SUPER AMOLED Plus Wallpapers PRO (2960x1440)

Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

As usual, all the SUPER AMOLED Plus Wallpapers PRO, Dark Backgrounds provided here are all high quality and large enough to look great on any smartphone or tablet, no matter its resolution with #00000 Black Wallpapers Our dark AMOLED wallpapers is efficient battery saver on AMOLED display flagships These AMOLED 4K Black Wallpapers , Dark Backgrounds helps not illuminate parts of the AMOLED Screen and save battery

FEATURES 👇-
- SUPER AMOLED Plus Wallpapers PRO (700 New)
- includes WQHD , Quad HD Wallpapers
- 500 DPI AMOLED Black Wallpapers
- Easy UI, Easy to use
- Save to SD card
- Many Categories
- More AMOLED Wallpapers added weekly
- HDR Wallpapers (Coming Soon)

All images are high quality (HQ) and different resolutions. Support any device, including devices with large screens: 1080x1920 px (Full HD 1080p) and 2160x3840 px (Ultra HD 4K).

👉 Please remember to rate / review 👍 🙏🙏🙏

AMOLED Quality test of our wallpapers - https://www.youtube.com/watch?v=5gYXsf-2nkc

Do you want to customize your android smartphone or tablet wallpaper with some awesome and amazing AMOLED HD wallpapers? Do you want to get the latest dark wallpapers ? If your answer is yes, then SUPER AMOLED Plus Wallpapers PRO is just the perfect app for you right now.

This new AMOLED app contains a collection of the best wallpapers and backgrounds for your smartphone or tablet. All our wallpapers have been personally selected so you can personalize your device and let it looks great. It works with amoled display
smartphone and non amoled display smartphones

We have a modern but simple user interface so you can easily navigate between those awesome hd wallpapers and select the one that you like.


Why you need to download and install SUPER AMOLED Plus Wallpapers PRO on your Android smartphone or tablet instead of other dark wallpapers apps?

•Easy: 🙌
✓ Very Easy Interface to use, you can easily find a very large collection of awesome black wallpapers. It's super easy and you can do it with just one tap.

•Nice: 😎
✓ Beautiful AMOLED Wallpapers that you will love.
✓ Optimized for all phone sizes and you don’t have to crop them.

•Updated regularly: 😁
✓ We will update our app regularly and add some awesome dark AMOLED wallpapers inside our app every day!

•Save backgrounds: 😉
✓ It’s super easy and you can save them directly on your SD card to save storage.

•Save storage by using our app: 😝
✓ All our dark AMOLED wallpapers are saved in cloud and they will not be saved on your device if you don’t download them, so you don’t need to worry about your device storage.

•Battery Saving: 😛
✓ Most of black wallpapers apps on Google Play Store will use your battery energy excessively, but we developed a smart battery saving feature that will let our wallpapers save your battery energy because they don’t contain many colors.

•Many wallpapers: 😛
✓ 2400 dark AMOLED display wallpapers,

What you are waiting for ? Download SUPER AMOLED Plus Wallpapers PRO and customize your smartphone home screen easily and fast!

We are always striving to provide the best user experience for our users. We are also looking for your feedback, suggestion or recommendation. Please, feel free to email us about our dark AMOLED wallpapers at " motionwallpapers@gmail.com " so we can continue to bring you the best experiences and updates.

Images optimized for all the most popular resolutions : 2160x3840, 1440x2560, 1080x1920, 720x1280, 540x960, 480x800 . The AMOLED app accurately determines and selects the black wallpapers for the screens of the devices of the following phone amoled brands: Samsung, Sony, LG, Lenovo, HTC, ASUS, Alcatel, Huawei, Meizu, Xiaomi and others.
Ako obvykle, všetci SUPER AMOLED Plus na plochu PRO, tmavému pozadiu tu uvedené sú vysoko kvalitné a dostatočne veľké, aby vyzerala skvele na akomkoľvek smartphonu alebo tabletu, bez ohľadu na svoje uznesenie s # 00000 Black tapety Naše tmavé AMOLED tapety je efektívne úspory batérie na displeji AMOLED hlavných bolo tieto AMOLED 4K Black tapety, tmavé pozadie pomáha nerozsvieti časti AMOLED obrazovky a úsporu batérie

VLASTNOSTI 👇-
- SUPER AMOLED Plus Tapety PRO (700 New)
- zahŕňa WQHD, Quad HD tapety
- 500 DPI AMOLED Black tapety
- Jednoduché UI, ľahko použiteľný
- Uložiť na kartu SD
- Veľa Kategórie
- Viac AMOLED Tapety pridané týždenne
- HDR tapety (Coming Soon)

Všetky obrázky sú vysoko kvalitné (HQ) a rôznych rozlíšeniach. Podporovať akékoľvek zariadenie, vrátane zariadení s veľkými obrazovkami: 1080x1920 px (Full HD 1080p) a 2160x3840 pixelov (Ultra HD 4K).

👉 prosím na pamäti, hodnotiť / recenzie 👍 🙏🙏🙏

AMOLED skúška Kvalita našich tapiet - https://www.youtube.com/watch?v=5gYXsf-2nkc

Chcete prispôsobiť svoj android smartphone alebo tablet tapetu s niektorými úžasné a úžasné AMOLED tapiet HD? Chcete získať najnovšie tmavé tapety? Ak vaša odpoveď znie áno, potom SUPER AMOLED Plus na plochu PRO je proste ideálna aplikácia pre vás práve teraz.

Tento nový AMOLED aplikácia obsahuje kolekciu najlepších tapiet a pozadia pre váš smartphone alebo tablet. Všetky naše tapety boli osobne vybral, takže si môžete prispôsobiť svoj prístroj a nechať to vyzerá skvele. Pracuje s AMOLED displejom
 smartphone a non AMOLED displej smartphony

Máme k dispozícii moderné, ale jednoduché užívateľské rozhranie, takže môžete ľahko pohybovať medzi týmito úžasné HD tapety na plochu a vyberte ten, ktorý sa vám páči.


Prečo je potrebné stiahnuť a nainštalovať SUPER AMOLED Plus tapety PRO v Android smartphone alebo tablet namiesto iných tmavé tapety aplikácie?

• Jednoduchá: 🙌
✓ Veľmi jednoduché rozhranie na použitie, môžete ľahko nájsť veľkú zbierku úžasné čierne pozadie. Je to super jednoduché a môžete to urobiť len s jedným kliknutím.

• Pekná: 😎
✓ Krásne AMOLED tapety, ktoré budete milovať.
✓ Optimalizované pre všetky veľkosti telefónu a nemusíte k ich orezanie.

• Aktualizovaný pravidelne: 😁
✓ Budeme našu aplikáciu pravidelne aktualizovať a pridať nejaké úžasné tmavé AMOLED tapety vnútri našej aplikácie každý deň!

• Ukladať zázemím: 😉
✓ Je to super ľahké a môžete si ich uložiť priamo na SD kartu pre uloženie batožiny.

• Uloženie batožiny pomocou našej aplikácie: 😝
✓ Všetky naše tmavé AMOLED tapety sú uložené v cloude a nebudú uložené na vašom zariadení, ak nechcete si ich stiahnuť, takže sa nemusíte báť o svoje pamäťové zariadenie.

• Úspora batérie: 😛
✓ Väčšina čiernych tapiet aplikácií na Google Play Store bude využívať energiu z batérie príliš, ale sme vyvinuli inteligentný úspory batérie funkciu, ktorá umožní našim tapety ušetriť energiu batérie, pretože neobsahujú veľa farieb.

• Mnoho tapety: 😛
✓ 2400 tmavé AMOLED displej na plochu,

Čo vás čaká? Na stiahnutie SUPER AMOLED Plus Tapety PRO a prispôsobiť svojej domovskej obrazovke smartphonu ľahko a rýchlo!

Neustále sa snažíme poskytnúť čo najlepšie užívateľskú skúsenosť pre našich užívateľov. Sme tiež hľadá pre svoj spätnej väzby, návrh alebo odporúčania. Prosím, neváhajte a napíšte nám o našich temných AMOLED tapety na "motionwallpapers@gmail.com" tak môžeme aj naďalej prinášať tie najlepšie skúsenosti a aktualizácie.

Obrázky optimalizované pre všetky najobľúbenejších rozlíšeniach: 2160x3840, 1440x2560, 1080x1920, 720x1280, 540x960, 480x800. AMOLED app presne určí a zvolí čierne tapety na obrazovkách prístrojov nasledujúceho telefónu AMOLED značiek: Samsung, Sony, LG, Lenovo, HTC, Asus, Alcatel, Huawei, Meizu, Xiao a ďalšie.
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,0
Celkove 41
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

V27
APK Size reduced to 2.9MB from 4.5MB
Vi Language Added
Option to remove Ads
Wallpapers can be downloaded and saved :)
Performance Improved
New US dedicated Servers
Usual Bugs fix.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Obsah je možné zdieľať, ak bude zakúpený po 2. júli 2016. Ďalšie informácie
Aktualizované
14. mája 2018
Veľkosť
3,5M
Inštalácie
1 000+
Aktuálna verzia
2
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Motion Wallpapers
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.