NetSupport School Student

3,7
281 recenzí
50 tis.+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

NetSupport School Student pro Android tablety

Pro instalaci na jakémkoli Android tabletu*, NetSupport School Student pro Androidy dává učitelům možnost připojit se ke každému studentovi ve třídě spravované produktem NetSupport School** a umožňuje jim interakci a podporu v reálním čase.

Klíčové prvky:

- Registr studentů: Učitel může požádat o standardní údaje a / nebo údaje dle vlastního uvážení od každého studenta na začátku každé hodiny a vytvořit z poskytnutých informací podrobný seznam.

- Připojení studentů: Učitel může vyhledat studentské tablety (z jejich aplikace plochy) nebo povolit studentům připojit se přímo do příslušné hodiny z jejich Android zařízení.

- Cíle hodiny: Pokud je to učitelem poskytnuto, jakmile se připojí, obdrží studenti všechy detaily aktuální hodiny spolu s celkovými cíly a očekávanými výsledky jejich vzdělávání.

- Zobrazit ikony všech připojených studentských tabletů z PC Tutora.

- Přiblížit a tím zvětšit ikonu kteréhokoli vybraného studentského tabletu.

- Učitel si může diskrétně prohlédnout obrazovku kteréhokoli připojeného studentského tabletu (Režim zobrazení).

- Modul otázek a odpovědí: Umožňuje učitelům provádět okamžité hodnocení studentů a „peer assessment“, ústně klást otázky třídě a poté zvolit studenty, kteří mají odpovědět – náhodně, nejrychlejšího studenta nebo tým, pokládat otázky více studentům, požádat třídu o „peer assessment“ odpovědi a v průběhu odpovědi bodovat.

- Přenos souborů: Učitelé mohou nyní přenášet soubory na a z tabletu zvoleného studenta nebo více zařízení jediným pokynem.

- Odeslání zprávy: Učitel může odesílat zprávy na jeden, vybrané nebo všchny tablety. Studenti obdrží zvukové a vizuální upozornění, jakmile bude zpráva doručena a následně mohou studenti zprávu zobrazit a vyřídit.

- Chat: Chat mohou iniciovat jak studenti, tak učitel a účastnit se skupinových diskuzí.

- Žádost o pomoc: Studenti mohou diskrétně upozornit učitele, když potřebují pomoc. Upozornění je odesláno na plochu učitele, umožňujíc učiteli komunikovat s dotyčným studentem.

- Třídní ankety: Jako součást hodnocení studenta a třídy mohou učitelé provádět průběžné průzkumy, aby prověřili studentské znalosti a porozumění látce.

- Zamknutí obrazovky: Učitel může uzamknout obrazovku studentů při prezentaci a zajistit si tak potřebnou pozornost studenta.

- Zobrazení obrazovky: Při prezentaci může učitel ukázat svou plochu připojeným tabletům, přičemž studenti mohou využívat dotykové obrazovky pro rozšíření, oddálení nebo přiblížení s cílem vyzdvihnout klíčové informace v případě potřeby.

* Android v5.0 nebo novější
** požadována NetSupport School Tutor aplikace

Jste-li v NetSupport School nováčky, stáhněte si komponentu Tutor pro plochu Windows na www.netsupportschool.com a vyzkoušejte ji až na 40 počítačových stanicích po dobu 30 dní.

Vezměte prosím na vědomí: NetSupport School Student pro Android může být používán s již existujícími NetSupport School licencemi (je-li k dispozici dostatek nevyužitých licencí).
Datum aktualizace
2. 11. 2023

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
Tato aplikace může tyto typy dat sdílet se třetími stranami
Osobní údaje, Zprávy a Soubory a dokumenty
Tato aplikace může shromažďovat tyto typy dat
Osobní údaje, Soubory a dokumenty a ještě2
Data nejsou šifrována
Můžete požádat o smazání dat

Hodnocení a recenze

4,0
214 recenzí

Novinky

Zlepšení stability a výkonu

Podpora aplikace

Další obsah od vývojáře NetSupport Ltd