Calorie Counter - MyFitnessPal

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Whether you want to lose weight, tone up, get healthy, change your habits, or start a new diet MyFitnessPal has you covered. Our members have lost over 200 million pounds and 88% of people who track for at least 7 days on MyFitnessPal lose weight. Sign up for FREE and start living a happier and healthier life today!

See for yourself why MyFitnessPal is the world’s most popular health and fitness app.

▌TRACKING FOOD IS FAST AND EASY
■ Biggest Food Database -- 6+ million foods in our database including global items and cuisines.
■ Barcode Scanner -- Simply scan barcodes to log foods. 4+ million barcodes recognized.
■ Recipe Importer -- Easily import the nutrition information for the recipes you cook.
■ Restaurant Logging -- Quickly log menu items from your favorite restaurants.
■ Food Insights -- Learn how to make healthier choices about the foods you eat.
■ Personalized Experience -- Create your own foods, recipes, and meals and save favorites.
■ Calorie Counter -- We automatically calculate the calories in your foods, meals and recipes.
■ Track All Nutrients -- Calories, fat, protein, carbs, sugar, fiber, cholesterol, vitamins, and more.
■ Customize Your Diary -- Log breakfast, lunch, dinner and snacks or create your own meals.
■ Water Tracking -- Log water in cups, ounces or ml. We save your recently logged amounts.

▌REACH YOUR GOALS
■ Choose A Goal -- We support weight loss, weight gain, and weight maintenance goals.
■ Goal Setting -- Create your own goals or let us create personalized goals for you.
■ Change Habits -- It's almost like having a nutrition coach right inside your pocket.

▌LOG YOUR EXERCISE AND STEPS
■ Connect 50+ Apps & Devices -- Syncing your workouts is easy and automatic.
■ Choose From 350+ Exercises -- Or create your own exercises and workouts.
■ Log Cardio Exercises -- Including running, walking, biking, swimming, yoga, pilates and more.
■ Log Strength Exercises -- Including sets, reps, and weight per set.
■ Track Steps -- Set a daily step goal and see a graph of your step history.
■ We connect with all your favorite apps and devices -- Including Fitbit, Jawbone UP, Garmin, MapMyFitness, Runkeeper, Strava, Runtastic, Misfit, Withings, HealthKit, UA Record and many more!

▌GET SUPPORT AND MOTIVATION
■ Add Friends -- Connect with friends for an extra layer of support and accountability.
■ Join Our Community -- Find motivation, support, tips, and advice in our active forums.
■ Newsfeed Updates -- Share your accomplishments and see friend’s progress in the newsfeed.

▌CELEBRATE YOUR SUCCESS
■ Chart Your Progress -- Stay motivated with a graph of how you’re improving over time.
■ Progress Photos -- Add photos to your weight entries to see and celebrate your progress.
■ Nutrition Reports -- View a history of your calories, macros, and nutrient intake.
■ Share Your Progress -- Help inspire friends and family members on their own health journey.

Download MyFitnessPal and start living a happier and healthier life today!

For our full terms and conditions and our privacy policy, please visit: https://account.underarmour.com/privacy?locale=en
Ať už chcete zhubnout, tón nahoru, se uzdravit, změnit své zvyky, nebo začít novou dietu MyFitnessPal, že jste pod. Naši členové ztratily více než 200 milionů liber a 88% lidí, kteří sledují po dobu nejméně 7 dnů na MyFitnessPal zhubnout. Registrujte se zdarma a začít žít šťastnější a zdravější život ještě dnes!

Přesvědčte se sami, proč MyFitnessPal je nejpopulárnější zdraví a fitness app na světě.

▌TRACKING FOOD je rychlá a snadná
■ Největší Food databáze - 6+ milionů potraviny v naší databázi, včetně globálních předmětů a kuchyní.
■ Barcode Scanner - jednoduše skenování čárových kódů k přihlášení potravin. 4+ milionů čárové kódy uznány.
■ Recept dovozce - snadno importovat nutriční údaje o receptů, které si vařit.
■ Restaurace protokolování - Rychlá log položky menu ze svých oblíbených restaurací.
■ Potravinové statistik - Naučte se, jak udělat zdravější volby týkající se potravin, které jíte.
■ personalizovaný - Vytvořte si vlastní potraviny, recepty a jídla a uložit oblíbené.
■ počítadlo kalorií - automaticky počítáme kalorie ve svých potravinách, stravování a recepty.
■ Sledovat všechny živiny - kalorie, tuky, bílkoviny, sacharidy, cukr, vláknina, cholesterolu, vitamíny a další.
■ Přizpůsobte si deník - Přihlášení snídaně, oběd, večeře a svačiny nebo vytvořit si vlastní jídlo.
■ Sledování voda - voda log v šálky, uncích nebo ml. Šetříme vaše nedávno zaznamenány částky.

▌REACH svých cílů
■ Vyberte si gól - Podporujeme hubnutí, přibývání na váze, a cíle údržby hmotnosti.
■ Stanovení cíle - Vytvořte si vlastní cíle, nebo dejte nám vytvořit individuální cíle pro vás.
■ Změnit návyky - Je to skoro jako mít nutriční trenéra přímo v kapse.

▌LOG váš výkon a jen pár kroků
■ Connect 50+ Apps & Devices - Synchronizace cvičení je snadné a automatické.
■ Vyberte si z 350 + cvičení - nebo si vytvořit vlastní cvičení a tréninku.
■ Log kardio cvičení - včetně běh, chůze, jízda na kole, plavání, jóga, pilates a další.
■ Log cvičení pro získávání síly - včetně soupravy, opakování a hmotnosti v sadě.
■ Sledování kroky - Nastavte denní krok cíle a vidět graf historie kroku.
■ Spojíme se všemi oblíbenými aplikacemi a zařízeními - včetně Fitbit, Jawbone UP, Garmin, MapMyFitness, měření běhu, strava, Runtastic, ztracená existence, Withings, HealthKit, UA Record a mnoho dalších!

▌GET podpory a motivace
■ Přidat přátele - Spojte se s přáteli na další vrstvu podpory a odpovědnosti.
■ Připojte se do našeho společenství - najít motivaci, podporu, tipy a rady na našich aktivních fór.
■ newsfeed Aktualizace - Podělte se o své úspěchy a vidět pokrok přítele do výměny diskusních příspěvků.

▌CELEBRATE Váš úspěch
■ zmapovat si své pokroky - zůstat motivovaný s grafem, jak jste zlepšení v průběhu času.
■ Progress Fotografie - Přidat fotografie vašich záznamů hmotnosti vidět a oslavit svůj pokrok.
■ Nutrition Reports - Zobrazení historie vašeho kalorií, maker a příjmu živin.
■ Podělte se o své pokrok - pomoci inspirovat přátel a členů rodiny na vlastní zdraví cesty.

Stahovat MyFitnessPal a začít žít šťastnější a zdravější život ještě dnes!

Pro naše podmínky a našich zásad ochrany soukromí, naleznete na adrese: https://account.underarmour.com/privacy?locale=en
Další informace
Sbalit
4,6
Celkem 1 956 557
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

We are improving the security of your account and continuing to make MyFitnessPal a safer place for everyone. Therefore it is essential that you verify your email address. For easy verification, we are providing you with new ways to complete this process.

Want to try new features before everyone else? Join our beta program: http://undrarmr.co/2o6qBid
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
6. prosince 2018
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
50 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
0,99 US$–49,99 US$ za položku
Od vývojáře
MyFitnessPal, Inc.
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.