xmeye

31 973
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na chiński (uproszczone)

XMEye是一款监控软件,配套ipc、Dvr等前端监控设备,通过设备的序列号以云方式登录,将实时的监控画面显示的Android移动设备上并对设备进行预览操作
XMEye is video monitoring software for IPC and DVR. With cloud technology, easy log in by the device's serial number to show the live view monitoring video to Android phone and do operation accordingly.
云登录
Support log in with cloud technology
实时预览
Support real time live view
远程录像回放
Support remote playback
本地录像以及播放
Local recording and play
截图以及查看图片
Support snapshot and pictures searching
语音对讲
Support bidirectional talk
云台控制
Support PTZ control
二维码扫描序列号
Support scanning serial number by QR code
云用户注册、修改
Support cloud user register and modify
远端设备添加、编辑和删除
Support remote device add, edit and delete
本地设备添加、编辑和删除
Support local device add, edit and delete
支持按地址方式添加设备
Support adding device by address
手动搜索本地局域网的设备
Support manually searching device in LAN
自动更新版本
Support version updating automatically
支持摇一摇搜索设备功能
Support searching device function by shake
XMEye jest pakiet oprogramowania do monitorowania IPC, innych urządzeń DVR Monitoring czołowy, numer seryjny urządzenia przez chmury, aby zalogować się, że urządzenia mobilne na Androida ekranie monitorowania w czasie rzeczywistym i podgląd operacji sprzętu
XMEye jest oprogramowanie do monitoringu wideo dla IPC i rejestratora. Chmura technologii, łatwo zalogować się przez numer seryjny urządzenia, aby zobaczyć na żywo widok monitoringu wideo na Androida i zrobić operację odpowiednio.
Chmura Logowanie
Zaloguj się z wspierania technologii cloud
Podgląd na żywo
Obsługuje podgląd na żywo w czasie rzeczywistym
Zdalne odtwarzanie wideo
Obsługuje zdalne odtwarzanie
Lokalny zapis oraz odtwarzanie
Lokalny zapis oraz odtwarzanie
Zrzuty ekranu i zobacz zdjęcia
Wsparcie migawki i zdjęcia wyszukiwanie
Intercom głos
Obsługuje dwukierunkową rozmowę
Sterowanie PTZ
PTZ Wsparcie
Wymiarowych skanowania kodów numer kolejny
Skanowanie przez wsparcie numer seryjny kod QR
Rejestracja użytkownika Chmura, zmiana
Wsparcie chmura użytkownik i modyfikować
Zdalne urządzenie, aby dodać, edytować i usuwać
Obsługuje zdalnego Dodaj urządzenie, edytować i usuwać
Urządzenie lokalny dodawać, edytować i usuwać
Wspieranie lokalnego Dodaj urządzenie, edytować i usuwać
Wsparcie dodać urządzenie za pomocą adresu
Wsparcie przez adres urządzenia dodawania
Ręczne wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej strefy
Obsługa urządzeń w sieci LAN ręcznie wyszukiwania
Wersja automatycznie aktualizowane
Wersja Wsparcie aktualizacji automatycznie
Wstrząsnąć urządzenia do obsługi funkcji wyszukiwania
Pomoc techniczna funkcji urządzenia poruszeniem
Więcej informacji
3,5
Łącznie: 31 973
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

1.视频预览窗口播放比例恢复到4:3
2.增加清除缓存功能;
3.H.265视频录像保存为MP4格式;
4.修复偶尔不能预览问题;

1.Set preview window to ratio 4:3
2.Add clear caching functionalit
3.H.265 video is saved in MP4
4.Fix the occasional inability to preview problem
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
17 września 2018
Rozmiar
17M
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
2.2.9
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
huangwanshui
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.