key features of My Data Manager:

· Data Tracker: Monitor your data usage on mobile, Wifi, and roaming.
· Alarms: Set custom usage alarms to avoid overage charges and bill shock
· Track Apps: Know what apps are using the most data, avoid data overage via background app refresh.
· Shared Plan: Check data usage across everyone in your shared or family plan.
· Across Devices: Manage data across multiple devices and check data usage with one tap.
· History: Track historical consumption to ensure you’re on the right data plan.
· Save Money: Maximize how you use your data and get more out of your plan.

Use My Data Manager to track how much data you use, monitor what apps are using the most background data, and get alerts before you run out of data and get charged unnecessary overage fees.
Background app refreshes can consume data without your notice. Track apps and check data usage immediately, thanks to this free app you will never lose control of your mobile data balance.

With My Data Manager, you can have full control of your background data use and monitor your data cost. Never exceed your data limit again via uncontrolled functions, such as background app refreshes.


What are People saying about My Data Manager?

"You can install a free app called My Data Manager, it tracks how much data you are using and which apps are using the most cellular data." - David Pogue, Yahoo Tech

"My Data Manager does a great job at keeping track of everything so you can stay under your limit. It is pretty amazing and definitely a great tool." - Android Headlines

“My Data Manager ... is the best Android app for monitoring and taking control of the amount of data your Android is using” – Best Android Apps Review

“Monitoring your data use has become an essential task... which is why apps like My Data Manager are becoming so important.” ZDNet

“My Data Manager is an incredibly convenient tool” – CNET


Start to track apps and monitor your data now, just like millions of My Data Manager users!

My Data Manager works well on networks around the world, including AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint, U.S. Cellular, China Mobile, China Unicom, China Telecom, Vodafone, Airtel, Vivo, TIM, Claro, Orange, SFR, China Telecom, SK Telecom, NTT docomo, EE, O2, and many more.

We value your feedback and would love to hear from you. Please contact us using the Feedback button in the app.

You can also follow our facebook page to get more information about our app:
https://www.facebook.com/MyDataManager/
Min Data Manager er den beste appen som hjelper deg med å ta kontroll over mobildatabruk og spare penger på din månedlige telefonregning. Over 14,7 millioner brukere har lastet ned My Data Manager. Bruk Min Data Manager hver dag for å spore hvor mye data du bruker og få varsler før du går tom for data eller bli belastet unødvendig overbelastningsavgift. Aldri miste kontrollen med dataene dine igjen, kontroller alltid datautbruken for hver app, og unngå overføringer av databruk forårsaket av bakgrunnsbildeoppdateringer og andre appfunksjoner.


Viktige funksjoner i My Data Manager:

· Data Tracker: Overvåk datanvendelsen din på mobil, Wifi og roaming.
· Alarmer: Still inn egendefinerte bruksalarmer for å unngå overbelastningsavgifter og regnings sjokk
· Spor apper: Vet hvilke apper som bruker mest data, unngå dataoverhaling via bakgrunnsoppdatering.
· Delt Plan: Kontroller datanvendelsen på tvers av alle i delt eller familieplan.
· Over enheter: Administrer data på tvers av flere enheter og kontroller datautbruken med ett trykk.
· Historikk: Spor historisk forbruk for å sikre at du er på riktig dataplan.
· Spar penger: Maksimer hvordan du bruker dataene dine og få mer ut av planen din.

Bruk My Data Manager til å spore hvor mye data du bruker, overvåke hvilke apper som bruker mest bakgrunnsdata, og få varsler før du går tom for data og få belastet unødvendig overføringsavgift.
Bakgrunnsprogramoppdateringer kan forbruke data uten varsel. Spor apper og sjekk dataanbruk umiddelbart, takket være denne gratisappen, vil du aldri miste kontrollen over mobildatabalansen din.

Med My Data Manager kan du ha full kontroll over bakgrunnsdatabruk og overvåke datakostnaden. Aldri overskrider datagrensen igjen via ukontrollerte funksjoner, for eksempel bakgrunnsapp oppdateres.


Hva sier folk om Min Data Manager?

"Du kan installere en gratis app kalt My Data Manager, den sporer hvor mye data du bruker og hvilke apper som bruker de fleste mobildata." - David Pogue, Yahoo Tech

"My Data Manager gjør en god jobb for å holde styr på alt, slik at du kan holde deg under din grense. Det er ganske utrolig og definitivt et flott verktøy." - Android overskrifter

"Min Data Manager ... er den beste Android-appen for overvåking og kontroll over mengden data Android bruker." - Best Android Apps Review

"Overvåking av datautbruken din har blitt en viktig oppgave ... Derfor er programmer som My Data Manager blitt så viktige." ZDNet

"Min Data Manager er et utrolig praktisk verktøy" - CNET


Begynn å spore programmer og overvåke dataene dine nå, akkurat som millioner av Mine Data Manager-brukere!

My Data Manager fungerer godt på nettverk over hele verden, inkludert AT & T, Verizon, T-Mobile, Sprint, USA Cellular, China Mobile, China Unicom, China Telecom, Vodafone, Airtel, Vivo, TIM, Claro, Orange, SFR, China Telecom , SK Telecom, NTT docomo, EE, O2, og mange flere.

Vi verdsetter tilbakemeldingen din og vil gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss ​​ved hjelp av tilbakemeldingsknappen i appen.

Du kan også følge vår facebook-side for å få mer informasjon om vår app:
https://www.facebook.com/MyDataManager/
Finn ut mer
Skjul
4,4
265 684 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

- Bug fixes
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
6. november 2019
Størrelse
16M
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
8.6.0
Krever Android
5.0 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
Mobidia Technology
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.