Calorie Counter - MyFitnessPal

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Whether you want to lose weight, tone up, get healthy, change your habits, or start a new diet MyFitnessPal has you covered. Our members have lost over 200 million pounds and 88% of people who track for at least 7 days on MyFitnessPal lose weight. Sign up for FREE and start living a happier and healthier life today!

See for yourself why MyFitnessPal is the world’s most popular health and fitness app.

▌TRACKING FOOD IS FAST AND EASY
■ Biggest Food Database -- 11+ million foods in our database including global items and cuisines.
■ Barcode Scanner -- Simply scan barcodes to log foods. 4+ million barcodes recognized.
■ Recipe Importer -- Easily import the nutrition information for the recipes you cook.
■ Restaurant Logging -- Quickly log menu items from your favorite restaurants.
■ Food Insights -- Learn how to make healthier choices about the foods you eat.
■ Personalized Experience -- Create your own foods, recipes, and meals and save favorites.
■ Calorie Counter -- We automatically calculate the calories in your foods, meals and recipes.
■ Macro Tracker -- We automatically calculate the macros (carbs, fat, protein) in your foods, meals and recipes.
■ Track All Nutrients -- Calories, macros (carbs, fat, protein), sugar, fiber, cholesterol, vitamins, and more.
■ Customize Your Diary -- Log breakfast, lunch, dinner and snacks or create your own meals.
■ Water Tracking -- Log water in cups, ounces or ml. We save your recently logged amounts.

▌REACH YOUR GOALS
■ Choose A Goal -- We support weight loss, weight gain, and weight maintenance goals.
■ Goal Setting -- Create your own goals or let us create personalized goals for you, including calorie and macros goals.
■ Change Habits -- It's almost like having a nutrition coach right inside your pocket.

▌LOG YOUR EXERCISE AND STEPS
■ Connect 50+ Apps & Devices -- Syncing your workouts is easy and automatic.
■ Choose From 350+ Exercises -- Or create your own exercises and workouts.
■ Log Cardio Exercises -- Including running, walking, biking, swimming, yoga, pilates and more.
■ Log Strength Exercises -- Including sets, reps, and weight per set.
■ Track Steps -- Set a daily step goal and see a graph of your step history.
■ We connect with all your favorite apps and devices -- Including Fitbit, Jawbone UP, Garmin, MapMyFitness, Runkeeper, Strava, Runtastic, Misfit, Withings, HealthKit, UA Record and many more!

▌GET SUPPORT AND MOTIVATION
■ Add Friends -- Connect with friends for an extra layer of support and accountability.
■ Join Our Community -- Find motivation, support, tips, and advice in our active forums.
■ Newsfeed Updates -- Share your accomplishments and see friend’s progress in the newsfeed.

▌CELEBRATE YOUR SUCCESS
■ Chart Your Progress -- Stay motivated with a graph of how you’re improving over time.
■ Progress Photos -- Add photos to your weight entries to see and celebrate your progress.
■ Nutrition Reports -- View a history of your calories, macros, and nutrient intake.
■ Share Your Progress -- Help inspire friends and family members on their own health journey.

Download MyFitnessPal and start living a happier and healthier life today!

For our full terms and conditions and our privacy policy, please visit: https://account.underarmour.com/privacy?locale=en
Ať už chcete zhubnout, tónovat, zdravit, změnit své návyky nebo začít novou stravu MyFitnessPal vás pokryje. Naši členové ztratili více než 200 milionů liber a 88% lidí, kteří sledují alespoň 7 dní na MyFitnessPal, zhubnout. Zaregistrujte se ZDARMA a začněte žít šťastnějším a zdravějším životem dnes!

Zjistěte sami sebe, proč MyFitnessPal je nejoblíbenější aplikace pro zdraví a fitness na světě.

▌PRAVODAJÍCÍ POTRAVINY JE RYCHLE A JEDNODUCHÁ
■ Největší databáze potravin - 11 + milionů potravin v naší databázi, včetně globálních položek a kuchyní.
■ Čtečka čárových kódů - Jednoduše skenujte čárové kódy pro protokolování potravin. 4+ miliony čárových kódů bylo rozpoznáno.
■ Dovozce receptů - Snadno importujte informace o výživě pro recepty, které vaříte.
■ Protokolování restaurací - Rychle přihlašte položky nabídky z oblíbených restaurací.
■ Informace o potravinách - Naučte se učinit zdravější volby o potravinách, které jíte.
■ Personalizované zážitky - Vytvořte vlastní potraviny, recepty a jídla a uložte oblíbené položky.
■ Počítadlo kalorií - automaticky kalkulace kalorií ve Vašich jídlech, pokrmech a receptech.
■ Makro tracker - V potravinách, jídlech a receptech automaticky vypočítáme makra (sacharidy, tuky, bílkoviny).
■ Sledujte všechny živiny - kalorie, makro (sacharidy, tuky, bílkoviny), cukr, vlákninu, cholesterol, vitamíny a další.
■ Přizpůsobte svůj denník - přihlaste se snídaně, oběd, večeře a občerstvení nebo si vytvořte vlastní jídlo.
■ Sledování vody - Zachyťte vodu v šálcích, uncích nebo ml. Uložíme vaše nedávno zaznamenané částky.

▌Neberte své cíle
■ Zvolit cíl - podporujeme cíle na snížení tělesné hmotnosti, zvýšení hmotnosti a údržbu hmotnosti.
■ Nastavení cíle - Vytvořte si vlastní cíle, nebo si vytvořte vlastní cíle, včetně kalorií a maker.
■ Změna návyků - Je to téměř jako mít výživný trenér přímo v kapse.

ZVEŘEJNĚTE VAŠE Cvičení a kroky
■ Připojení 50+ aplikací a zařízení - Synchronizace tréninku je snadná a automatická.
■ Vyberte si z 350+ cvičení - nebo si vytvořte vlastní cvičení a cvičení.
■ Log Cardio cvičení - Včetně běhu, pěší turistiky, jízdy na kole, plavání, jóga, pilates a další.
■ Síla cvičení - zahrnuje sady, opakování a váhu na sadu.
■ Kroky sledování - Nastavte cíl denního kroku a zobrazte graf historie kroků.
■ Připojujeme se všemi vašimi oblíbenými aplikacemi a zařízeními - včetně Fitbit, Jawbone UP, Garmin, MapMyFitness, Runkeeper, Strava, Runtastic, Misfit, Soutěže, HealthKit, UA záznamu a mnoho dalších!

POSKYTOVÁNÍ PODPORY A MOTIVACE
■ Přidat přátele - Spojte se s přáteli pro další úroveň podpory a zodpovědnosti.
■ Připojte se k naší komunitě - na našich aktivních fórech naleznete motivaci, podporu, tipy a rady.
■ Aktualizace newsfeed - Sdílejte své úspěchy a uvidíte pokrok příběhu v newsfeedu.

▌SELEBIT ÚSPĚCH
■ Zaznamenejte svůj pokrok - Zůstaňte motivováni grafem toho, jak se časem zlepšujete.
■ Průběžné fotky - Přidejte fotografie do vámi zadaných položek, abyste viděli a oslavili svůj pokrok.
■ Výživové zprávy - Zobrazení historie kalorií, maker a příjmu živin.
■ Podělte se o svůj pokrok - pomůže inspirovat přátele a členy rodiny na vlastní cestě ke zdraví.

Stáhněte si MyFitnessPal a začněte žít šťastnější a zdravější život dnes!

Úplné smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://account.underarmour.com/privacy?locale=cs
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 2 146 535
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Whether you want to log your lowest weight in years, your first run in weeks, or your heart healthy afternoon snack, we know you count on MyFitnessPal to be working smoothly.

Want to try new features before everyone else? Join our beta program: http://undrarmr.co/2o6qBid

We hope you enjoy and happy tracking!
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
4. října 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
50 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
0,99 US$–49,99 US$ za položku
Od vývojáře
MyFitnessPal, Inc.
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.