1881 Mobilsøk - Se hvem som ringer

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Tilbud til nye kunder: Prøv 1881 Mobilsøk gratis i 1 måned!

1881 Mobilsøk fra Opplysningen 1881 med automatisk søk på ukjente nummer mens det ringer (se hvem som ringer).
PS! Dette er den eneste 1881 appen med autosøk og uten reklamebannere!

Nyhet! Nå også med enkel og brukervennlig gruppeløsning for SMS!

Bruk appens innebygde telefon og få full kontroll over egne kontakter og 1881 kontakter (automatisk opprettet basert på faktisk bruk). Smartsøk, hurtigmenyer, anrops- og SMS-logg med oppslag, automatisk bruk av landskode når du ringer og oversiktlig detaljvisning med bl.a. navigasjon og gatebilde er noen av fordelene.

Alle søk fra 1881 Mobilsøk går mot Opplysningen 1881 sin database som sikrer høy kvalitet.

Oversikt 1881 Mobilsøk:

- Ingen reklame og se hvem som ringer (autosøk på ukjente nummer)
- Søk på navn, nummer, bedrifter eller bransjer
- Anrops- og SMS-logg med automatisk oppslag fra 1881
- Kontaktliste med egne kontakter, 1881 kontakter og favoritter
- Hurtigsøk på alle kontakter med eget telefontastatur
- Hurtigmeny med ring, SMS, E-post og detaljer for alle kontakter
- Nærhetssøk for tjenester nær der du er (f.eks. restaurant)
- "1881 logg" – gir oversikt over alle dine 1881 søk via app, SMS og telefon
- Sjekk lokale kontakter mot 1881 og/eller editer lokal kontakt fra appen
- Lagre favoritter, de vil alltid komme øverst i kontaktlisten
- Opprett og oppdater telefonkontakter med ny og korrekt informasjon fra Opplysningen 1881
- Søk på bedrifter og bransjer
- Kartvisning, navigasjon og veibeskrivelser
- Se regnskapstall for bedrifter
- Ring lege, advokat eller veterinær fra Opplysningen Eksperthjelp til halv pris (149,50 per samtale)
- Opplysningens populære «Hvem er tjeneste» med 25% rabatt
- Søk i din bedrifts internkatalog (forutsetter bedriftsavtale med Opplysningen 1881)
- Opprett grupper for å sende SMS. Enkelt å justere på mottakerlisten uten å slette medlemmer fra gruppen. Ingen ekstra kostnad, meldingene sendes på normal måte fra din telefon.
- Gruppene dine lagres i en skyløsning så du kan beholde disse ved bytte av telefon osv. (kan slås av under innstillinger)

1881 Mobilsøk koster 49,- kroner pr mnd. Du kan når som helst stoppe abonnementet ved å sende SMS med «STOPP MOBILSØK» til 1881.

Opplysningen 1881 is Norways’s leading communicator of personal and business information, with origin from Telenor´s directory service. At the core of our operations is the Opplysningen 1881 database with millions of entries. Names, addresses, telephone numbers and company information are available for all communications channels.

- Opplysningen 1881 har flere ganger blitt kåret til beste nummeropplysningstjeneste i konkurranse med andre aktører for nummeropplysning som 180, 1888, 1880 og Gule Sider.

- I tillegg til vår egen tjeneste 1881 Mobilsøk er Opplysningen 1881 offisiell leverandør av de avanserte applikasjonene for Telenor Mobilt Bedriftsnett på alle terminalvarianter i markedet (Android, iPhone, Windows Phone, Symbian mm.) Søk mot 1881 er selvfølgelig inkludert også på disse applikasjonene.
Offer for New Customers: Try 1881 Mobile Search free for 1 month!

1881 Mobile Search from Opplysningen 1881 with automatic search on unknown numbers while calling (caller).
PS! This is the only 1881 app with auto search and without advertising banners!

News! Now with simple and user-group solution for SMS!

Use the app's built-in phone and gain complete control over their own contacts and 1,881 contacts (automatically created based on actual use). Smart, context menus, call and SMS logs with lookup, automatic use of country code when you call and clearly detail view with ia navigation and streetscape are some of the benefits.

All searches 1881 Mobile Search goes against Opplysningen 1881 its database, which ensures high quality.

Overview 1881 Mobile Search:

- No advertising and see who is calling (auto search in unknown numbers)
- Search by name, number, businesses or industries
- Call and SMS logs with automatic lookup from 1881
- Contact List with your own contacts, 1,881 contacts and favorites
- Quick on all contacts with private telephone keypad
- Quick menu with call, SMS, E-mail and details of all contacts
- Vicinity of services close to where you are (eg. Restaurant)
- "1881 log" - provides an overview of all your 1881 search via app, SMS and telephone
- Check local contacts towards 1881 and / or Edit local contact from the app
- Save your favorites, they will always come top of the contact list
- Create and update your phone contacts with new and accurate information from Opplysningen 1881
- Search businesses and industries
- Map View, Navigation and Directions
- See accounting for businesses
- Call a doctor, lawyer or veterinarian Enlightenment expert support for half price (149.50 per call)
- Enlightenment popular "Who is service" with 25% discount
- Search your company's internal phone directory (provided by corporate agreement with Opplysningen 1881)
- Create groups for sending SMS. Easy to adjust to the recipient list without deleting members from the group. No extra charge, messages are sent in the normal way from your phone.
- The groups are saved in a cloud solution so you can keep these when switching phone etc. (Can be turned off in the settings)

1881 Mobilsøk costs 49, - NOK per month. You can always unsubscribe by sending an SMS with "STOP Mobile Search 'to 1881.

Opplysningen 1881 is Norways's leading communicator of personal and business information, with origin from Telenor's directory service. At the core of our operations is the Opplysningen 1881 database with millions of entries. Names, addresses, telephone numbers and company information are available for all communications channels.

- Opplysningen 1881 has repeatedly been named best directory inquiry services in competition with other players for inquiries as 180, 1888, 1880 and Yellow Pages.

- In addition to our own service in 1881 Mobile Search is Opplysningen 1881 official supplier of the advanced applications for Telenor Mobile Bedriftsnett on all terminal variants in the market (Android, iPhone, Windows Phone, Symbian mm.) Search from 1881 is of course also included in these applications.
Read more
3.1
1,538 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Rettet problemer med visning av regnskapstall
- Gjennomgående fargeendringer
Read more

Additional Information

Updated
January 11, 2018
Size
Varies with device
Installs
500,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Opplysningen 1881 AS
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.