UB traffic jam
(65)

Reviews

What's New
Програмд дүрслэгдээгүй замуудыг мэдээллэх зорилгоор ТҮГЖРЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ хэсэг шинээр нэмэгдлээ. Таныг түгжрэлийн мэдээлэл нэмснээс хойш 1 цагийн хугацаанд бичлэг идэвхтэй байх бөгөөд 1 цагаас хэтэрвэл бичлэгүүд нь автоматаар устгагдана. Түгжрэлийн мэдээллийг ашиглаж тэмдэглэгдээгүй замын мэдээлэл солилцох боломжтой боллоо.

Similar

More from developer