---- ได้รับ 2 รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: The Best of Special Prize และ Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ----

แอปพลิเคชัน KidDiary ถูกพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับเครือข่ายกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพ่อแม่ในการเฝ้าระวังสุขภาพของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี ในด้านต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ พัฒนาการสมวัย วัคซีน สุขภาพช่องปากและฟัน สังคมและอารมณ์ เนื่องจากแอปพลิเคชันทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติพิเศษในเวอร์ชันนี้:
(1) สามารถวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็ก ณ ปัจจุบัน: ด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการได้รับวัคซีน

(2) ในส่วนการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 18 ปี):
- มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตและแปลผล (อิงตามกรมอนามัย 2558)
- มีการคำนวณและแสดงความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่

(3) ในส่วนพัฒนาการ สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี อิงตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM):
มีรายการกิจกรรมที่เด็กทำได้และวิดีโอการประเมินพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ โดยแปลผลตามเกณฑ์พัฒนาการ 5 ด้าน: การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเคลื่อนไหว สังคมและการช่วยเหลือตนเอง

(4) ในส่วนวัคซีน:
- มีรายการวัคซีนที่ครอบคลุมทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก
- มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดฉีด

(5) การเชื่อมต่อข้อมูลแบบอัตโนมัติจากเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดความสูง (KidSize)

(6) มีกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างพ่อแม่ โรงพยาบาลและโรงเรียน:
อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน KidDiary กับหน่วยงานดังต่อไปนี้
- คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- คลินิกสุขภาพเด็กดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
- ศูนย์ดูแลเด็กวัลลภ ไทยเหนือ และสถานอนามัยเด็กกลาง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

หน่วยงานภาคีเครือข่าย: กรมอนามัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านเพิ่มเติม
ยุบ
4.2
66 ทั้งหมด
5
4
3
2
1
กำลังโหลด...

มีอะไรใหม่

ปรับแก้ไข การแสดงผลข้อมูลรูปภาพ
อ่านเพิ่มเติม
ยุบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตเมื่อ
26 เมษายน 2562
ขนาด
9.4M
การติดตั้ง
10,000+
เวอร์ชันปัจจุบัน
2.1.4
เวอร์ชัน Android ที่กำหนด
4.4 และสูงกว่า
การจัดประเภทเนื้อหา
องค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟ
การโต้ตอบกับผู้ใช้, แชร์ข้อมูล
ให้บริการโดย
NECTEC
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12120
©2019 Googleข้อกำหนดในการให้บริการของไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวนักพัฒนาซอฟต์แวร์ศิลปินเกี่ยวกับ Google|สถานที่: สหรัฐอเมริกาภาษา: ไทย
การซื้อรายการนี้หมายความว่าคุณกำลังทำธุรกรรมกับ Google Payments และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ และประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments