Calorie Counter - MyFitnessPal

1 983 999
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Whether you want to lose weight, tone up, get healthy, change your habits, or start a new diet MyFitnessPal has you covered. Our members have lost over 200 million pounds and 88% of people who track for at least 7 days on MyFitnessPal lose weight. Sign up for FREE and start living a happier and healthier life today!

See for yourself why MyFitnessPal is the world’s most popular health and fitness app.

▌TRACKING FOOD IS FAST AND EASY
■ Biggest Food Database -- 6+ million foods in our database including global items and cuisines.
■ Barcode Scanner -- Simply scan barcodes to log foods. 4+ million barcodes recognized.
■ Recipe Importer -- Easily import the nutrition information for the recipes you cook.
■ Restaurant Logging -- Quickly log menu items from your favorite restaurants.
■ Food Insights -- Learn how to make healthier choices about the foods you eat.
■ Personalized Experience -- Create your own foods, recipes, and meals and save favorites.
■ Calorie Counter -- We automatically calculate the calories in your foods, meals and recipes.
■ Track All Nutrients -- Calories, fat, protein, carbs, sugar, fiber, cholesterol, vitamins, and more.
■ Customize Your Diary -- Log breakfast, lunch, dinner and snacks or create your own meals.
■ Water Tracking -- Log water in cups, ounces or ml. We save your recently logged amounts.

▌REACH YOUR GOALS
■ Choose A Goal -- We support weight loss, weight gain, and weight maintenance goals.
■ Goal Setting -- Create your own goals or let us create personalized goals for you.
■ Change Habits -- It's almost like having a nutrition coach right inside your pocket.

▌LOG YOUR EXERCISE AND STEPS
■ Connect 50+ Apps & Devices -- Syncing your workouts is easy and automatic.
■ Choose From 350+ Exercises -- Or create your own exercises and workouts.
■ Log Cardio Exercises -- Including running, walking, biking, swimming, yoga, pilates and more.
■ Log Strength Exercises -- Including sets, reps, and weight per set.
■ Track Steps -- Set a daily step goal and see a graph of your step history.
■ We connect with all your favorite apps and devices -- Including Fitbit, Jawbone UP, Garmin, MapMyFitness, Runkeeper, Strava, Runtastic, Misfit, Withings, HealthKit, UA Record and many more!

▌GET SUPPORT AND MOTIVATION
■ Add Friends -- Connect with friends for an extra layer of support and accountability.
■ Join Our Community -- Find motivation, support, tips, and advice in our active forums.
■ Newsfeed Updates -- Share your accomplishments and see friend’s progress in the newsfeed.

▌CELEBRATE YOUR SUCCESS
■ Chart Your Progress -- Stay motivated with a graph of how you’re improving over time.
■ Progress Photos -- Add photos to your weight entries to see and celebrate your progress.
■ Nutrition Reports -- View a history of your calories, macros, and nutrient intake.
■ Share Your Progress -- Help inspire friends and family members on their own health journey.

Download MyFitnessPal and start living a happier and healthier life today!

For our full terms and conditions and our privacy policy, please visit: https://account.underarmour.com/privacy?locale=en
Či už chcete schudnúť, tón hore, sa uzdraviť, zmeniť svoje zvyky, alebo začať novú diétu MyFitnessPal, že ste pod. Naši členovia stratili viac ako 200 miliónov libier a 88% ľudí, ktorí sledujú po dobu najmenej 7 dní na MyFitnessPal schudnúť. Registrujte sa zadarmo a začať žiť šťastnejší a zdravší život ešte dnes!

Presvedčte sa sami, prečo MyFitnessPal je najpopulárnejší zdravie a fitness app na svete.

▌TRACKING FOOD je rýchla a jednoduchá
■ Najväčšia Food databázy - 6+ miliónov potraviny v našej databáze, vrátane globálnych predmetov a kuchyňou.
■ Barcode Scanner - jednoducho skenovanie čiarových kódov na prihlásenie potravín. 4+ miliónov čiarové kódy uznané.
■ Recept dovozca - ľahko importovať nutričné ​​údaje o receptov, ktoré si variť.
■ Reštaurácie protokolovanie - Rýchla log položky menu zo svojich obľúbených reštaurácií.
■ Potravinové štatistík - Naučte sa, ako urobiť zdravšie voľby týkajúce sa potravín, ktoré jete.
■ personalizovaný - Vytvorte si vlastné potraviny, recepty a jedlá a uložiť obľúbené.
■ počítadlo kalórií - automaticky počítame kalórie vo svojich potravinách, stravovanie a recepty.
■ Sledovať všetky živiny - kalórie, tuky, bielkoviny, sacharidy, cukor, vláknina, cholesterolu, vitamíny a ďalšie.
■ Prispôsobte si denník - Prihlásenie raňajky, obed, večera a desiaty alebo vytvoriť si vlastné jedlo.
■ Sledovanie voda - voda log v šálky, unciach alebo ml. Šetríme vaše nedávno zaznamenané čiastky.

▌REACH svoje ciele
■ Vyberte si gól - Podporujeme chudnutie, priberanie na váhe, a ciele údržby hmotnosti.
■ Stanovenie cieľa - Vytvorte si vlastné ciele, alebo dajte nám vytvoriť individuálne ciele pre vás.
■ Zmeniť návyky - Je to skoro ako mať nutričné ​​trénera priamo vo vrecku.

▌LOG váš výkon a len pár krokov
■ Connect 50+ Apps & Devices - Synchronizácia cvičenia je jednoduché a automatické.
■ Vyberte si z 350 + cvičenie - alebo si vytvoriť vlastný cvičenia a tréningu.
■ Log kardio cvičenie - vrátane beh, chôdza, jazda na bicykli, plávanie, joga, pilates a ďalšie.
■ Log cvičenie pre získavanie sily - vrátane súpravy, opakovanie a hmotnosti v sade.
■ Sledovanie kroky - Nastavte denný krok ciele a vidieť graf histórie kroku.
■ Spojíme so všetkými obľúbenými aplikáciami a zariadeniami - vrátane Fitbit, Jawbone UP, Garmin, MapMyFitness, meranie behu, strava, Runtastic, stratená existencia, Withings, HealthKit, UA Record a mnoho ďalších!

▌GET podpory a motivácie
■ Pridať priateľov - Spojte sa s priateľmi na ďalšiu vrstvu podpory a zodpovednosti.
■ Pripojte sa do nášho spoločenstva - nájsť motiváciu, podporu, tipy a rady na našich aktívnych fór.
■ newsfeed Aktualizácia - Podeľte sa o svoje úspechy a vidieť pokrok priateľa do výmeny diskusných príspevkov.

▌CELEBRATE Váš úspech
■ zmapovať si svoje pokroky - zostať motivovaný s grafom, ako ste zlepšenie v priebehu času.
■ Progress Fotografie - Pridať fotografie vašich záznamov hmotnosti vidieť a osláviť svoj pokrok.
■ Nutrition Reports - Zobrazenie histórie vášho kalórií, makier a príjmu živín.
■ Podeľte sa o svoje pokrok - pomôcť inšpirovať priateľov a členov rodiny na vlastné zdravie cesty.

Sťahovať MyFitnessPal a začať žiť šťastnejší a zdravší život ešte dnes!

Pre naše podmienky a našich zásad ochrany súkromia, nájdete na adrese: https://account.underarmour.com/privacy?locale=en
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,6
Celkove 1 983 999
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Whether you want to log your lowest weight in years, your first run in weeks, or your heart healthy afternoon snack, we know you count on MyFitnessPal to be working smoothly.

Want to try new features before everyone else? Join our beta program: http://undrarmr.co/2o6qBid

We hope you enjoy and happy tracking!
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
7. januára 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
50 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 49,99 USD za položku
Od predajcu
MyFitnessPal, Inc.
Vývojár
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.