Naver Papago - AI Translator

49 654
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Whenever you need translation during your travels, business trips or while studying a language just bring Papago, a smart parrot who can translate multiple languages for you.

▶ What does ‘Papago’ mean?
In Esperanto, Papago refers to a parrot, a bird with language abilities.
Papago supports 13 languages : Korean, English, Japanese, Chinese (Simplified/Traditional), Spanish, French, Vietnamese, Thai, Indonesian, Russian, German and Italian.

▶ Main features
1) Text Translation
Real-time text translation for phrases and words

2) Image Translation
Automatic recognition and translation of text in the image by taking a picture and pressing the button

3) Voice Translation
Real-time voice translation to both text and audio

4) Offline translation
Can translate even in offline

5) Conversation Translation
Simultaneously speak in each other’s language when talking one-on-one with a foreigner

6) Handwriting Translation
Handwriting translation that finds the correct word and translation when you write using your finger

7) Website Translation
Automatic translation for all content when you include the URL of a foreign website

8) Edu
Taking a picture of the passage you want to study will create a
My Note that you can use to study passages and words

9) Papago Mini
Automatic in-screen translation by Papago Mini when you copy the text in any application

10) Dictionary
Dictionary information provided to check additional meanings other than initial translation results

Be confident anytime, anywhere with your translating partner Papago!

Papago Facebook Like : https://www.facebook.com/NaverPapago
Papago Instagram Follow : https://www.instagram.com/papago_naver/

▶ Required app permissions:
· Microphone : allows voice/conversation translation.
· Camera : allows image translation.
· Save : saves pictures taken.
· Contacts : You can use NAVER login
· Phone : For safe use of NAVER, Device ID may be checked for functions such as verifying the logged in device and changing the login status.

※ Available for Android 5.0 and up only.
※ Available on PC and mobile. https://papago.naver.com
※ For app-related issues and errors: https://goo.gl/9LZLRe


Developer Contact No.:
1588-3820

178-1, Green Factory, Jeongja-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Seoul
Kdykoli potřebujete překlad na svých cestách, služebních cestách nebo při studiu jazyka, přineste si Papago, chytrého papouška, který vám dokáže přeložit více jazyků.

▶ Co znamená „Papago“?
V esperantu Papago označuje papouška, ptáka s jazykovými schopnostmi.
Papago podporuje 13 jazyků: korejštinu, angličtinu, japonštinu, čínštinu (zjednodušenou/tradiční), španělštinu, francouzštinu, vietnamštinu, thajštinu, indonéštinu, ruštinu, němčinu a italštinu.

▶ Hlavní vlastnosti
1) Překlad textu
Překlad textu v reálném čase pro fráze a slova

2) Překlad obrázků
Automatické rozpoznání a překlad textu na obrázku pořízením obrázku a stisknutím tlačítka

3) Hlasový překlad
Překlad hlasu do textu i zvuku v reálném čase

4) Offline překlad
Lze překládat i offline

5) Překlad konverzace
Při osobním rozhovoru s cizincem mluvte současně jazykem toho druhého

6) Překlad rukopisu
Překlad rukopisu, který najde správné slovo a překlad, když píšete prstem

7) Překlad webových stránek
Automatický překlad veškerého obsahu, když zahrnete adresu URL cizí webové stránky

8) Edu
Vyfotografováním pasáže, kterou chcete studovat, vznikne a
Moje poznámka, kterou můžete použít ke studiu pasáží a slov

9) Papago Mini
Automatický překlad na obrazovce od Papago Mini při kopírování textu v jakékoli aplikaci

10) Slovník
Slovníkové informace poskytnuté ke kontrole dalších významů jiných než původní výsledky překladu

Buďte sebevědomí kdykoli a kdekoli se svým překladatelským partnerem Papago!

To se mi líbí na Facebooku Papago: https://www.facebook.com/NaverPapago
Papago Instagram Sledujte: https://www.instagram.com/papago_naver/

▶ Požadovaná oprávnění aplikace:
· Mikrofon: umožňuje překlad hlasu/konverzace.
· Fotoaparát: Umožňuje překlad obrázků.
· Uložit: ukládá pořízené snímky.
· Kontakty: Můžete použít přihlášení NAVER
· Telefon : Pro bezpečné používání NAVER může být ID zařízení zkontrolováno pro funkce, jako je ověření přihlášeného zařízení a změna stavu přihlášení.

※ K dispozici pouze pro Android 5.0 a vyšší.
※ K dispozici na PC a mobilu. https://papago.naver.com
※ Problémy a chyby související s aplikací: https://goo.gl/9LZLRe


Kontaktní číslo vývojáře:
1588-3820

178-1, Green Factory, Jeongja-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Soul
Další informace
Sbalit
4,1
Celkem 49 654
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

- You can listen to the pronunciation of each sentence in Study Notes.
- Recently used languages are provided as language pairs.
- Clipboard pasting is supported for text translation.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
2. května 2022
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Od vývojáře
NAVER Corp.
Vývojář
1588-3820 경기도 성남시 분당구 정자일로 95, NAVER 1784, 13561
©2022 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiGoogle Play|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.