Battery Calibration

143 050
Sisältää mainoksia
·
Tarjoaa sovelluksen sisäisiä ostoksia
Käännetäänkö kuvaus kielelle Suomi (Suomi) Google Kääntäjän avulla?Käännä kuvaus takaisin kielelle Englanti (Yhdysvallat)

Battery Calibration 3.0

With the use of Battery Calibration – the most popular battery calibration application – you can extend your phone’s uptime and its battery’s lifespan all at once.

The Battery Calibration app is free. Download now!

With the use of Battery Calibration you can extend your battery’s life and your phone’s charge level in 4 simple steps:
1. If your phone/tablet battery is dying connect it to a charger.
2. It’s worth it – but not necessary – to charge your device until the value shown by Battery Calibration is 100%. However, you can start the calibration with a lower charge level. (Battery Calibration gives you constant updates about how your charge level is doing.)
3. Begin the calibration: the app can extend your phone’s standby time and you can use your phone for a longer time with only one charging.
4. Wait until Battery Calibration is done calibrating, then disconnect your device from the charger and use for a longer time.

New!

Play and calibrate at the same time!
In Battery Calibration 3.0 you can find games now. While you are waiting for the calibration feel free to play with one of our built in games. Playing will not affect the quality of the calibration. (Games in Battery Calibration can be played at any time, not just while calibrating.)

Lists, diagrams, ideal calibration
It’s a novelty that Battery Calibration assesses the status of your battery and based on the data you received shows you exactly where you stand in the world rankings. (The more you calibrate and improve your battery’s condition the higher you will rank.) You can save the data for later and view it on a diagram. Thus you can keep track of what state your battery has been in and how much it has improved by using the app.

Battery Calibration 3.0 “learns” your phone’s strengths and weaknesses (by monitoring usage habits and battery status) and helps you optimize calibration. It decides when and how frequently to calibrate in order to bring the most out of your phone and its battery.

Why chose Battery Calibration
The new version of Battery Calibration 3.0 contains new themes, colors and other novelties. For example, our new version can be used without a root. On both phones and tablets calibration can extend uptime and protect your battery.

Battery Calibration 3.0 now recognizes your phone and considers its needs when completing the calibration and extending the lifespan of your battery. During calibration you can play, request calibration optimization, or if you like you can keep track of your place in the world rankings.

You should definitely download Battery Calibration if
- you’re still using an older version
- you’re dissatisfied with your phone’s uptime (battery drains quickly)
- you’d like to extend your battery life
- your operating system has just been refreshed
- you’re testing a custom ROM
- you want to stay up to date on the REAL figures
- you want to know the battery's true voltage and the exact charge level

Download Battery Calibration now and extend the life of your phone’s battery, charge your phone or tablet to the max, and calibrate when needed.

Interested in batteries? Follow us on Facebook
https://www.facebook.com/batterylifeofficial/

Your use of Battery Calibration is free of charge in exchange for safely using some of your device's resources (WiFi and very limited cellular data), and only when you are not using your device. You may turn this off from the settings menu. Please see our TOS for further information.

The TOS can be found here: https://batterycalibration.com/imobs_tos.pdf
The Privacy Policy can be found here: https://batterycalibration.com/imobs_privacy_policy.pdf
Akun kalibrointi 3,0

Käytön Akun kalibrointi - suosituin akun kalibrointi sovellus - voit laajentaa puhelimen käytettävyyttä ja sen akun käyttöikä kerralla.

Akun kalibrointi sovellus on ilmainen. Lataa nyt!

Käytön Akun kalibrointi voit pidentää akun kestoa ja puhelimen varaustaso 4 yksinkertaista vaihetta:
1. Jos puhelin / tabletti akku on kuolemassa liitä se laturiin.
2. Se kannattaa - mutta ei välttämätöntä - ladata laitteen kunnes arvon osoittama Akun kalibrointi on 100%. Voit kuitenkin aloittaa kalibroinnin pienemmällä lataustason. (Akun kalibrointi antaa jatkuvasti päivityksiä siitä, miten varaustila on tekemässä.)
3. Aloita kalibrointi: sovellus voi pidentää puhelimesi valmiusaikaa ja voit käyttää puhelinta pidempään vain yhden latauksen.
4. Odota, kunnes Akun kalibrointi tapahtuu kalibrointia, sitten irrota laite laturista ja käyttää pidempään.

Uusi!

Toista ja kalibroida samanaikaisesti!
Akun kalibrointi 3.0 löydät pelit nyt. Kun olet odottanut kalibrointi vapaasti pelata yksi rakennettu peleissä. Soitto ei vaikuta laatuun kalibroinnin. (Pelit Akun kalibrointi voidaan toistaa milloin tahansa, ei vain kalibroinnin aikana.)

Listat, kaaviot, ihanteellinen kalibrointi
Se on uutuus, joka Akun kalibrointi arvioi akun tilan ja tietojen perusteella sait kertoo tarkasti missä seisot maailman rankingissa. (Mitä enemmän kalibroi ja parantaa akun kunto Mitä korkeammalle listalla.) Voit tallentaa tiedot myöhempää ja tarkastella sitä kaavio. Näin voit seurata missä tilassa akun on ollut ja kuinka paljon se on parantunut käyttämällä sovellusta.

Akun kalibrointi 3.0 ”oppii” puhelimen vahvuudet ja heikkoudet (valvomalla käyttötottumuksia ja akun tilan) ja auttaa optimoimaan kalibroinnin. Se päättää, milloin ja miten usein kalibroida, jotta irti puhelimen ja sen akku.

Miksi valitsin Akun kalibrointi
Uusi versio Akun kalibrointi 3.0 sisältää uusia teemoja, värejä ja muita uutuuksia. Esimerkiksi uusi versio voidaan käyttää ilman juurta. Molemmilla puhelimet ja tabletit kalibrointi voidaan laajentaa käytettävyyttä ja suojata akku.

Akun kalibrointi 3.0 nyt tunnistaa puhelimen ja pitää sen tarpeita täytettäessä kalibroinnin ja laajentaa eliniän akun. Kalibroinnin aikana voit pelata, pyyntö kalibrointi optimointia, tai jos haluat voit seurata paikan maailman rankingissa.

Kannattaa ehdottomasti ladata Akun kalibrointi jos
- käytät edelleen vanhaa versiota
- olet tyytymätön puhelimen käytettävyyttä (akku viemäriin nopeasti)
- haluat pidentää akun
- käyttöjärjestelmä on juuri virkeänä
- testaamastasi mukautetun ROM
- haluat pysyä ajan tasalla todelliset luvut
- haluat tietää akun todellinen jännite ja tarkka varaustaso

Lataa Akun kalibrointi nyt ja pidentää puhelimen akun, lataa puhelimen tai tabletin max, ja kalibroi tarvittaessa.

Kiinnostuitko akkuja? Seuraa meitä Facebookissa
https://www.facebook.com/batterylifeofficial/

Käyttäjä käyttää akun kalibrointi on maksutonta vastineeksi turvallisesti käyttää jonkin verran laitteen resursseja (WiFi ja hyvin rajoitettu Cellular Data), ja vain silloin, kun et käytä laitetta. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä asetusvalikosta. Tutustu TOS lisätietoja.

TOS löytyy tässä: https://batterycalibration.com/imobs_tos.pdf
Tietosuoja- löytyy täältä: https://batterycalibration.com/imobs_privacy_policy.pdf
Lisätietoja
4,4
143 050 yhteensä
5
4
3
2
1
Ladataan...

Uutta

Brand new Battery Calibration 3.0!
• New design
• More features
• Faster application
Lisätietoja

Lisätietoja

Päivitetty
12. lokakuuta 2018
Koko
12M
Asennukset
5 000 000+
Nykyinen versio
3.1.2
Vaatii Android-version
4.4 tai uudempi
Sisällön ikärajoitus
Sovelluksen sisäiset tuotteet
1,99 $ per kohde
Käyttöoikeudet
Tuotteen tarjoaa
IMobS
Kehittäjä
1212 Budapest, Béke tér 4. fszt. 5.
©2018 GoogleSivuston käyttöehdotTietosuojaKehittäjätArtistitTietoja Googlesta|Sijainti: YhdysvallatKieli: Suomi
Tämän kohteen ostaminen on Google Payments ‑ostotapahtuma, jonka tehdessäsi hyväksyt samalla Google Paymentsin käyttöehdot ja tietosuojailmoituksen.