Musixmatch - Lyrics for your music

1 957 504
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Musixmatch is the world’s largest collection of song lyrics used by millions of people to get instant synchronised lyrics for Youtube, Spotify, Pandora and more.
You can also now use it to get song translations on the go.


KEY FEATURES:

Musixmatch lets you:

• Enjoy song lyrics with music from Spotify, Youtube, Pandora, Apple Music, SoundCloud, Google Play Music and all your other favourite streaming services
• Tap on the real- time notification to display the Floating Lyrics widget and get the current track’s lyrics
• Easily learn new languages by displaying the translation of the lyrics, in time with music.
• Identify and get the lyrics to any song that’s playing around you with one tap
• Search for your favourite song by title, artist and even just using a single line of the lyrics


ADDITIONAL FEATURES

With Musixmatch you can also:

• Use the smart seek to find your favourite lyrics by easily skipping through a song using the the progress bar
• Share your favourite song lyrics on amazing backgrounds with the LyricsCard feature
• Play Youtube videos in full screen, on landscape mode, to enjoy the FloatingLyrics fully integrated with the video
• Play, pause, skip track from your lock screen
• Get notified instantly when new lyrics from your favourite artists are available
• Quickly and easily find all your favorites on your profile
• Preview songs or watch their Youtube videos
• Collect your identified songs in a Spotify playlist
• Join our Community so you can submit all your favourite lyrics, put them in time with music and even have fun translating them
• Fetch song info and cover art for your songs.


WEARABLES & TV STREAMING

• Musixmatch is available on your Android Wear devices
• Enjoy Musixmatch at home casting local music and lyrics to your TV with Chromecast

MUSIXMATCH PREMIUM FEATURES

Party mode - sing along to any song with word by word syncing and beautiful themes.
Offline lyrics - enjoy all the lyrics you have viewed without a connection.
No ads - get all the lyrics with no ads.
No commitment - cancel any time you like.

GET STARTED

Not sure where to start?
Be sure to have enabled the FloatingLyrics and let Musixmatch find lyrics for your songs on Spotify, Pandora, Play music, YouTube, SoundCloud and more.

COMMUNITY

Love Musixmatch? Don’t miss our updates:

Musixmatch Blog: https://blog.musixmatch.com/
Facebook: https://www.facebook.com/musixmatch
Twitter: https://twitter.com/Musixmatch
Instagram: https://www.instagram.com/musixmatch/
G+: https://plus.google.com/+musixmatch
Spotify: https://open.spotify.com/user/musixmatch

PROBLEMS? FEEDBACK?

We love receiving your feedback, they help us to improve Musixmatch.
Reach us: on Twitter: @musixmatch or via email
Visit our Support: https://support.musixmatch.com

REVIEWS AND HONORS

Awarded in Android Excellence Apps 2018.
The best Music Player as for AndroidPolice, Android Authority and The Next Web.
"Best Apps 2014 and 2015" selection on Google Play Store.
+50,000,000 people enjoying their Music with the power of Lyrics
Google Play Editor Choice with +1,2 mln 5 stars reviews


PERMISSIONS

*We only ask for the permissions we need for the app to be at its best.
Musixmatch requests the "Notification access" permission only to listen for music.
Musixmatch je najväčšia zbierka svetovým piesne milióny ľudí používajú na získanie okamžitej synchronizované texty na Youtube, Spotify, Pandora a ďalšie.
Teraz tiež môžete použiť na získanie skladby prekladov na cestách.


Hlavné funkcie:

Musixmatch umožňuje:

• Vychutnajte si texty piesní s hudbou z Spotify, YouTube, Pandora, Apple hudby, SoundCloud Google Play hudbu a všetky ostatné obľúbené streamovanie služby
• Kliknutím na oznámenia v reálnom čase zobraziť Texty Floating widgetu a získať texty práve prehrávanej skladby v
• Ľahko sa učiť nové jazyky zobrazením prekladu textov, v čase s hudbou.
• identifikovať a získať texty do skladby, ktorá sa hrá okolo vás s jedným kliknutím
• hľadať svoje obľúbené skladby podľa názvu, interpreta a dokonca len pomocou jeden riadok textov


Ďalšie vlastnosti

S Musixmatch môžete tiež:

• Použitie chytré snažiť sa nájsť svoje obľúbené texty jednoduchým preskočenie skladby pomocou bare pri progress
• Podeľte sa o svoje obľúbené texty piesní na úžasné prostredie s funkciou LyricsCard
• Hrať Youtube videa v plnom rozsahu, v režime na šírku, aby si FloatingLyrics plne integrované s videom
• Prehrávanie, pauza, preskočenie skladby z obrazovky uzamknutia
• nechať upozorniť okamžite, keď sú k dispozícii nové texty od svojich obľúbených interpretov
• Rýchlo a ľahko nájsť všetky svoje obľúbené vo vašom profile
• Preview skladieb alebo sledovať svoje Youtube videá
• Zbierajte identifikovaných skladieb v playliste Spotify
• Pripojte sa k nášmu spoločenstva, takže môžete odoslať všetky svoje obľúbené texty, vložte ich do rytmu hudby a dokonca aj baviť ich preklady
• Načítať informácie o skladbe a obal pre vašich skladieb.


nositeľných & TV vysielanie

  • Musixmatch je k dispozícii na vašom Android Wear
  • Vychutnajte si Musixmatch doma odlievanie miestnej hudbu a texty k televízii s Chromecastem

MUSIXMATCH prémiové funkcie

Režim Party - zaspievať skladby sa po slovách synchronizáciu a krásnych tém.
Offline texty - teraz všetky texty ste prezerali bez pripojenia.
Žiadne reklamy - získať všetky texty neobsahujú žiadne reklamy.
Žiadny záväzok - zrušiť kedykoľvek budete chcieť.

Začnite

Nie ste si istí, kde začať?
Uistite sa, že ste povolili FloatingLyrics a nechať Musixmatch nájsť slová pre vaše pesničky na Spotify, Pandora, prehrávať hudbu, YouTube, SoundCloud a ďalšie.

Spoločnosti

Love Musixmatch? Nenechajte si ujsť naše aktualizácie:

Musixmatch Blog: https://blog.musixmatch.com/
Facebook: https://www.facebook.com/musixmatch
Twitter: https://twitter.com/Musixmatch
Instagram: https://www.instagram.com/musixmatch/
G +: https://plus.google.com/+musixmatch
Spotify: https://open.spotify.com/user/musixmatch

problémy? Spätná väzba?

Milujeme prijímať vaše názory, ktoré nám pomôžu zlepšiť Musixmatch.
Oslovte nás: na Twitteri: @musixmatch alebo prostredníctvom e-mailu
Navštívte našu podporu: https://support.musixmatch.com

Hodnotenie a vyznamenania

Udelený v Android Excellence Apps 2018.
Najlepší hudobný prehrávač ako AndroidPolice, Úradu pre Android a The Next Web.
"Najlepšie Apps 2014 a 2015" Voľba na Google Play.
+50,000,000 osoby požívajúce ich hudba s výkonom Lyrics
Google Play Editor Choice s +1,2 milióna 5 hviezdičiek recenzií


Oprávnenia

* Žiadame iba oprávnení, ktoré potrebujeme pre aplikácie bude v celej svojej kráse.
Musixmatch požaduje, aby "access Notification" oprávnenie len pre počúvanie hudby.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,5
Celkove 1 957 504
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

We’re always working hard to make Musixmatch faster and better for you.

What include this release:
- Bug fix

“You know that their time's coming to an end
We have to unify and watch our flag ascend"
- Uprising - Muse
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
14. októbra 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
50 000 000+
Aktuálna verzia
7.4.5
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Od 13 rokov
Rôznorodý obsah: podľa uváženia používateľa
Interaktívne prvky
Nákupy v aplikácii
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 16,99 USD za položku
Od predajcu
Musixmatch
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.