NetSupport School Student

3,7
281 recensioner
50 tn+
Nedladdningar
Innehållsklassificering
Ingen åldersgräns
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild

Om appen

NetSupport School Student för Android kan installeras på alla Android-pekdatorer* och ger läraren möjlighet att ansluta till varje student i ett NetSupport School-hanterat klassrum**, vilket möjliggör samverkan och stöd i realtid.

Huvudfunktioner:

- Studentregister: Läraren kan begära standardinformation och/eller anpassad information från varje student i början av varje lektion och skapa ett detaljerat register utifrån informationen som tillhandahållits.

- Ansluta till studenter: Läraren kan antingen söka efter studenters pekdatorer (från skrivbordsapplikationen) eller låta studenter ansluta sig direkt till relevanta klasser från Android-enheterna.

- Lektionsmål: Om läraren tillhandahåller sådana, får studenterna då de anslutit sig uppgifter om den aktuella lektionen tillsammans med övergripande mål och förväntade lärandemål.

- Visa miniatyrbilder av alla anslutna studenters surfplattor från handledardatorn.

- Zooma in för att visa en större miniatyrbild av utvalda studenters surfplattor.

- Visa varje ansluten elevs skärm i det diskreta bevakningsläget.

- Skicka meddelanden: Läraren kan visa meddelanden för en, utvalda eller alla pekdatorer. Studenterna får en ljudvarning eller visuell varning när ett meddelande mottas, och studenten kan sedan visa och hantera det.

- Chatt: Både studenter och lärare kan inleda en chattsession och delta i gruppdiskussioner.

- Hjälpförfrågan: Studenter kan på ett diskret sätt meddela läraren om de behöver hjälp. Denna funktion skickar en varning till lärarens skrivbord, så att läraren sedan kan samverka med studenten i fråga.

- Klassenkäter: Som en del i student- och klassrumsutvärderingen kan läraren göra spontana enkäter för att bedöma studenternas kunskaper och förståelse.

- Lås skärm: Lärare kan låsa studenternas skärmar under presentationer för att vid behov säkerställa att studenterna koncentrerar sig på dem.

- Skärmvisning: Under presentationer kan läraren visa sitt skrivbord för anslutna pekdatorer, varvid studenterna kan använda pekskärmskommandon för att nypa, panorera och zooma in så att de vid behov kan framhäva viktig information.

- Frågor och svar-modul: Gör det möjligt för läraren att genomföra omedelbara student- och kamratgranskningar.

- Filöverföring: Lärare kan nu överföra filer till och från en vald studentsurfplatta eller flera enheter med en enda åtgärd.

- Släcka studenternas skärmar: Släcka studenternas skärmar för att få deras uppmärksamhet.

- Öppna en specifik webbplats: Öppna en specifik webbplats på en/flera av studenternas surfplattor.

- Studenter Belöningar: tilldela studenter belöningar för att uppmärksamma väl utfört arbete och gott uppförande.

- Indikatorer för wifi och batteri: Se aktuell status för trådlösa nätverk och visa batteristyrka för alla anslutna studentdatorer.

* Android version 5.0 eller senare.
** Kräver NetSupport School Tutor-applikation.

Om du inte har använt NetSupport School förut kan du hämta skrivbordshandledarkomponenten för Windows från www.netsupportschool.com och prova det gratis på upp till 40 datorer i 30 dagar.

NetSupport School Student för Android kan användas med befintliga NetSupport School-licenser (om det finns tillräckligt med oanvända licenser).
Uppdaterades den
19 juli 2024

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Den här appen kan dela data av följande typ med tredje part
Personliga uppgifter, Meddelanden och Filer och dokument
Den här appen kan samla in data av följande typ
Personliga uppgifter, Filer och dokument och 2 till
Data krypteras inte
Du kan begära att datan raderas

Betyg och recensioner

4,0
214 recensioner

Nyheter

Felkorrigeringar och prestandaförbättring