Amsterdam Wallpapers PRO 4K Netherlands Background

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

This is the PRO Version
FEATURES 👇
-NO ADS
-4K AND 8K Amsterdam WALLPAPERS
-AVERAGE SIZE OF WALLPAPERS - 7MB / 700DPI
-HDR Wallpapers (Coming Soon)
-Supports any device, including devices with large screens: 1080x1920 px (Full HD 1080p) and 2160x3840 px (Ultra HD 4K S8 Plus).

Exploring wallpapers for the upcoming Amsterdam wallpapers ? Here is a very unique way to customize your phone to represent your style with different Amsterdam backgrounds from the “Amsterdam Wallpapers 4K HD Backgrounds”

Whether you are looking for Amsterdam backgrounds, X-mas tree backgrounds, Santa Backgrounds or any other Amsterdam specific backgrounds, you can find them all using the Amsterdam Wallpapers app. It is a great way to customize your phone with Amsterdam theme.

This Amsterdam wallpaper will give you a lot of emotions in the most incredible holiday to give you a wonderful Amsterdam atmosphere. Amsterdam story and a sense of mystery will be a great addition. Set Amsterdam wallpaper on your phone, you will become part of a winter fairy tale. Amsterdam wallpaper, give you good mood and joy.
Celebrate the joy and warmth of the season with pretty Amsterdam wallpapers that will warm your heart and bring a smile to your face. There’s simply nothing better than sitting by the fire with loved ones, enjoying a mug of hot chocolate and a candy cane, red and green wrapped presents under the tree, snowflakes falling gently outside…

These Amsterdam wallpapers are a fun to watch and you can set these as your phone backgrounds to watch them everyday. With the best collection of these Amsterdam wallpapers, you can change your Amsterdam wallpaper everyday. With the “Amsterdam Wallpapers 4K HD Backgrounds”, you can give a new look to your phone everyday with Amsterdam. You can not only browse these HD backgrounds or Amsterdam wallpapers but also choose favorites so that you can bookmark some backgrounds for later.

This “Amsterdam Wallpapers 4K ( HD Backgrounds )” app is available for free. So, what are you waiting for? Give your phone a new look everyday by customizing the phone wallpaper with the top Amsterdam wallpapers.

Amsterdam is the Netherlands’ capital, known for its artistic heritage, elaborate canal system and narrow houses with gabled facades, legacies of the city’s 17th-century Golden Age. Its Museum District houses the Van Gogh Museum, works by Rembrandt and Vermeer at the Rijksmuseum, and modern art at the Stedelijk. Cycling is key to the city’s character, and there are numerous bike paths.

Amazing Amsterdam Wallpapers for your android device for free ! Love canals and tulips ? Take a journey with Beautiful 'Amsterdam Wallpapers' app and discover all famous parts of the city.
Amsterdam is the capital and largest city of the Netherlands, with an urban population of 1,364,422 and a metropolitan population of 2,158,372. The city is located in the province of North Holland in the west of the country. It comprises the northern part of the Randstad, the sixth-largest metropolitan area in Europe, with a population of approximately 8.1 million. Its name is derived from Amstellerdam, indicative of the city's origin: a dam in the river Amstel. Settled as a small fishing village in the late 12th century, Amsterdam became one of the most important ports in the world during the Dutch Golden Age, a result of its innovative developments in trade. During that time, the city was the leading centre for finance and diamonds. In the 19th and 20th centuries, the city expanded, and many new neighbourhoods and suburbs were formed. The 17th-century canals of Amsterdam (in Dutch: 'Grachtengordel'), located in the heart of Amsterdam, were added to the UNESCO World Heritage List in July 2010.
To je PRO verzia
VLASTNOSTI 👇
-ŽIADNE REKLAMY
-4K A 8K Amsterdam TAPETY
-AVERAGE SIZE tapiet - 7 MB / 700DPI
-HDR tapety (už čoskoro)
-Podporuje akékoľvek zariadenie, vrátane zariadení s veľkými obrazovkami: 1080x1920 px (Full HD 1080p) a 2160x3840 px (Ultra HD 4K S8 Plus).

Za poznaním tapiet pre nadchádzajúce Amsterdam tapiet? Tu je veľmi unikátny spôsob, ako prispôsobiť svoj telefón reprezentovať svoj štýl s rôznymi Amsterdam prostredia z "Pozadie Amsterdam Tapety 4K HD"

Či už hľadáte pre Amsterdam zázemím, X-mas tree pozadia Santa pozadie alebo akékoľvek iné Amsterdam špecifické prostredie, môžete ich nájsť pomocou aplikácie Amsterdam tapety. Je to skvelý spôsob, ako prispôsobiť svoj telefón s Amsterdam tematikou.

To Amsterdam tapety vám dá veľa emócií v najneuveriteľnejšie dovolenky tak, aby vám nádherný Amsterdam atmosféru. Amsterdam príbeh a pocit tajomstvo bude skvelým doplnkom. Nastaviť Amsterdam tapetu v telefóne, stanete sa súčasťou zimnej rozprávka. Amsterdam tapety, aby vám dobrú náladu a radosť.
Osláviť radosť a teplo sezóny s krásnymi Amsterdam tapiet, ktorý zahreje vaše srdce a prinesie úsmev na vašej tvári. Je tu proste nič lepšie, než posedenie pri ohni s blízkymi, sa teší šálka horúcej čokolády a cukrovej trstiny, červenej a zelenej zabalené darčeky pod stromčekom, snehové vločky padajúce ľahko mimo ...

Tieto Amsterdam tapety sú zábavné sledovať a môžete nastaviť ich ako váš telefón pozadie pozerať sa na ne každý deň. S najlepšie kolekciu týchto Amsterdam tapiet, môžete zmeniť Amsterdam tapetu každý deň. S "Pozadie Amsterdam Tapety 4K HD", môžete si dať nový vzhľad vášho telefónu každý deň s Amsterdamu. Môžete nielen prezerať tieto pozadia HD alebo Amsterdam tapety, ale tiež zvoliť obľúbené, takže si môžete uložiť do záložiek nejakej zázemie pre neskoršie použitie.

Tento "Amsterdam Tapety 4K (HD Pozadie)" aplikácia je k dispozícii zdarma. Tak na čo čakáš? Dajte svojmu telefónu nový vzhľad každý deň prispôsobením telefónu tapetu s top Amsterdam tapiet.

Amsterdam je holandský kapitál, známy pre svoje umelecké dedičstvo, systém prepracovaný kanál a úzke domy sa sedlovou fasády, dedičstvo mesta zo 17. storočia Golden Age. Jeho Okresné múzeum sídli Van Goghovo múzeum, diela Rembrandta a Vermeera v Rijksmuseum a moderného umenia vo Stedelijk. Jazda na bicykli je kľúčom k charakteru mesta, a tam sú početné cyklotrasy.

Amazing Amsterdam tapety pre zariadenia so systémom Android zadarmo! Love kanály a tulipány? Vydajte sa na cestu s krásnymi, Amsterdam Wallpapers 'app a objavovať všetky známe časti mesta.
Amsterdam je hlavné a najväčšie mesto v Holandsku, s mestskou populáciou 1,364,422 a metropolitné populácie 2,158,372. Mesto sa nachádza v provincii Severné Holandsko v západnej časti krajiny. To zahŕňa severnú časť Randstad, šiesty najväčší metropolitnej oblasti v Európe, s populáciou približne 8,1 milióna. Jeho názov je odvodený od Amstellerdam, svedčiace o vzniku mesta: priehradu na rieke Amstel. Vyhodnotený ako malá rybárska dedina na konci 12. storočia, Amsterdam sa stal jedným z najdôležitejších prístavov na svete počas holandského zlatého veku, v dôsledku svojich inovatívny vývoj v oblasti obchodu. Počas tejto doby, mesto bolo hlavné centrum pre financie a diamanty. V 19. a 20. storočia, mesto sa rozširovalo, a boli vytvorené mnoho nových štvrtí a predmestí. kanály zo 17. storočia z Amsterdam (v holandčine:, Grachtengordel '), ktorý sa nachádza v centre Amsterdamu, boli pridané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva v júli 2010.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,1
Celkove 31
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Performance Update
APK Size reduced
Wallpapers can be downloaded and saved :)
Performance Improved
New US dedicated Servers
Usual Bugs fix.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Obsah je možné zdieľať, ak bude zakúpený po 2. júli 2016. Ďalšie informácie
Aktualizované
5. júla 2018
Veľkosť
4,5M
Inštalácie
1 000+
Aktuálna verzia
1
Vyžaduje Android
4.4 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Motion Wallpapers
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.